Kalendarium

KALENDARIUM POZNAŃSKIE – 19 SIERPNIA

Adria przy ul. Głogowskiej  Foto: fotopolska

Słońce w znaku Lwa

KALENDARIUM POZNANIA 2Człowiek urodzony 19 sierpnia jest bardzo ambitny – okazuje zdolności do zajmowania odpowiedzialnych stanowisk i potrafi wywierać swój wpływ na innych. Pełen godności – cieszy się wielkim autorytetem u swego otoczenia, na które pragnie wywierać wpływ organizujący. Szlachetny, wspaniałomyślny, uczuciowy – lubi wspaniale przyjęcia i umie zabawiać swych gości.

Zazwyczaj umie budzić sympatię do siebie u ludzi. Mało troszczy się o szczegóły, ale całość jego przyjęć zawsze wypadnie doskonale. Jest to człowiek pracowity, dobry finansista, zręczny w sprawach przemysłu i handlu, wyróżniający się swymi zdolnościami praktycznymi i wykonawczymi.

Cytaty na dziś:

•    Luksus nie polega na bogactwie i nadmiarze ozdób, lecz na braku wulgarności. Coco Chanel
•    Skąpcowi tak samo brakuje tego, czego nie ma, jak i to co ma. Antoine Rivarol (1753 1801)
•    Literatura jest wyrazem społeczeństwa. Louis de Bonald (1754 – 1840)

KALENDARIUM POZNAŃSKIE

1919 Rozwiązanie Naczelnej Rady Ludowej w Poznaniu.

Naczelna Rada Ludowa (NRL) powstała w 1916 roku w Poznaniu jako nielegalny Komitet Międzypartyjny, nazywany też Centralnym Komitetem Obywatelskim. Wśród partii największy wpływ na pracę komitetu miało Stronnictwo Narodowo-Demokratyczne Romana Dmowskiego.

Polski Sejm Dzielnicowy, który obradował w Poznaniu, 5 grudnia uznał NRL za legalną władzę państwową, zaś 6 grudnia NRL wyłonił Komisariat, powołano też podkomisariaty w Bytomiu i Gdańsku. Początkowo NRL popierała pokojowe przejęcie ziem zaboru pruskiego przez odradzające się państwo polskie, jednak wybuch powstania wielkopolskiego wymusił zmianę stanowiska i przejęcie kontroli cywilnej i wojskowej nad wyzwolonymi ziemiami.

Po zakończeniu powstania uzgodniono stopniowe włączanie Wielkopolski w ramy odrodzonego państwa. W tym celu, zgodnie z ustawą Sejmu Ustawodawczego, 12 sierpnia 1919 powołano Ministerstwo byłej Dzielnicy Pruskiej.

19 sierpnia NRL uległa samorozwiązaniu. Komisariat rozwiązał się tego samego dnia. Zakończyło to proces przejmowania władzy w Wielkopolsce przez Rząd RP. NRL nie została rozwiązana na Górnym Śląsku. [Na zdjęciu: Posiedzenie NRL, Poznań 5 grudnia 1918 r., fot. wikipedia]

1926 Nastąpiło otwarcie przedłużonej linii tramwajowej nr 8 do Szkolnego Ogrodu Botanicznego. [KMP 9/26]

1926 Dotychczasowa szosa prowadząca na Szeląg trzymała nazwę aleja Szelągowska, którą zachowała do dzisiaj. Aby umożliwić zmotoryzowanym mieszkańcom miasta łatwy dojazd do samego ogrodu, magistrat nakazał przebudowanie dotychczasowej zwykłej drogi prowadzącej brzegiem Warty na wygodną szosę oświetloną w nocy lampami elektrycznymi.

W latach 1927-28 uregulowano także drogę prowadzącą do Szeląga,a położoną na niezbyt wysokiej skarpie, znacznie ją podwyższając. Dla złagodzenia pochyłości, poszerzenia i wyprostowania przeprowadzono wówczas prace niwelacyjne i regulacyjne. W ich rezultacie zbudowano jezdnię o szerokości 10 m, pięciometrowy chodnik od strony Cytadeli i nową promenadę o szerokości 8 m, którą zadrzewiono dopiero w roku 1930. [Waldemar Karolczak, Grzegorz Sporakowski, Smutne losy Ogrodu Szelągowskiego, w Kronika Miasta Poznania nr 2/1998, s. 353]

1930 Ilustracja Poznańska donosiła o sukcesach poznańskich sportowców.

1945 Powrót kompozytora Feliksa Nowowiejskiego do Poznania.

Feliks Nowowiejski Foto: http://www.encyklopedia.puszcza-bialowieska.euPo wybuchu I wojny światowej, przez cały okres jej trwania, kompozytor chronił się przed frontem w orkiestrze berlińskiej. Po wojnie osiadł w Poznaniu i czynnie włączył się w nurt odradzającego się życia kulturalnego miasta – organizował koncerty symfoniczne i chóralne, występował z recitalami organowymi (wykonywał muzykę baroku, utwory współczesnych kompozytorów francuskich oraz własne improwizacje). Od 1920 wykładał w Państwowym Konserwatorium w Poznaniu, gdzie prowadził klasę organów i dyrygował orkiestrą.

W 1927 zrezygnował z pracy pedagogicznej i całkowicie poświęcił się kompozycji oraz działalności koncertowej. W latach 1935-39 prowadził w Poznaniu Miejską Orkiestrę Symfoniczną, propagując muzykę współczesną (Maurice’a Ravela, Alberta Roussela, Florenta Schmitta, Igora Strawińskiego, Tadeusza Zygfryda Kasserna, Tadeusza Szeligowskiego).

We wrześniu 1939 w obawie przed aresztowaniem, ukrył się w szpitalu sióstr Elżbietanek; następnie wyjechał do Krakowa, a do Poznania powrócił w sierpniu 1945. Tu zmarł i został pochowany na Skałce Poznańskiej, w Krypcie Zasłużonych kościoła Św. Wojciecha. [Źródło: Polskie Centrum Informacji Muzycznej, www.polmic.pl]

1981 Trzy w jednym! Z powodu strajku drukarzy, m.in. w Zakładach Graficznych im. Kasprzaka trzy poznańskie tytuły prasowe wyszły jako jeden wspólny numer. Podobnie prasa ukazała się również 20 sierpnia.

1992 Zmarł profesor Zbigniew Zakrzewski, ekonomista, pamiętnikarz, długoletni działacz Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania.

Zbigniew Zakrzewski, rektor Akademii Ekonomicznej w latach 1959-62 Foto: strony UEProfesor Zbigniew Zakrzewski urodził się 15 sierpnia 1912 roku w Puszczykowie, w domu przy ul. Posadzego, w którym rodzina przebywała na wakacjach. Absolwent Uniwersytetu Poznańskiego, doktoryzował się pod kierunkiem prof. Edwarda Taylora. Pełnił funkcje rektora, prorektora Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Przez wiele lat był dyrektorem Instytutu Ekonomiki Obrotu Towarowego i Usług. Jest autorem teorii handlu wewnętrznego.

Doskonale zorganizowany, rzetelny w badaniach, prawy w postępowaniu, był autorytetem moralnym i naukowym dla wielu pokoleń studentów. Rozmiłowany w historii oraz dziejach Poznania, napisał przepiękne prace o rodach i kamienicach Poznania, a także o udziale Wielkopolan w budowaniu gospodarki i kultury w Polsce.

Jego smukła sylwetka, szybki krok na spacerach po ulicach ukochanego miasta, oraz pogodna i pełna dobra twarz pozostaje w pamięci tysiąca jego uczniów i współpracowników.

Profesor Zakrzewski patronuje Sali 016 w budynku Altum Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, o czym informuje umieszczona w pobliżu wejścia do sali pamiątkowa tablica. 19 grudnia 2008 r. położony w centrum Poznania skwer Zielone Ogródki otrzymał – z inicjatywy działacza Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania, Adama Suwarta – nazwę Zielone Ogródki im. Zbigniewa Zakrzewskiego w Poznaniu. 12 września 2011 po prawej stronie schodów prowadzących do budynku Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu postawiono pomnik Zbigniewa Zakrzewskiego.

Na podstawie notki prof. Henryka Mruka. za: http://www.80lat.ue.poznan.pl

Pomnik profesora Zakrzewskiego przy gmachu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Foto: wikipedia.pl

Pomnik profesora Zakrzewskiego przy gmachu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Foto: wikipedia.pl

2005 Powstał portal mieszkańców Łazarza – Łazarski Internetowy Informator Dzielnicowy. W kwietniu 2007 roku ŁiiD został przemianowany na lazarz.pl na bieżąco informując o tym co dzieje się w tym fyrtlu. Pomysłodawcą, autorem strony i jej redaktorem naczelnym jest Janusz Ludwiczak oczywiście z Łazarza.

Tak powstanie portalu wspomina jego założyciel Janusz Ludwiczak: Wszystko zaczęło się 12 sierpnia 2005 roku, kiedy zrodził się pomysł powstania strony internetowej poświęconej Łazarzowi i która służyć będzie mieszkańcom dzielnicy. Będąc już po maturze i ukończonym technikum (o dziwo drogowym) chciałem sprawdzić umiejętności tworzenia stron internetowych. Wpadł mi do głowy pomysł stworzenia strony internetowej o własnym podwórku, okolicy, w której się wychowałem. Wbrew pozorom nie miał to być portal, a zwykła strona internetowa, aktualizowana sporadycznie, od czasu do czasu.

Gdy strona pojawiła się w internecie zacząłem otrzymywać wiele e-maili, w których gratulowano mi pomysłu. Odezwała się nawet jedna pani z Chicago, która domagała się jak najwięcej zdjęć, chciała wiedzieć co słychać na Łazarzu, który opuściła kilka lat temu. Później stroną zainteresowały się dwie poznańskie gazety, które o niej napisały. I tak pomału strona, którą pierwotnie nazwałem ŁiiD – Łazarski Internetowy Informator Dzielnicowy zaczęła się rozrastać, aż powstał z tego portal lazarz.pl. Tworząc stronę chciałem, by był to niezbędnik każdego Łazarzanina. Nie miał to być kolejny poznański serwis, portali miejskich jest już dużo. Miała to być strona poświęcona najbliższej okolicy, ludzie chcą wiedzieć co się dzieje wokół nich.

2021 Zmarł profesor Henryk Olszewski, mistrz nauk o ustroju, myśli i kulturze politycznoprawnej Polski i Niemiec, wybitny historyk prawa i badacz dziejów nauki, autorytet w dziedzinie doktryn polityczno-prawnych, historyk ustroju państwa i prawa, autor wybitnych dzieł naukowych, nauczyciel wielu pokoleń prawników polskich.

W nekrologu czytamy nie tylko o gigantycznym naukowym dorobku prof. Henryka Olszewskiego, ale też o licznych funkcjach, które pełnił za życia. Zarówno na Uniwersytecie Adama Mickiewicza jak i w strukturach Polskiej Akademii Nauk.

Prof. Henryk Olszewski był także prezesem kuratorium Instytutu Zachodniego w Poznaniu, a także członkiem Wspólnej Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej oraz wielu międzynarodowych stowarzyszeń naukowych.

Był doktorem honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Odznaczony również Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

“Z chwilą śmierci Pana Profesora polska nauka prawa poniosła wielką stratę” – piszą w pożegnaniu poznańscy prawnicy i składają rodzinie i bliskim zmarłego wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Bliskim Zmarłego wyrazy głębokiego współczucia składają Rektor i Senat, Dziekan i Społeczność Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. [strony internetowe UAM https://amu.edu.pl/wiadomosci/aktualnosci/nekrologi/zmarl-profesor-henryk-olszewski]

ZDARZYŁO SIĘ 19 SIERPNIA

14 p. n. e. W Noli koło Neapolu zmarł August, pierwotnie Gajusz Oktawiusz, pierwszy cesarz rzymski – princeps. Ostatniego dnia postanowił podnieść się z łoża, wyjaśniając: “Cesarzowi przystoi umrzeć na stojąco”. Kazał przynieść lustro, uczesać się, umalować, po czym zapytał przyjaciół, czy dobrze zagrał sztukę swego życia i dodał: “Klaszczcie, obywatele, komedia skończona”.

1506 W wieku 45 lat zmarł w Wilnie, na syfilis, Aleksander Jagiellończyk – król Polski.

1587 Po śmierci Stefana Batorego, Zygmunt III Waza, syn króla Szwecji obrany został królem Polski.

1662 W wieku 39 lat zmarł francuski filozof Blaise Pascal, autor „Myśli”. W wolnych chwilach zajmował się matematyką – współtworzył podstawy rachunku prawdopodobieństwa, skonstruował jedną z pierwszych maszyn matematycznych służącą do dodawania.

1839 Louis Daguerre’s ogłosił w Paryżu szczegóły swojego procesu robienia zdjęć.

1849 W nowojorskim dzienniku „Herald” ukazała się relacja o odkryciu złota w Kalifornii. Był to sygnał rozpoczęcia kalifornijskiej gorączki złota.

1856 Gail Borden otrzymał patent na skondensowane mleko.

1883 Urodziła się Coco Chanel, francuska projektantka mody.

1900 Drużyna włosko-holenderska wygrała pierwsze mistrzostwa świata w jeździe na tandemie, rozegrane w Paryżu.

1909 Urodził się Jerzy Andrzejewski, pisarz, autor m.in. powieści „Popiół i diament”.

1919 Urodził się Malcolm Forbes, wydawca. (Forbes Magazine).

1921 Urodził się Gene Rodenberry, twórca serialu Star Trek.

1928 W filmie Steamboat Willie dzieci usłyszały po raz pierwszy głos stworzonej przez Walta Disneya myszki Mickey.

1936 Zginął rozstrzelany przez falangistów Federico Garcia Lorca – hiszpański poeta i dramaturg. Autor m.in. “Romansów cygańskich”, dramatów: “Dom Bernardy Alba”, “Miłość Perlimlina i Belissy”.

1946 Urodził się William Jefferson “Bill” Clinton, demokrata, 42 amerykański prezydent Stanów Zjednoczonych w latach 1993-2000.

1960 Radziecka rakieta kosmiczna “Sputnik 5” z psami Striełką i Biełką na pokładzie, po jednodniowym rejsie w przestrzeń międzyplanetarną, powróciła na Ziemię.

1967 Singel “All You Need is Love,” The Beatles nr 1 w Stanach Zjednoczonych.

1969 Urodził się Matthew Perry, aktor amerykański. (Sydney, Chandler-Friends).

1979 “My Sharonna” The Knack nr 1 (od 42 tygodni) w USA.

1989 Polska, jako pierwszy kraj bloku sowieckiego, oficjalnie dopuściła istnienie innych partii politycznych poza komunistyczną.

1993 Prezydent Korei Południowej Kim Young-Sam odwołał koncert Michaela Jacksona, będącego “złym przykładem” dla młodego pokolenia.

1993 Kim Basinger poślubiła Aleca Baldwina.

2001 Nr 1 brytyjskiej listy przebojów: “Let’s Dance” – Five; UK Top Album: “White Ladder” – David Gray.

2002 Zginął w wypadku samochodowym Marek Kotański, psycholog-terapeuta. Był założycielem i przewodniczącym Stowarzyszenia “Monar” – Młodzieżowego Ruchu na Rzecz Przeciwdziałania Narkomanii.

Imieniny obchodzą; Bolesław, Julian, Ludwik, Marian, Emilia

Bolesław to imię piastowskie, oznaczające osobę sławną. Mężczyźni noszący to imię są prostolinijni, sprawiedliwi i wyczuleni na ludzkie cierpienie. Chętnie służą pomocą i rada innym, są zaradni i oszczędni. Bolesław to dobry mąż, wzorowy ojciec i ceniony dyplomata. Lubi przyjmować gości i chętnie odwiedza innych.

Imię Julian pochodzi od łacińskiego “Julianus”, które z kolei pochodzi od łacińskiego “Julius”. Nosił je cesarz rzymski Flavius Klaudius Julianus, zwany też Julianem Apostatą, czyli Odszczepieńcem. Osoba o tym imieniu jest szlachetna, zwykle wykształcona, daje przykład swoją pracowitością, lubi ład i porządek. Lubi bywać w towarzystwie i podróżować.

Ludwik to uzdolniony organizator, obdarzony analitycznym umysłem. Jest uczuciowy i koleżeński. Nie lubi kłótni i konfliktów. Uwielbia spędzać czas na łonie przyrody, tylko tam naprawdę odpoczywa. Lubi podróże oraz smaczne i wyszukane potrawy. Nosi się elegancko, w ciemnych kolorach.

Marian jest mężczyzną starannym, pracowitym i koleżeńskim. Nie lubi, by ktoś nim rządził i wtrącał się do jego życia. Woli sam rozwikłać swoje problemy. Ma zainteresowania literackie lub teatralne. Jeżeli będzie cierpliwy, systematyczny i pracowity, może zostać zauważony w literaturze i sztuce. Nie znosi obłudy i kłamstwa. Więcej czasu poświęca sprawom społecznym, niż własnej żonie.

Użyte w artykule zdjęcia: http://www.encyklopedia.puszcza-bialowieska.eu, strony UE, wikipedia.pl, lazarz.pl, fotopolska

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz