Tag - Poznań poetów

K U L T U R A

Poeto! Jak żyć?

To nie są żadne Stepy Akermańskie albo Sonety Szekspira. To jest jednak solidny kawał dobrej poezji – współczesnej, odpowiadającej na potrzeby – rynku. To nie...

Kalendarium