Winogrady

Nieprawidłowości w POSUM?

POSUM  Foto: POSUM

Władze Poznania podejrzewają, że w Poznańskim Ośrodku Specjalistycznych Usług Medycznych (POSUM) mogło dojść do wielu nieprawidłowości. Odpowiadać ma za nie Piotr Nycz, jeszcze do niedawna p.o. dyrektora tej placówki. Dopatrzono się rozbieżności między stanem faktycznym, a mającą go potwierdzać dokumentacją.

Ustalenia stały się podstawą do decyzji o skierowaniu do Centralnego Biura Antykorupcyjnego wniosku o sprawdzenie procesu decyzyjnego podejmowanego przez Piotra Nycza, byłego p.o. dyrektora POSUM – informuje Miasto – poważne wątpliwości wzbudziły zawarte z podmiotem zewnętrznym umowy na świadczenie usług doradczych, związanych z pozyskaniem dotacji ze środków unijnych.

Zastrzeżenia budzą też rozliczenia prowadzonej przez Ośrodek inwestycji, czyli budowy Poznańskiego Centrum Medycyny Senioralnej i Paliatywnej. Na tej podstawie Prezydent Poznania polecił zawiadomienie CBA o stwierdzonych nieprawidłowościach i możliwości popełnienia przestępstwa. Zostało ono złożone w środę.

Piotr Nycz sam złożył rezygnację z pełnionej funkcji już 3-go kwietnia. Jego obowiązki przejął Sławomir Richter. Wkrótce jednak zostanie ogłoszony konkurs na dyrektora Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych.

Użyte w artykule zdjęcia: POSUM

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz