Piotrowo

nazwę tę noszą dwie części Poznania leżące na terenie dzielnicy Nowe Miasto (Poznań). Pierwsza z nich znajduje się przy Rondzie Rataje, na jej terenie leży Politechniki Poznańska, która tworzy zamknięty fragment miasta zwany Poligrodem.
Drugie Piotrowo leży na południe od Głuszyny.

Kalendarium