POZnań

Jak ma rozwijać się metropolia ?

Stary Rynek - ogródki  Foto: lepszyPOZNAN - S9+

Podczas posiedzenia Komisji Współpracy Lokalnej radni i urzędnicy dyskutowali o zapisach ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Wprowadza ona nowe regulacje, które będą miały wpływ na przyjmowaną już wcześniej przez poznański samorząd uchwałę.

Miasto Poznań posiada dokument wskazujący kierunki rozwoju na najbliższe lata – Strategię Rozwoju Miasta Poznania 2020+. Zawiera on m.in. 5 celów strategicznych, które magistrat ma realizować w swoich codziennych działaniach: silna metropolia, nowoczesna przedsiębiorczość, zielone, mobilne miasto, przyjazne osiedla i wspólnotowość oraz dialog społeczny. Ze względu na nowelizację ustawy, przy aktualizacji dokumentu pojawią się w nim znaczne zmiany.

Nowym wymogiem będą wskaźniki rezultatu, pokazujące, w jakim stopniu strategia jest realizowana. W dokumencie znajdziemy także model struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy. Oznacza to znaczną współpracę z miejskimi urbanistami przy tworzeniu kolejnego takiego dokumentu. Zgodnie z ustawą powinny znaleźć się także rekomendacje i ustalenia w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w gminie.

Strategia musi być spójna z wojewódzką i metropolitalną w obszarach interwencji. Jak podkreślała Iwona Matuszczak-Szulc, dyrektorka Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej, poznańscy urzędnicy już wcześniej zwracali uwagę na spójność ze strategią Wielkopolski, ponieważ było to dla nich naturalne. Teraz proces zostanie bardziej sformalizowany – urząd marszałkowski będzie musiał zaopiniować strategię miejską przed poddaniem ją pod głosowanie rady miasta. Proces aktualizacji strategii, wraz z metodologią i harmonogramem, będzie musiała zatwierdzić rada miasta. Ustawa kładzie także nacisk na skonsultowanie dokumentu z mieszkańcami. Wymagana będzie także ocena oddziaływania strategii na środowisko.

Urząd zapowiedział, że przygotowuje się do aktualizacji strategii – ostatnie takie działania miały miejsce w 2017 r. Magistrat szacuje, że procedura potrwa ok. 1,5 roku, ze względu na większe sformalizowanie jej przez ustawę. Iwona Matuszczak-Szulc wspomniała, że przy aktualizacji zorganizowane zostaną m.in. warsztaty dla mieszkańców, a organizacje pozarządowe zostaną zaproszone do współpracy nad nowym dokumentem.

źródło: biuletyn.poznan.pl

Użyte w artykule zdjęcia: lepszyPOZNAN - S9+

1 komentarz

kliknij by dodać komentarz


  • “silna metropolia, nowoczesna przedsiębiorczość, zielone, mobilne miasto, przyjazne osiedla i wspólnotowość oraz dialog społeczny” – same ogólniki, żadnej prawdziwej treści.