Kobylepole

wschodnia część Poznania położona na terenie dzielnicy Nowe Miasto. W granice Poznania została włączona w 1940 roku.

Kalendarium