POZnań

Czy potrzebne są fotoradary na Starym Mieście?

Fotoradar  Foto:

Czy na terenie Osiedla Stare Miasto, w ścisłym centrum Poznania, potrzebne są fotoradary? Tak uważa radny Andrzej Rataj, który w tej sprawie złożył interpelację.

Radny zwraca uwagę, że od wielu lat w wielu miejscach na terenie Osiedla Stare Miasto dochodzi do przekraczania dopuszczalnej prędkości przez pojazdy, a zwłaszcza samochody osobowe i motocykle. Według informacji przekazywanych przez mieszkańców, do zdarzeń tych dochodzi najczęściej na ulicach: Garbary, Kazimierza Wielkiego, Tadeusza Kościuszki, Krakowskiej, Królowej Jadwigi, Małe Garbary, Solnej, Wolnica. W ciągu dnia ulice te są często zakorkowane, zwłaszcza w godzinach porannych i popołudniowych. Wówczas samochody poruszają się powoli. Poza godzinami szczytu komunikacyjnego dochodzi jednak do częstych przypadków rozwijania przez pojazdy nadmiernej prędkości, co jest niebezpieczne dla wszystkich uczestników ruchu, a także powoduje nadmierny hałas.

Zdaniem Andrzeja Rataja niezbędne jest wprowadzenie rozwiązań systemowych, do których należy zamontowanie i uruchomienie fotoradarów, dzięki czemu następnie mogą być stosowane odpowiednie sankcje.

Z odpowiedzi udzielonej radnemu przez Urząd Miasta dowiadujemy się m.in., że na terenie Osiedla Stare Miasto nie ma zamontowanych fotoradarów. Na większości obszaru ścisłego centrum miasta utrudnione jest również prowadzenie wyrywkowych kontroli prędkości, co wynika ze zwartej zabudowy, zbyt krótkich odcinków prostych niezbędnych do miarodajnych pomiarów oraz ograniczonej liczby miejsc do bezpiecznego postoju pojazdów policyjnych prowadzących pomiary. Działania Policji skupiają się na trasach wylotowych oraz tranzytowych o podwyższonym limicie prędkości, na których dochodzi do częstych i znacznych przekroczeń dopuszczalnych prędkości. Z informacji prezentowanych przez Policję podczas Komisji Bezpieczeństwa Ruchu wynika, że w centrum do przekraczania prędkości dochodzi głównie poza godzinami szczytu na dwupasowych ulicach ram komunikacyjnych.

Od 2016 r. wszystkie radary, odcinkowe pomiary prędkości oraz rejestratory przejazdu na czerwonym świetle działają w ramach Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego (GITD). Ocenę zasadności zamontowania i uruchomienia stacjonarnych urządzeń do pomiaru prędkości przeprowadza z urzędu, na wniosek policji lub innych podmiotów podległe GITD Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (CANARD).

Miasto Poznań, poprzez Zarząd Dróg Miejkich, współpracuje z GITD w zakresie planów instalacji fotoradarów. Zdaniem ZDM fotoradary mogłyby zostać zainstalowane wyłącznie na ulicach stanowiących ramy komunikacyjne, czyli ul. Królowej Jadwigi, Solnej, Małe Garbary oraz Wolnica.

W mieście regularnie wprowadzane są rozwiązania mające na celu spowolnienie i upłynnienie ruchu np. progi zwalniające, skrzyżowania równorzędne, zwężenia jezdni i esowania torów jazdy. Rozwiązania te – łącznie z wprowadzaniem ruchu jednokierunkowego i buspasów, działaniami wspierającymi komunikację zbiorową, rowerową i carsharing – przyczyniają się do ograniczenia ruchu tranzytowego i prędkości pojazdów.

źróðło: biuletyn.poznan.pl

Użyte w artykule zdjęcia:

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz