Oborniki

Skok na kasę w Rogoźnie?

banknoty  Foto: sxc / Marcin Krawczyk

Samorządowcy z Rogoźna właśnie przyznali sobie podwyżki. Niektórzy mówią wręcz o skoku na kasę.

Uchwały dotyczące wynagrodzeń dla Radnych i Burmistrza zostały przyjęte pod koniec listopada. Czytając je można odnieść wrażenie, że przygotowano je tak, by mieszkańcy nie dowiedzieli się zbyt prosto o wysokości diet radnych, oraz o wynagrodzeniu burmistrza.

W uchwale dotyczącej radnych zapisano że Przewodniczącemu Rady Miasta przysługuje 75% maksymalnej wysokości diety, o której mowa w art. 25
ust. 6 ustawy o samorządzie gminnym. Dla Wiceprzewodniczącego Rady przyznano 70% maksymalnej wysokości diety, dla Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 70%, Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej 65% maksymalnej, dla przewodniczącego komisji Rady 65% maksymalnej wysokości diety, dla wiceprzewodniczącego (zastępcy przewodniczącego) komisji Rady 60% maksymalnej wysokości diety oraz dla radnego 55% maksymalnej wysokości diety.

Aby te kwoty sprawdzić, najpierw trzeba otworzyć ustawę o samorządzie gminnym, która odeśle nas do ustawy budżetowej, oraz do rozporządzenia rady ministrów. Mało komu prawdopodobnie będzie chciało się tych kwot szukać i obliczać przyznane diety. Punkt 6 ustawy do której odsyła uchwała brzmi tak: Wysokość diet przysługujących radnemu nie może przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie 2,4-krotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1658).

Policzmy zatem, aby ułatwić co oznacza przyjęta w Rogoźnie uchwała. Kwota bazowa do wyliczenia to 1789,42 złotych.

Trzeba ją pomnożyć przez 2.4, czyli wskaźnik dla gmin od 15 do 100 mieszkańców, a następnie z tego obliczyć 75% w przypadku przewodniczącego, 70% w przypadku wiceprzewodniczącego i przewodniczącego komisji rewizyjnej itd, jak to wymieniliśmy wyżej. Dodatkowo, co może być zaskoczeniem dla mieszkańców, radni ustalili że wypłacą sobie podwyżki od dnia 1 sierpnia. Diety nie są opodatkowane, zatem to czysty dochód dla radnego.

Jak zatem wygląda nowa lista płac radnych Gminy Rogoźno?

Przewodniczący Rady: 3.220,96 zł, Wiceprzewodniczący Rady oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: 3006,22 zł, Przewodniczący komisji Rady: 2576,77 zł, Wiceprzewodniczący (zastępca przewodniczącego) komisji Rady – 2576,8 zł, Radny: 2.362 złotych.

W tym samym czasie Radni przyjęli również uchwałę ustalającą zarobki Burmistrza Romana Szuberskiego. Zgodnie z ustawą minimum jakie musi ustanowić rada to około 16.000,00 tys. zł całego wynagrodzenia w skład którego wchodzi wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny, stażowe oraz dodatek specjalny.

Radni z Rogoźna uznali, doceniając zasługi i pracę Burmistrza, postanowili o podwyżce jego wynagrodzenia. Do tej pory wynagrodzenie to wynosiło 4.800,00 zł, dodatek funkcyjny wynosił on 2.100,00 zł. Do tego doliczyć trzeba stażowe w wysokości 20%, oraz dodatek specjalny który zgodnie z ustawą wynosi 30%.

Teraz Radni uchwalili, że wynagrodzenie zasadnicze Burmistrza to 10.430,00 zł (wcześniej 4.800,00 zł), a dodatek funkcyjny wyniesie 3.300,00 zł (poprzednio 2.100,00 zł). Do tego doliczyć trzeba stażowe w wysokości 20%, oraz dodatek specjalny który zgodnie z ustawą wynosi 30%.

Niestety w uchwale znajdziemy tylko zasadnicze wynagrodzenie, oraz dodatek funkcyjny. Wszystko wskazuje na to, że wynagrodzenie Romana Szuberskiego przekroczy minimalne 16.000,00 zł. Burmistrz dzięki decyzji radnych zarabiać będzie około 20.000,00 złotych brutto.

Tak jak w przypadku Radnych, tak i w przypadku Burmistrza, przyjęta pod koniec roku podwyżka zostanie wypłacona od 1 sierpnia 2021 roku.

Użyte w artykule zdjęcia: sxc / Marcin Krawczyk

2 komentarzy

kliknij by dodać komentarz


  • Dobrze by było, gdyby Szuberski dbał o swoich pracowników (pracujących w sumie za grosze,prawie jak wolontariusze) jak o siebie. Czy Jego wynagrodzenie i podwyżki dla radnych nie rozwalą budżetu gminy i ogranicza inwestycje. Z pomocą przyjdzie CIS,

  • Drogi Mikołaju, skoro Burmistrz dba tylko o siebie, to uczyn by odszedł w zapomnienie. Są cenniejsze osoby do sprawowania tego urzędu na terenie gminy. Czas na zmianę. Kochaj kogo chcesz ale od gminy daj sobie spokój. My Ci już dziękujemy. Gmina potrzebuje gospodarza a nie gawedziarza.