Tag - Rada Miasta

Aglomeracja

Smog w Poznaniu

Z badań zanieczyszczeń powietrza nad Poznaniem wynika, że udział emisji napływowej wynosi około 78%, natomiast pochodzącej z terenu miasta – około 22%...

POZnań

XLII sesja RMP

Oświadczenia radnych, nowy program mieszkaniowy “POZnań – i zamieszkaj”, oddział przygotowania wojskowego w jednej z poznańskich szkół...

POZnań

Dlaczego mamy smog ?

Radny Łukasz Kapustka zwrócił się w interpelacji z prośbą o interwencję ws. zanieczyszczania powietrza przez użytkowników Rodzinnych Ogródków Działkowych...

Kalendarium