Kalendarium

KALENDARIUM POZNAŃSKIE – 27 WRZEŚNIA

Wizualizacja Kolegiaty - poprzedniczki obecnej Bazyliki  Foto: Toja Design / UMP

27 WRZEŚNIA Słońce w znaku Wagi

Dzień Państwa Podziemnego – obchodzony w rocznicę powołania 27.09.1939 roku konspiracyjnej organizacji Służba Zwycięstwu Polski (uchwalony przez Sejm 11.09.1998 z inicjatywy AWS)

Światowy Dzień Turystyki – obchodzony od roku 1980 na wniosek Światowej Organizacji Turystyki

KALENDARIUM POZNANIA 2Urodzony 27 września wierzy w siebie, pragnie władzy i panowania. Bardzo jest pewny swego powodzenia, lecz jego projekty i plany nie zawsze są dobrze obmyślone. Jest pracowity, w sprawach zawodowych wykazuje dużo zaciętości. Jest to człowiek serdeczny, zdolny do miłości głębokiej i wielkiego przywiązania do osoby kochanej.

Odznacza się swym dobrym smakiem i ma zdolności artystyczne, zwłaszcza w zakresie grafiki i rzeźby. Może też zostać doskonałym chirurgiem. Dzięki swym zdolnościom strategicznym może się wyróżnić w wojskowości, a zdolności dyplomatyczne mogą mu zapewnić powodzenie w polityce. Lubi życie wiejskie i pracę na roli.

Cytaty na dziś:

•    W kochance szukaj sobie, czego chcesz: urody, namiętności, powabu, ale w żonie szukaj tego, na czym możesz się oprzeć: szukaj zasad. Henryk Sienkiewicz
•    Tym, co puszczono w niepamięć, trzeba czasem szczególnie dobrze pamiętać. Władysław Grzeszczyk

KALENDARIUM POZNAŃSKIE

1612 Zmarł ksiądz Piotr Skarga (Piotr Powęski), jezuita, nadworny kaznodzieja Zygmunta III. Pisarz polityczny, redaktor szkoły św. Jana w Warszawie, pierwszy rektor Akademii Wileńskiej. Ma też swoje związki z Poznaniem. Po studiach w Rzymie zajął się zakładaniem w Polsce kolegiów jezuickich, był między innymi pierwszy rektorem Kolegium w Poznaniu.

1705 Biskup Hieronim Wierzbowski dokonał poświęcenia gmachu fary poznańskiej.

Fasa fary w Poznaniu Foto: wikipediaW roku 1651 wmurowano kamień węgielny pod budowę obecnej świątyni. Prace początkowo prowadził Thomas Poncino de Goricia z Lugano – zwolniono go gdy doprowadził do spękania wzniesionej dopiero części murów.

Po 22-letniej przerwie, spowodowanej m. in. „potopem szwedzkim”, w 1678 roku prace podjął nowo mianowany rektor Kolegium Bartłomiej Nataniel Wąsowski, teoretyk architektury. Wykorzystał on istniejące już fundamenty, zastosował lekkie, drewniane sklepienie nad 27-metrową nawą główną.

Od strony północnej zamknął kościół typową dla architektury jezuickiej pięcioosiową fasadą typu Il Gesu. Otwarcie kościoła miało miejsce w uroczystość św. Stanisława Kostki w 1701 roku. Równocześnie prowadzono prace wykończeniowe: malarz Karol Dankwart dekorował główne partie sklepienia, a Włoch Alberto Bianco wykonywał prace sztukatorskie. 27 IX 1705 biskup Hieronim Wierzbowski konsekrował kościół.

1880 W Brodnicy urodził się Tadeusz Michał Powidzki, także Tadeusz Michał Sternberg- Powidzki, dziennikarz, endecki działacz niepodległościowy.

Od 1908 mieszkał w Poznaniu. Pracował w „Orędowniku Wielkopolskim”, Kurierze Poznańskim. Był członkiem Ligi Narodowej. Działał w Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół” w Poznaniu i Gnieźnie.

10 Kwietnia 1921 został prezesem wielkopolskiego „Sokoła”. W latach 30 pełnił funkcję prezesa Porozumienia Prasowego Polsko- Jugosłowiańskiego za co Król Jugosławi Aleksander I Karadziordziewić odznaczył go w grudniu 1933 orderem Krzyżem Oficerskim Orderu Korony Jugosłowiańskiej.

Był działaczem Stronnictwa Narodowego. Podczas okupacji wysiedlony do Ostrowca Świętokrzyskigo, tam prowadził tajne nauczanie. Po wojnie uczył w szkole budowlanej, pracował w „Kurierze Wielkopolskim” oraz do 1957, był pracownikiem Biblioteki Uniwersyteckiej. Zmarł  23 kwietnia 1960 w Poznaniu.

Tadeusz Powidzki (w środku) w mudurze Towarzystwa "Sokół"

Tadeusz Powidzki (w środku) w mundurze Towarzystwa “Sokół” – “Orędownik” 5 czerwca 1936 – Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa 

1946 Złożenie szczątków ks. Wacława Gieburowskiego, dyrygenta Poznańskiego Chóru Katedralnego w podziemiach kościoła św. Wojciecha w Poznaniu.


Krypta zasłużonych w kościele Św. Wojciecha

1956 Początek procesów uczestników wydarzeń poznańskich 28 czerwca 1956 roku.

Gazeta Poznańska z 28.09.56 Foto: poznan.plPrzed Sądem Wojewódzkim w Poznaniu rozpoczął się proces Józefa Foltynowicza, Kazimierza Żurka i Jerzego Sroki – tzw. proces trzech, oskarżonych o zamach na funkcjonariusza UB kaprala Zygmunta Izdebnego, który zmarł w wyniku odniesionych obrażeń. Proces zakończył się ogłoszeniem wyroków 8 października 1956 r.

Akt oskarżenia zarzucał bestialskie zamordowanie wraz z innymi sprawcami, idącego bez broni funkcjonariusza UB. Ponadto w akcie oskarżenia zawarto wobec wszystkich oskarżonych zarzut ograbienia kiosków z winem, papierosami i słodyczami, a K. Żurkowi i J. Sroce demolowanie urządzeń w gmachach publicznych i palenie akt urzędowych.

Tego samego dnia rozpoczął się proces m.in. Zenona Urbanka – tzw. proces dziewięciu, który zakończył się ogłoszeniem wyroku 12 października 1956 r.

Dla prokuratorów cele były jasne: wykazać słuszność ocen politycznych wydarzeń sformułowanych przez centralne władze partyjno-państwowe; wykazać, że władza ludowa nie zamierza nikogo karać za udział w strajku i demonstracji; utrzymać kwalifikację oskarżeń na mocy małego kodeksu karnego umożliwiającą zasądzenie bardzo wysokich wyroków.

Grupowe akty oskarżenia były tak konstruowane, aby na czele grupy stał “przestępca” – “chuligan”, lub osoba karana – i w ten sposób rzucał cień na pozostałych współoskarżonych. W ten sposób starano się ukryć fakt, że zdecydowaną większość oskarżonych stanowili młodzi poznańscy robotnicy.

Jednocześnie we wszystkich procesach oskarżyciele starali się wykazać dwa nurty wydarzeń: “chuligański” i “pokojowo-robotniczy”, gdzie przedstawiciele tego pierwszego stają właśnie przed wymiarem sprawiedliwości.

Zadanie obrońców było niesłychanie trudne: musieli przygotować w siedem dni obronę osób, przeciwko którym represyjne państwo komunistyczne przygotowywało akty oskarżenia przez ponad dwa miesiące. Poznańscy adwokaci utworzyli wieloosobowy zespół, który podjął się obrony nieodpłatnie lub za niską opłatą, umożliwiając tym samym uzyskanie obrońcy z wyboru każdemu z oskarżonych. Źródło: strony internetowe Urzędu Miasta Poznania

Św. Marcin 1956

1998 Odsłonięcie zrekonstruowanej rzeźby Władysława Marcinkowskiego, przedstawiającej J.B. Quadro na kamieniczce przy Starym Rynku 84 (Muzeum Sienkiewicza).

2007 W Poznaniu odsłonięto pomnik Polskiego Państwa Podziemnego.

Pomnik Podziemnego państwa polskiego

ZDARZYŁO SIĘ 27 WRZEŚNIA

1331 Polskie wojska dowodzone przez Władysława Łokietka odniosły lokalne zwycięstwo nad wojskami krzyżackimi w bitwie pod Płowcami na Kujawach.

1533 Urodził się Stefan Batory – książę siedmiogrodzki, król Polski od roku 1576, Mąż Anny Jagiellonki. Według historyków Batory uchodzi na jednego z najwybitniejszych władców polskich. Szczególne zasługi położył w dziedzinie wojskowości, założył w Warszawie pierwszy szpital dla wysłużonych żołnierzy, powołał do życia mennice w Olkuszu, Poznaniu i Malborku, usprawnił system podatkowy, interesowal się życiem kulturalnym kraju. Zmarł 12 grudnia 1586 roku.

1605 W bitwie pod Kircholmem wojska polskie pod dowództwem Jana Karola Chodkiewicza, hetmana litewskiego pokonały wojska szwedzkie. Polska odzyskała całe Inflanty.

1696 Zerwany został sejm konwokacyjny obradujący od końca sierpnia po śmierci króla Jana III Sobieskiego. Zwalczały się na nim dwie frakcje: senatorska skupiona wokół królowej Marii Kazimiery oraz szlachecka. Mimo sporów i zerwania sejmu udało się jednak ustalić termin i miejsce elekcji nowego króla.

1821 Cesarstwo Meksyku ogłosiło niepodległość.

1825 Między Darlington a Stockton w Anglii zaczęła kursować pierwsza publiczna kolej parowa, przewożąca ludzi z prędkością 24 km/h. Lokomotywę zbudował George Stephenson.

1910 We Francji dokonano pierwszego przelotu prototypem samolotu 2 osobowego.

1932 Urodził się Lucjan Kaszycki – kompozytor, pedagog. Twórca m.in. takich piosenek jak: “Nie chodź tą ulicą”, “Jeśli chcesz, proszę wstąp”, “Nie jestem Julią”, muzyki do filmów: “Gangsterzy i filantropi”, “Katastrofa w Giblartarze”, “Pożegnania”, z którego pochodzi wielki przebój lat 60 “Pamiętasz była jesień”.

1942 W Warszawie z inicjatywy Zofii Kossak-Szczuckiej utworzono Tymczasowy Komitet Pomocy Żydom. Od grudnia 1942 r. Komitet przyjął nazwę Rada Pomocy Żydom “Żegota”. Była to jedyna tego rodzaju organizacja działająca w okupowanej Europie.

1947 Urodził się Meat Loaf (wł. Marvin Lee Aday), wokalista rockowy, kompozytor i autor tekstów. Popularność zdobył swoim drugim albumem „Bat Out Of Hell” (1977). Wystąpił w kilku filmach muzycznych, między innymi „Roadie” (1980).

1949 Związek Radziecki wypowiedział układ o przyjaźni i współpracy z Jugosławią. W ślad za nim uczyniły to inne kraje “demokracji ludowej”.

1963 Numer 1 amerykańskiej listy przebojów: „Blue Velvet” – Bobby Vinton.

1972 Urodziła się Gwyneth Paltrow, aktorka amerykańska.

1980 Numer 1 brytyjskiej listy przebojów: „Don’t Stand So Close To Me” – The Police.

1986 Nr 1 amerykańskiej listy przebojów: „DancingOn The Ceiling” – Lionel Richie.

1988 Mieczysław F. Rakowski został premierem rządu

1990 Polska została przyjęta do Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnej „Interpol”.

2003 Nr 1 amerykańskiej listy przebojów: “Shake Ya Tailfeather” – Nelly, P Diddy & Murphy Lee; US Top Album: “Heavier Things” – John Mayera.

Imieniny obchodzą; Damian, Florencja, Mirabela, Mirela, Wincenty, Justyna

Wincenty. Imię to pochodzi z języka łacińskiego od słowa vincens, w dopełniaczu „zwycięski, zwyciężający”.
Mężczyzna o tym imieniu jest człowiekiem konserwatywnym, stałym i można na nim polegać. Zawsze i wszędzie dotrzymuje słowa, jest zaradnym i dobrym organizatorem. Cechuje go stoicki spokój, toteż trudno wyprowadzić go z równowagi. Bywa czasem przekorny, żartobliwie traktuje życie.
Odpowiedniki obcojęzyczne; łac. Vincentinus, ang., fr. Vincent, niem. Vinzenz, wł. Vincenzo

Imię Damian w starożytnej Grecji i Egipcie oznaczało kapłana bogini Damii. W Polsce znane było od średniowiecza, ale nadawano je bardzo rzadko. Niektórzy twierdzą, że pierwotnie oznaczało “pogromcę, poskramiacza”.

Użyte w artykule zdjęcia: wikipedia, poznan.pl, materiały archiwalne, "Orędownik" 5 czerwca 1936 - Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa, strony internetowe Urzędu Miasta, Toja Design / UMP, fotopolska, Tomasz Dworek

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz