Tag - spotkanie autorskie

K U L T U R A

#metoo w POLSKIM

Teatr Polski zaprasza na wydarzenie nawiązujące do akcji #metoo #jateż. W jego ramach 14 lutego w Malarni odbędą się czytanie performatywne #metoo ze sceny w...

Kalendarium