Kalendarium

KALENDARIUM POZNAŃSKIE – 16 LIPCA

Dworzec PKP - 1974  Foto: Stanisław Wiktor / Cyryl

Słońce w znaku Raka

Osoby urodzone 16 LIPCA są ambitne i pracowite. Do życia podchodzą ostrożnie i lubią się asekurować. Nie mają zaufania do własnych koncepcji i łatwo ulegają wpływom innych. Są bardzo uczuciowe. Życie bez miłości jest dla nich niewiele warte.

Cytaty na dziś:

•    Małe problemy nie potraktowane poważnie zwykle rosną, niebawem stają się duże i wkrótce znajdujemy się w środku kryzysu. Alan Loy McGinnis
•    Powinieneś pisać tak, żeby czytelnicy nie tylko mogli, ale i musieli cię rozumieć. Kwintylian.
•    Zadeszczony lipiec może znienacka nos przypiec. Przysłowie

KALENDARIUM POZNAŃSKIE

Nagrobek Wawrzyńca Goślickiego w katedrze poznańskiej Foto: wikipedia.pl1601 Do Poznania przybył nowy biskup Wawrzyniec Grzymała Goślicki.

W swoich działaniach  podjął pracę nad postanowieniami Soboru Trydenckiego i rewindykacji kościołów przejętych przez protestantów na terenie diecezji. Odnowił w katedrze kaplicę Pięciu Braci Polaków Męczenników.

10 grudnia 1585 wygłosił w Senacie znakomitą mowę jako reprezentant stanu duchownego. Jako oficjalny mówca wystąpił też w grudniu 1587 witając na podkrakowskim Kazimierzu przybyłego do Polski nowo wybranego króla elekta Zygmunta III Wazę. Obie mowy uważano za wzorcowe i ogłoszono drukiem.

Swoje największe dzieło De optimo senatore zadedykował Zygmuntowi Augustowi. Opisał w nim idealnego męża stanu – senatora. Król winien być namiestnikiem Bożym i sługą, którego celem ma być szczęśliwe życie obywateli.

Goślicki zmarł w Ciążeniu 31 października 1607. Spoczywa w katedrze w Poznaniu.

Powyżej: Nagrobek Wawrzyńca Goślickiego w katedrze poznańskiej, fot:  wikipedia.pl

1821 Mocą bulli papieża Piusa VII „De salute animarum” biskupstwo poznańskie zostało podniesione do godności archidiecezji i połączone zostało z metropolią gnieźnieńską.

Katedra w Poznaniu - lata 1886-1888 Foto: fotopolska.eu

Katedra w Poznaniu, zdjęcie około  1886-1888 Fot: fotopolska.eu

1945 Ceny towarów na targowiskach w Poznaniu. Za 1 kg: masło 300, smalec 360, wieprzowina 150, cielęcina 90, jajko 7, bułka 4, ziemniaki 4, pomidory 160, ogórki 46. Na kartki żywnościowe sprzedawano po dwa jajka na osobę. W kinie Jedność i Warta wyświetlano film amerykański “Orkan”, kolejki kilometrowe w sali upał duchota.

Widok na ul. Wielką z Czartorii Foto: Miejski Konserwator Zabytków

Widok na ul. Wielką z Czartorii (1945), foto: Miejski Konserwator Zabytków

Stanislaw Sroka1945 Stanisław Sroka został prezydentem Poznania, funkcję pełnił trzy lata.

Mimo planów zburzenia zamku cesarskiego w Poznaniu postanowił (po konsultacjach z Bolesławem Bierutem) pozostawić tę budowlę.

28 października 1948 został powołany na stanowisko wiceprezydenta Warszawy, w maju 1961 został powołany na stanowisko ministra gospodarki komunalnej i pełnił je do końca życia. Miał udział m.in. w budowie zbiornika wodnego i zapory w Goczałkowicach.

1957 Utworzenie Wielkopolskiego Parku Narodowego.

1966 Oddano do użytku część spacerowo – wypoczynkową parku imienia Tysiąclecia Państwa Polskiego na Malcie w Poznaniu.

Amfiteatr w Parku Tysiąclecia 21.07.1978

Amfiteatr w Parku Tysiąclecia 21.07.1978 Foto: Stanisław Wiktor/Cyryl

1987 Podróżni na Dworcu Głównym mogli kupić pierwsze bilety z najnowocześniejszego automatu, który – w odróżnieniu od pozostałych – wydawał również resztę. Automat szwajcarski “Merona” uzyskany został w następstwie rozmów przeprowadzonych podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich i zainstalowany na próbę. Umożliwiał nabywanie biletów do wszystkich stacji kolejowych w promieniu 100 km od Poznania.

Poznan Głowny PRL

2001 W Poznaniu zmarł Władysław Józef Węgorek, entomolog, dyrektor Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk. Był profesorem i rektorem Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu, która po przekształceniu w Akademię Rolniczą wyróżniła go doktoratem honoris causa. Jego imię nadano poznańskiej ulicy, przy której znajduje się siedziba Instytutu Ochrony Roślin (wcześniej nosiła ona imię Iwana Miczurina).

Profesor Węgorek na polu przy Instytucie Ochrony Roślin Foto: http://rme.cbr.net.plZajmował się m.in. zwalczaniem stonki ziemniaczanej będąc m.in. pełnomocnikiem rządu ds. zwalczania stonki. Był pionierem krajowych badań nad odpornością roślin na szkodniki. Zajmował się także ekonomiką stosowania pestycydów w ochronie roślin oraz krążeniem pestycydów w środowisku naturalnym, w tym wpływem tych substancji na plon roślin, skażenie gleby, skażenie wody.

Profesor Węgorek dał się również poznać jako doskonały humanista, miłośnik i mecenas historii i kultury narodowej. Wraz z profesorem Zdzisławem Wilguszem zaadoptował do celów badawczych chylący się ku ruinie pałac generała Dezyderego Chłapowskiego w Turwi. Dekadę później w podobnych okolicznościach przyczynił się do uratowania pałacu w Winnej Górze, dawnej posiadłości Jana Henryka Dąbrowskiego.

Pisał w swoich wspomnieniach: „Często jestem w Winnej Górze wraz z żoną. Tu dużo piszę na temat badań naukowych, doglądam pola doświadczalne, a wieczorami, gdy na niebie ukazują się gwiazdy, siadam z Halszką na tarasie i oglądamy gwiazdozbiory. Moim hobby jest astronomia i przestudiowałem wiele podręczników na temat Wszechświata, procesów zachodzących w gwiazdach i gwiazdozbiorach. Patrząc na gwieździste niebo, rozważam historie powstania i umierania gwiazd, budowę galaktyk, kwazarów i gwiazd neuronowych. Myślę, ile to tajemnic jest we wszechświecie? Te myśli odrywają mnie od codzienności, każą zagłębić się w tajniki kryjące w sobie wielkie tajemnice Istoty, która jest Alfą i Omegą wszystkiego, co było, jest i będzie”.

Był członkiem Stowarzyszenia Miłośników Tradycji Mazurka Dąbrowskiego i jednym z inicjatorów otwarcia w pałacu izby pamięci generała Dąbrowskiego, która w późniejszym okresie została przekształcona na muzeum.

Na podstawie: Joanna Radziewicz, Władysław Węgorek – wybitny polski entomolog, Rolniczy Magazyn Elektroniczny, http://rme.cbr.net.pl/

2016 Zmarł prof. Jacek Wiesiołowski, historyk, przez wiele redaktor naczelny “Kroniki Miasta Poznania”, znawca dziejów Poznania i poznaniaków, inicjator badań nad dziejami miasta.

Prof. Jacek Wiesiołowski Pochodził z tradycyjnej poznańskiej rodziny. Urodził się 23 stycznia 1940 roku w Żywcu, gdzie na wygnaniu w czasie II wojny światowej przebywali jego bliscy. Do Poznania przybył w 1945 roku wraz z rodzicami powracającymi po wojnie. Dzieciństwo spędził na Sołaczu. Chodził do Szkoły Podstawowej nr 11 na Winiarach, następnie do III Liceum Ogólnokształcące im. Marcina Kasprzaka, obecnie św. Jana Kantego.

W 1962 roku obronił pracę magisterską na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, a w 1966 roku uzyskał stopień doktora nauk historycznych. Na tej samej uczelni habilitował się w 1981 roku na podstawie rozprawy “Socjotopografia późnośredniowiecznego Poznania”.

Pod koniec lat sześćdziesiątych był na stypendium w Chicago, gdzie między innymi uporządkował zbiory Muzeum Polskiego w Ameryce. Przez 15 lat pracował w Bibliotece Kórnickiej, kierując działem rękopisów. W 1977 roku został pracownikiem Instytutu Historii PAN w Warszawie.

W 1987 roku powrócił do Poznania. W latach 1990-1998 był radnym, w pierwszej kadencji nowego samorządu, wiceprzewodniczącym Rady Miasta (w latach 1990-1992). W działalności samorządowej bardzo angażował się w sprawy dotyczące kultury miasta, pomocy społecznej, problemów mieszkaniowych i prywatyzacji.

Od 1990 roku był redaktorem naczelnym “Kroniki Miasta Poznania”. Działał w wielu organizacjach i stowarzyszeniach. Był prezesem oddziału poznańskiego Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Francuskiej, współzałożycielem i prezesem Towarzystwa Przyjaciół Biblioteki Raczyńskich. Był też wiceprezesem, a później prezesem Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Laureat Nagrody Naukowej Miasta Poznania za 2002 rok, przyznanej za opracowanie koncepcji i realizację “Kroniki Miasta Poznania”. W roku 2015 decyzją Rady Miasta otrzymał tytuł “Zasłużony dla Miasta Poznania”. [Źródło: strony internetowe Miasta Poznania]

2013 Na Wildzie oficjalnie otwarto fontannę w formie rzeźby ulicznej Chłopiec z wierzbą.

Instalacja ma 2,5 m wysokości (postać chłopca ma 1,3 m). Basen z rzeźbą otaczają ławki. Autorem projektu był Jarosław Bogucki. Inicjatorem powstania była Rada Osiedla Wilda (koszt wyniósł 400 tysięcy zł).

 

ZDARZYŁO SIĘ 16 LIPCA

622 Hidża – ucieczka Mahometa z Mekki do Medyny.

1054 Ekskomunika patriarchy Konstantynopola Michała Cerulariusza rozpoczęła się schizma wschodnia – rozdział kościoła wschodniego i zachodniego.

1338 Na zjeździe w Rhense elektorzy niemieccy negują prawo papieża do każdorazowego zatwierdzenia i koronacji króla niemieckiego.

1519 Marcin Luter wystąpił w czasie dysputy lipskiej z teologami Janem Eckiem i Andrzejem Karlstadtem z tezą, że sobory i papież mogliby mylić się w swoich uchwałach. Doprowadziło to m.in. do uznania go za heretyka.

1548 Założenie La Paz w Boliwii.

1661 Bank Sztokholmski wprowadził do obrotu pierwsze banknoty.

1790 Kongres Stanów Zjednoczonych podjął uchwałę o lokalizacji stolicy kraju w dystrykcie Columbia.

1819 Namiestnik Królestwa Polskiego, Józef Zajączek wydał zarządzenie wprowadzające cenzurę wszystkich publikacji wydawanych w granicach Królestwa i do niego sprowadzanych. Znosiło ono zapisaną w konstytucji wolność druku.

1867 Joseph Monier opatentował w Paryżu wzmocniony beton.

1872 Urodził się Roald Amundsen, norweski odkrywca, kierownik pierwszej udanej wyprawy na Biegun Południowy.

1903 Na międzynarodowej konferencji w Berlinie postanowiono wprowadzić stałe relacje między walutami opartymi o złoto a walutami opartymi na srebrze.

1911 Urodziła się Ginger Rogers, (właśc. Virginia McMath), amerykańska aktorka i tancerka filmowa oraz teatralna. Największą sławę przyniosły jej filmy z udziałem Freda Astair’a (Wesoła rozwódka, Błękitna para, Zatańczymy i Zakochana pani). (zm. 25.05.1995).

1935 W Oklahoma City zainstalowano pierwsze na świecie parkometry.

1936 Wykonano pierwsze zdjęcie rentgenowskie tętniczego obiegu.

1943 W Kielcach urodził się Tadeusz Sznuk, inżynier, lektor, dziennikarz radiowej Jedynki.

1950 Sensacja na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej w Brazylii. Urugwaj po walce z gospodarzami (2:1) został mistrzem świata. Rekordem wszech czasów była również liczba widzów oglądających mecz na Maracenie – 200 tys. osób.

1950 Helena Rakoczy zdobyła w Bazylei 4 tytuły mistrzyni świata i 1 tytuł wicemistrzyni w gimnastyce.

1953 Urodził się Mickey Rourke – amerykański aktor. Znany m. in. z filmów: “Ćma barowa”, “9 i 1/2 tygodnia”, “Czarna orchidea”.

1957 Urodził się Włodzimierz Smolarek, wybitny piłkarz. Dwukrotny Mistrz Polski (1981, 1982), zdobywca Pucharu Polski (1985) i Niemiec (1988), 60-krotny reprezentant Polski (1980 – 1992). Dla reprezentacji zdobył 13 goli. Dwukrotny uczestnik mistrzostw świata (1982 – trzecie miejsce i 1986).

1960 Urodził się Maciej Orłoś, aktor filmowy i teatralny, popularny prezenter (Teleexpress).

1965 Izba Gmin uchwaliła ustawę o zniesieniu dyskryminacji rasowej w Wielkiej Brytanii.

1976 Rozwiązała się grupa The Allman Brothers Band.

1979 W wyniku zamachu stanu władzę w Iraku przejął Saddam Hussain.

1983 Numer 1 amerykańskiej listy przebojów: „Every Breath You Take” – The Police. To największy przebój zespołu za Oceaneam. Na topie spędził 8 tygodni i okazał się hitem roku 1983.

1990 Odbyła się konferencja 2 + 4 (RFN, NRD + Wielka Brytania, USA, Francja, ZSRR) podczas której uzgodniono zjednoczenie Niemiec.

1990 Powstała nowa formacja polityczna wywodząca się z “Solidarności”: Ruch Obywatelski – Akcja Demokratyczna.

1997 Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski podpisał Konstytucję III Rzeczpospolitej, która weszła w życie 17 października 1997.

1998 Nr 1 amerykańskiej listy przebojów: „The Boy Is Mine” – Brandy & Monica.
http://www.youtube.com/watch?v=Va1Y6uAgNJY

1999 Microsoft – gigant komputerowy kierowany przez Billa Gatesa – stał się pierwszym koncernem na świecie, którego wartość rynkowa przekroczyła pół biliona dolarów.

2000 Numer 1 brytyjskiej listy przebojów: „Life Is A Rollercoaster” – Ronan Keating; UK Top Album: „Parachutes” – Coldplay.

Imieniny obchodzą; Maria, Ruta, Benedykt, Donald, Eustachy, Benita, Dzierżysław.

Maria to imię biblijne, pochodzące z języka hebrajskiego. Można je tłumaczyć na wiele sposobów: napawa radością, jest piękna, ukochana przez Jahwe czyli Boga, miłująca Boga, a także silna i płodna. Maria jest osobą spokojną, rozsądną i sprawiedliwą. W swych przekonaniach jest konserwatystką. Nigdy nie cofa raz danego słowa. Szybko podejmuje decyzje, które w większości są trafne. Kocha dom i rodzinę, wielką wagę przywiązuje do wychowywania dzieci.

Ruta to biblijne imię pochodzenia hebrajskiego, tłumaczone jako “wierna towarzyszka, przyjaciółka”. Kobieta o tym imieniu jest osobą spokojną, subtelną i wdzięcznego usposobienia. Realizuje się w życiu rodzinnym i cieple domowego ogniska.

Benedykt pochodzi od łacińskiego “benedictus” – “błogosławiony”. Osoba o tym imieniu jest mało towarzyska, stroni od przyjaciół. W życiu rodzinnym jest trudna we współżyciu. Posiada bardzo zmienny charakter, co przysparza jej wielu nieporozumień i kłopotów. Jest jednak bardzo pracowita i odpowiedzialna.

Imię Eustachy pochodzi z greckiego i znaczy “kwitnący, płodny”. Eustachy interesuje się przyrodą, kocha zwierzęta, dba o czystość środowiska naturalnego. Ma krytyczny umysł, lubi podróże i wygody. Towarzyski, uczuciowy, ma powodzenie w życiu.

Użyte w artykule zdjęcia: wikipedia.pl, http://rme.cbr.net.pl, fotopolska.eu, wikipedia, TD, Miejski Konserwator Zabytków, Stanisław Wiktor/Cyryl, Tomasz Dworek, strony internetowe miasta Poznania , Stanisław Wiktor / Cyryl

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz