Antoninek

osiedle poznańskie leżące w granicach dzielnicy Nowe Miasto. W granice miasta zostało włączone w 1940 roku. Osiedle dzieli się na Antoninek Górny (zarządzany przez radę osiedli Antoninek-Zieliniec-Kobylepole) oraz Antoninek Dolny (zarządzany przez radę osiedla Antoninek Dolny). Położone jest pomiędzy ul. Warszawską (wylotowa droga na Konin i Warszawę orazdroga krajowa nr 92 – od Wiaduktu Antoninek na wschód) a cybińskim klinem zieleni na południu nad strumieniem Szklarka (prawy dopływ Cybiny).

Antoninek

Antoninek bez prądu

Silny wiatr złamał brzozę przy kościele, a ta zerwała linie energetyczną w Antoniku. Prądu w tej okolicy może nie być do ok. 12:00 Orkan Barbara przechodzący...

Kalendarium