Antoninek

osiedle poznańskie leżące w granicach dzielnicy Nowe Miasto. W granice miasta zostało włączone w 1940 roku. Osiedle dzieli się na Antoninek Górny (zarządzany przez radę osiedli Antoninek-Zieliniec-Kobylepole) oraz Antoninek Dolny (zarządzany przez radę osiedla Antoninek Dolny). Położone jest pomiędzy ul. Warszawską (wylotowa droga na Konin i Warszawę orazdroga krajowa nr 92 – od Wiaduktu Antoninek na wschód) a cybińskim klinem zieleni na południu nad strumieniem Szklarka (prawy dopływ Cybiny).

Antoninek

Wiosna naukowców

Doświadczenia chemiczne, fizyczne pokazy, łamanie starożytnych szyfrów, czy gra na bananach, które zastępowały klawiaturę fortepianu. To tylko niektóre...

Kalendarium