Gospodarka

Co łączy GPW z Top Model?

wykres  Foto: sxc

Piotr Białowąs / wiceprezes zarządu INVESTcon Group

wykres Foto: sxcDla dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstw poszukujących kapitału wejście na rynek giełdowy może być optymalnym wyborem. Okresy prosperity i dekoniunktury są stałym elementem cyklów gospodarczych i dotyczą również rynku kapitałowego. Bez względu na zmienną koniunkturę wygranymi będą tę spółki, które w odpowiednim czasie przeanalizują dostępne opcje i w najlepszy sposób przygotuje się do realizacji wybranej strategii.

W mojej ocenie kluczowym aspektem jest świadomy wybór ścieżki finansowania dla konkretnej spółki, z uwzględnieniem zalet i perspektyw oraz kosztów i ograniczeń. Wbrew pozorom jest kilka alternatyw: od finansowania długiem, sprzedaży udziałów do inwestora finansowego lub branżowego oraz IPO. Z pewnością każda opcja wymaga odmiennego przygotowania spółki ale jest jeden wspólny mianownik:planowanie i przygotowanie procesu.

Moje skojarzenia z rynkiem kapitałowym od lat pozostają niezmienne i można je opisać dwoma słowami: konkurencja i rozwój. Nie podzielam przekazu marketingowego, że GPW jest otwarta dla wszystkich przedsiębiorstw. Rosnąca liczna emitentów zarówno na rynku regulowanym jak i na rynku NewConnect sprawia, że nowi emitenci muszą ostro konkurować o kapitał. Pamiętają Państwo program Top Model? Eliminacje kandydatów w kolejce po kapitał mają zaskakująco wiele elementów wspólnych.

Jak uzyskać konkurencyjność na rynku giełdowym? Po pierwsze należy przekonać się jak wyglądają inne modelki. Przepraszam spółki. Proponuję proste ćwiczenie. Na rynku regulowanym GPW notowane jest 428 spółek, na rynku NewConnect ponad 350 spółek. Proszę odwiedzić serwisy giełdowe i odnaleźć mniejsze i większe spółki giełdowe, które mogą tworzyć grupę porównawczą dla Państwa spółki. Na podstawie zebranych informacji można określić grupę spółek porównawczych a więc takich która działają w tej samej branży i posiadają zbliżony przedmiot działalności..Wymagana będzie jednak pewna precyzja ponieważ poszczególne branże mogą dzielić się na podsektory o odmiennej specyfice. Na przykład w wyjątkowo pojemnej branży budowlanej działają zarówno producenci materiałów budowlanych, deweloperzy, spółki inżynierskie i konstrukcyjne.

W większości przypadków uda się zidentyfikować całkiem liczną grupę. Panorama rynku jest rozległa co powoduje, że inwestorzy mają do wyboru wiele półek.

Pod jakim kątem można analizować zebrane w ten sposób informacje? Przede wszystkim na podstawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych oraz raportach spółek możemy analizować modele biznesowe, strategie oraz osiągane wyniki finansowe. Ponadto śledząc prasę branżową oraz opracowania biur maklerskich możemy dowiedzieć się co sądzą analitycy o poszczególnych branżach i spółkach. Obserwując rynkowe wyceny tej grupy spółek łatwo ocenić jaki jest lub precyzyjniej jaki był sentyment inwestorów do poszczególnych branż i spółek. Warto również monitorować zachowanie sektorowych indeksów giełdowych. Zachęcam do odwiedzenia strony www.gpw.pl gdzie znajdą Państwo wiele użytecznych informacji, w tym dane dotyczące ostatnich debiutów na rynku regulowanym GPW, nomen-omen lidera wśród rynków giełdowych Europy Środkowo-Wschodniej.

Kiedy zidentyfikujemy kto jest aktualnie „na wybiegu” nie zapominajmy, że w kolejce stoją kolejni zainteresowani debiutanci.

Po drugie, warto poznać preferencje jurorów tego konkursu piękności czyli inwestorów. W pewnej części odpowiedź uzyskamy analizując dane spółek już obecnych na GPW oraz na rynku NewConnect. Co do zasady rynek kapitałowy jest miejscem dla spółek, które tworzą wartość dla akcjonariuszy poprzez rozwój biznesu. Większość decyzji inwestycyjnych podejmowanych jest w oparciu o informacje finansowe takie jak wzrost przychodów ze sprzedaży, wzrost zysku operacyjnego, rentowność działalności, wzrost zysku na akcję. W tym miejscu po raz kolejny proponuję mini-analizę. Proszę stworzyć dla trzech spółek z grupy porównawczej i Państwa spółki zestawienie porównawcze obejmujące następujące pozycje: przychody ze sprzedaży, wynik na sprzedaży, zysk operacyjny, zysk operacyjny powiększony o amortyzację, zysk brutto i zysk netto. Powiedzmy, że porównanie będzie dotyczyło danych za lata 2009-2011. Proszę porównać dynamiki poszczególnych pozycji i rentowność poszczególnych biznesów na różnych poziomach. Jakie zdjęcie spółki Państwo otrzymali? Waga w normie? Nogi proste i długie?

Piotr Białowąs Foto: Piotr BiałowąsBez obaw. Nawet jeśli pierwsze zdjęcie nie jest sexy to najprawdopodobniej jutro na rynek giełdowy się Państwo nie wybieracie. I tu dochodzimy do sedna sprawy. Nie ma prostej recepty na sukces IPO. Jednak odpowiednie rozpoznanie uwarunkowań związanych z funkcjonowaniem spółki na rynku kapitałowym, profesjonalne przygotowanie spółki do standardów rynku kapitałowego oraz oczekiwań inwestorów istotnie zwiększa szanse na realizację zaplanowanych celów. A zatem bardziej proces niż transakcja. Maraton a nie przejście po scenie. Zachęcam do przygotowań i treningu.

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz