Berdychowo

ulica, a dawniej określenie niewielkiej osady w obrębie Poznania, na wschodnim brzegu Warty.

Berdychowo powstało w XVII wieku jako wieś na drodze z Poznania do Kobylegopola. Prawo miejskie magdeburskie otrzymało w 1602 roku. Zabudowania zostały całkowicie zniszczone w XIX wieku, gdy Prusacy wznosili w Poznaniu pierścień fortyfikacji. W XIX w. funkcjonowała cegielnia, która zaopatrywała Twierdzę Poznań oraz inne budynki w materiały budowlane. Do Poznania włączono tereny Berdychowa w 1896 roku.

Kalendarium