Kalendarium

KALENDARIUM POZNAŃSKIE – 18 SIERPNIA

Poskromienie Złośnicy w Teatrze Polskim - premiera 16.04.1977  Foto: Grażyna Wyszomirska / Cyryl

Słońce w znaku Lwa

KALENDARIUM POZNANIA 2Człowiek urodzony 18 sierpnia zawsze pragnie stać na czele i odznacza się swymi zdolnościami organizacyjnymi, a także namiętnością okazywania swego autorytetu. Jest to człowiek praktyczny, aktywny, gorliwy, pilny, odważny, ostrożny a przy tym bardzo inteligentny, obdarzony cierpliwością i stałością. Potrafi oddawać się długotrwałym poszukiwaniom i nie cofa się przed uciążliwą pracą.

Im więcej potrafi zapanować nad sobą samym – tym większe powodzenie osiągnie w życiu. Dopiero wówczas okaże się w całej pełni, jak wielką intuicję taki człowiek posiada. Ma zdolności językowe; dobry mówca – umiejętnie prowadzi konwersacje i umie zabawić towarzystwo.

Cytaty na dziś:

• Im bardziej stromą pójdziesz drogą, tym wcześniej osiągniesz szczyt. Wolfgang Goes
• Polityka to najważniejsza sprawa w życiu gazety. Henrik Ibsen (1828 – 1906)
• Wielkim człowiekiem jest ten, kto umie się śmiać ze swoich niepowodzeń. Przysłowie angielskie. It`s a great man who can laugh at his misfortunes.

KALENDARIUM POZNAŃSKIE

1444 Król Władysław II Warneńczyk nadał osiedlom kapituły poznańskiej na grobli kapitulnej (Chwaliszewo) i Ostrówkowi (między Śródką a Cybiną) charakter prawny miasteczek.

1704 W roku 1703 Szwedzi zajęli Poznań pozostawiając w nim kilkusetosobową załogę wojskową. Kilka miesięcy później król August połączył się z Moskwą i wkroczył na ziemie Wielkopolski. W tym samym czasie pod Poznań nadciągnęły wojska szwedzkie w sile 6000 ludzi.

Oblężenie Poznania przez Szwedów w 1704 Foto: sofokles.euDnia 18 sierpnia 1704 r. obie strony stoczyły pierwszą potyczkę, w wyniku której Szwedzi wycofali się w kierunku Torunia. Po tym sukcesie Sasi przez kilka dni niepokoili załogę szwedzką Poznania, po czym na rozkaz króla zawrócili do Warszawy.

Pod miastem pozostały jedynie polskie chorągwie pospolitego ruszenia, które skutecznie blokowały miasto. Wkrótce siły te wzmocnione zostały piechotą saską Brandta oraz częścią piechoty moskiewskiej Johana Patkula. Gdy we wrześniu dowodzący załogą szwedzką generał Arwed Axel Mardefeld dowiedział się o nadciągających posiłkach, które prowadził generał Johan August Meijerfeldt, postanowił zaatakować załogę polską.

Dnia 20 września Szwedzi po krótkiej potyczce przepędzili oddział pospolitego ruszenia w Stęszewie. Cztery dni później wojsko Meijerfeldta zajęło stanowiska na przedmieściach Poznania. Tym samym siły szwedzkie w mieście osiągnęły liczbę 3000 ludzi oraz 14 armat. Gdy po paru dniach pod miastem pojawiły się wojska saskie Brandta w sile 3500 ludzi oraz 6000 ludzi Patkula, Szwedzi rozpoczęli przygotowania do obrony.

Początek oblężenia datowany jest na 14 października 1704 r. Oblegający zajęli stanowiska na pobliskich wzniesieniach, rozpoczynając bombardowanie miasta. Trwający kilka dni ostrzał nie przyniósł jednakże większych szkód zarówno Szwedom jak i mieszkańcom. Do dnia 24 października atakujący próbowali utworzyć wyłom w murach. W dniach 28-29 października sprzymierzeni zasypali miasto bombami i kamieniami, kilka wypadów szwedzkich zostało powstrzymanych. Dwa dni później koło Bramy Wronieckiej powstaje ogromny wyłom o szerokości 80 kroków, nie było jednak spodziewanego szturmu oblegających. 2 listopada w obozie sprzymierzonych zarządzono odwrót, który nastąpił w nocy. Następnego dnia triumfujący Szwedzi wyszli z miasta podejmując marsz za uchodzącym przeciwnikiem. Straty szwedzkie podczas oblężenia wyniosły 11 zabitych i 28 rannych, straty sprzymierzonych były niższe.

Źródło: Kazimierz Jarochowski: Zdobywcy i okupanci staropolskiego Poznania. Wydawnictwo Miejskie, Poznań 2007, wikipedia

1875 Urodził się Bolesław Szczurkiewicz, aktor, reżyser, dyrektor Teatru Polskiego w Poznaniu.

Pierwsze kroki na scenie stawiał we Lwowie. Występował też w prowincjonalnych zespołach galicyjskich. Później grał w Łodzi, Warszawie i Teatrze Polskim w Poznaniu. Wspólnie z żoną Nuną Młodziejowską – Szczurkiewiczową dyrektorowali w teatrze polskim w Wilnie, a następnie w latach 1912 – 1914 prowadzili Teatr Polski w Poznaniu. Od 1915 -1917 roku występował w teatrach polskich w Moskwie i Kijowie. W 1918 roku wrócił z żoną do Poznania gdzie znów kierował Teatrem Polskim.

Był bardzo dobrym reżyserem, jako aktor występował głównie w rolach charakterystycznych, ekspresyjnych.

W 1926 roku obchodził w poznańskim teatrze 30-lecie pracy artystycznej, a w 1933 wycofał się z życia artystycznego. Był propagatorem polskiej dramaturgii współczesnej. W czasie jego dyrekcji w teatrze poznańskim grano wiele dzieł z wielkiego repertuaru polskiego, niemal wszystkie sztuki J. Słowackiego i S. Wyspiańskiego. Bolesław Szczurkiewicza zmarł w 1933 roku w Zakopanem.

Fragment programu Teatru Polskiego, dyrekcja Bolesław Szczurkiewicz, rok 1932 Foto: Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa

Fragment programu Teatru Polskiego, dyrekcja Bolesław Szczurkiewicz, rok 1932, fot: Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa

1920 W Bitwie pod Brodnicą polskie oddziały pod dowództwem płk. Witolda Aleksandrowicza i rtm. Ignacego Mielżyńskiego, w tym pułk wielkopolski pokonali bolszewików pod dowództwem komendanta Rewy, wspieranych przez oficerów niemieckich.

Rotmistrz Mielżyński Foto: wikipediaW bitwie wziął udział 1 Pułk Ochotniczy Jazdy Wielkopolskiej nr 125, liczący 878 ludzi i 350 koni pułk pod dowództwem rotmistrza Ignacego Mielżyńskiego.

Pułk zorganizował z własnej inicjatywy hrabia Mielżyński z Chobienic pod Wolsztynem. Oddział był najszybciej skrzykniętym w całej Rzeczypospolitej – po w zaledwie 48-godzin.

Według relacji zamieszonej przez korespondenta wojennego w Kurierze Poznańskim (nr 200 z 1 września 1920). Bitwa pod Brodnicą stoczona przez oddziały wielkopolskie i pomorskie, była najważniejszym momentem w walkach z bolszewikami na Pomorzu. (…)

Dzięki tej bitwie zdołano w szybkim tempie zająć Lidzbark i Działdowo, nawiązując na południe od tej miejscowości łączność z armią gen. Sikorskiego, zamykając w ten sposób krąg, otaczający nieprzyjaciela. (…) Całe masy wojsk bolszewickich zmuszono do przejścia granicy pruskiej, odcinając je od rosyjskich sił głównych.

1951 W ramach Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego powstało poznańskie Koło Przewodnickie. Równo 30 lat później przyjmuje ono za patrona Marcellego Mottego, autora cytowanych po dziś dzień “Przechadzek po mieście” z końca XIX wieku. Koło istnieje do dziś, zrzesza obecnie ponad 80 czynnych przewodników, jest autorem publikacji o mieście i regionie, organizuje spacery po mieście oraz wycieczki autokarowe po okolicy, pozwalające poznaniakom na dokładne poznanie własnego miasta z przedmieściami.

1977 Inauguracja sezonu artystycznego w Teatrze Polskim. Wystawiono Poskromienie złośnicy Szekspira. [Kalendarium Kroniki Miasta Poznania nr 2/1978]

Poskromienie Złośnicy w Teatrze Polskim - premiera 16.04.1977

Premiera spektaklu miała miejsce 16 kwietnia 1977 roku, na zdjęciu pierwsza po prawej stronie Krystyna Feldman, fot. Grażyna Wyszomirska / Cyryl

1961 IV Kajakowe Mistrzostwa Europy na jeziorze Malta w Poznaniu.

 

ZDARZYŁO SIĘ 18 SIERPNIA

554 Ravenna została siedzibą armii Bizancjum w Italii.

1227 Zmarł Czyngis Chan, twórca i władca imperium mongolskiego.

1231 Zmarł Władysław Laskonogi. Po jego śmierci rozpoczęła się rywalizacja o tron krakowski pomiędzy księciem śląskim Henrykiem Brodatym a Konradem Mazowieckim.

1498 Kolumb wylądował przy ujściu Orinoko w Wenezueli.

1503 Zmarł papież Aleksander VI Borgia, ojciec sześciorga dzieci. Prowadził niemoralny tryb życia dążąc do bogactwa swojej rodziny. Osłabił pozycję papiestwa.

1516 Podpisano pierwszy w nowożytnej Europie konkordat – porozumienie Franciszka I z Leonem X. Władca Francji uzyskał decydujący głos w obsadzaniu wyższych stanowisk kościelnych. Zachowano przywileje stanowe duchowieństwa francuskiego.

1573 Do Paryża przybyło poselstwo polskie, by prosić Henryka Walezego o przyjęcie korony polskiej.

1655 Książę Janusz Radziwiłł podpisał w Kiejdanach układ ze Szwedami mówiący o zerwaniu unii z Polską i oddaniu się Litwy pod protekcję króla Szwecji Karola Gustawa.

1772 Koniec konfederacji barskiej. Kapitulacja Częstochowy przed wojskami rosyjskimi. Faktyczne dokonanie pierwszego rozbioru Polski.

1782 W Suriname zabroniono sprzedaży kobiet niewolników bez ich dzieci.

1850 Zmarł w wieku 51 lat Honoré de Balzac, francuski pisarz. Autor 91 powieści i nowel, uważany za ojca powieści realistycznej.

1905 Urodziła się Greta Garbo, aktorka amerykańska szwedzkiego pochodzenia. Sławę przyniosła jej już pierwsza rola w filmie „Saga Gösta Barlinga”. W 1925 roku przeniosła się do Hollywood gdzie grała przeważnie tragiczne role w filmach np. „Anna Karenina”, „Królowa Krystyna”, „Dama Kameliowa”. Krytycy zachwycali się jej „twarzą ze śnieżnej bieli i samotności”. Raz śmiała się prawdziwie na ekranie w komedii „Ninoczka” w reżyserii Ernsta Lubitscha. Ostatnie lata życia spędziła w osamotnieniu na Manhattanie.

1925 Spółka Akcyjna “Polskie Radio” otrzymała koncesję na emisję programu radiowego do powszechnego użytku.

1933 Urodził się Roman Polański jeden z najgłośniejszych polskich reżyserów. Twórca m.in. takich filmów jak: “Nóż w wodzie”, “Wstręt”, “Dziecko Rosemary”, “Chinatawn”, “Piraci”, “Gorzkie gody”, “Pianista” za który otrzymał nagrodę Oscara. Występuje także jako aktor, m.in. Papkin z Zemście Wajdy.

http://www.youtube.com/watch?v=itR0-I9idXk

1937 Urodził się Edward Stachura, legendarny twórca polskiej poezji współczesnej. Autor zbiorów wierszy “Dużo ognia”, “Przystępuję do Ciebie”, opowiadań oraz powieści, wśród których największą popularnością cieszy się “Siekierezada”. Zmarł 24 lipca 1979 roku.

1937 Urodził się Robert Redford – amerykański aktor, reżyser i producent filmowy. Sławę przyniosły mu role w takich filmach jak: “Trzy dni kondora”, “Żądło”, Wielki Gatsby”, “Wszyscy ludzie prezydenta”, “Pożegnanie z Afryką”.

1943 lub 1946 Urodziła się Karin Stanek, jedna z najpopularniejszych polskich piosenkarek rock and rollowych lat 60-tych. Współpracowała z grupami Czerwono – Czarni, The Samuels, Aryston, Inni, Schemat, Rondo. Od 1976 roku na stałe mieszka w Niemczech.

1946 W Pradze odbył się I-szy Światowy Kongres Studentów, na którym powołano Międzynarodowy Związek Studentów.

1952 Urodził się Patrick Swayze, aktor amerykański. “Dirty Dancing”, “Uwierz w ducha”. Zmarł na raka w 2009 roku.
http://www.youtube.com/watch?v=D3L2jz7N_Dk

1958 Numer 1 amerykańskiej listy przebojów: „Volare” – Domenico Modugno.

1958 Ukazała się powieść “Lolita,” Vladimira Nabokova.

1964 Nr 1 amerykańskiej listy przebojów: „Where Did Our Love Go” – The Supremes.
http://www.youtube.com/watch?v=izzKUoxL11E

1969 W Nowym Jorku urodził się Christian Slater, aktor amerykański. “Imię Róży”, “Więcej czadu”.

1977 Odbył się pogrzeb Elvisa Presleya, w którym udział wzięło ponad 100 000 osób.

1980 Strajkujący stoczniowcy złożyli na ręce wojewody gdańskiego 21 postulatów. W Szczecinie pod przewodnictwem Mariana Jurczyka utworzono Międzyzakładowy Komitet Strajkowy.

1984 Numer 1 brytyjskiej listy przebojów: „Careless Whisper” – George Michael. Artysta był pierwszym wykonawcą, który w tym samym roku miał przeboje “numer jeden” solo i jako członek zespołu.

2002 Nr 1 brytyjskiej listy przebojów: „Round Round” – Sugababes; UK Top Album: „By The Way” – Red Hot Chili Peppers.

2004 Na olimpiadzie w Atenach Otylia Jędrzejczak zdobyła złoty medal w pływaniu na 200 m stylem motylkowym.

Imieniny obchodzą; Helena, Ilona, Karolina, Laura, Bronisław

Helena imię pochodzenia greckiego „helene”, „selene” – księżyc, blask, jasność
Znane imienniczki: Helena, córka Ledy, żona Menelaosa, króla Sparty; to o nią wybuchła wojna trojańska, Helena Modrzejewska, aktorka polska i amerykańska; Helena Marusarzówna, narciarka; Helena Mniszkówna, pisarka

Obcojęzyczne odpowiedniki: ang. Helen, Ellen; fr. Helene, wł. Elena, ros. Jelena.
Helena należy do kobiet o dużej wrażliwości i intuicji. Staranie dobiera sobie właściwe towarzystwo, gdzie lubi dominować i dobrze wypadać. Jest osobą o sporym temperamencie, lubiącą przyrodę i dobrą literaturę.Helena jest patronką wytwórców gwoździ i igieł oraz kustoszów Ziemi Świętej.

• W świętej Halszki dzionek nuci już skowronek.

Węgierską formą imienia Helena jest imię Ilona. To imię kobiet energicznych i zdecydowanych. Trudno je powstrzymać przed zrobieniem rzeczy, które zaplanowały zrobić, nawet jeśli są one dla nich niebezpieczne. Ilona jest przy tym bardzo kobieca, cieszy się dużym powodzeniem u płci przeciwnej. Dzieci rodzi późno, ale kiedy już je ma, bardzo dba o ich wychowanie i o to, by im niczego nie zabrakło.

Imię Karolina pochodzi od męskiego Karol, które w języku germańskim znaczyło mąż. Kobieta o tym imieniu jest wykształcona, pracowita, ma szerokie zainteresowania. Nierzadko osiąga tytuły naukowe. Choć jest dociekliwa, to jednak nie potrafi systematycznie pracować, co nie przysparza jej dobrej sławy. Twierdzi nawet, że w bałaganie też tkwi metoda, która prowadzi do sukcesu. Ma zdolności przywódcze, chętnie kieruje grupą mężczyzn.

Imię Laura wywodzi się z łaciny. Rozsławiły je sonety Petrarki, skierowane do Laury, jego ukochanej. Kobieta o tym imieniu jest wszechstronnie wykształcona, często do tego stopnia pochłonięta nauką, że niechętnie wychodzi za mąż i nie szybko staje się matką. Z natury jest pobudliwa, ale także krytyczna. Jest kobietą nowoczesną, dużo podróżuje, jada w luksusowych restauracjach.

Bronisław jest rozważny, szczery i stały w swych przekonaniach. W latach jego młodości rodzice mogą z nim mieć trochę kłopotów wychowawczych, ale za to w wieku dojrzałym jest mężczyzną pracowitym, dbającym o rodzinę. Nie znosi kłamstwa, obłudy, plotek i pazerności.

Użyte w artykule zdjęcia: Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa, sofokles.eu, wikipedia, Grażyna Wyszomirska / Cyryl

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz