Winogrady

ulica i część dzielnicy Stare Miasto w Poznaniu, składająca się z kilku osiedli (m.in. Zwycięstwa, Wichrowe Wzgórze, Kosmonautów, Przyjaźni, Pod Lipami, Na Murawie). Charakterystyczne dla Panoramy Winograd są bloki i wieżowce z wielkiej płyty a także powstające na coraz większa skalę budynki nowych osiedli deweloperskich. Ze względu na umiejscowienie na najwyższym obszarze Poznania panoramę Winogradzkich osiedli mieszkaniowych dobrze widać z poznańskiego śródmieścia. Budownictwo mieszkaniowe na Winogradach jest zdominowane przez pięciokondygnacyjne bloki i trzynasto- oraz szesnastokondygnacyjne wieżowce. Pomiędzy budynkami istnieją ciągi komunikacyjne dla pieszych i duże obszary zieleni z placami zabaw dla dzieci i urządzeniami rekreacyjnymi. Wewnątrz osiedli znajdują się szkoły, przedszkola, przychodnie i domy kultury, a na ich obrzeżach – większe obiekty handlowe i usługowe. Osiedla winogradzkie mają dobre połączenia komunikacyjne ze śródmieściem miasta Poznania oraz innymi dzielnicami, szczególnie po uruchomieniu Poznańskiego Szybkiego Tramwaju. Na Winogradach znajduje największy park Poznania przekształcony ze zrujnowanego po II wojnie światowej Fortu Winiary w Park Cytadela.

Kalendarium