POZnań

Zdecyduj jak wydać te bejmy!

Park przy ul. Browarnej  Foto: lepszyPOZNAN / S9+

Głosowanie na projekty zgłoszone do sfinansowania w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego odbywa się nieco w cieniu pandemii. Warto jednak poprzeć wybrane przez siebie inwestycje, zwłaszcza że możemy to zrobić bez wychodzenia z domu.

Nie ulega wątpliwości, że obecna edycja jest zdecydowanie inna niż poprzednie – mówi Patryk Pawełczak z Urzędu Miasta – ze względu na reżim sanitarny musieliśmy zrezygnować z wielu działań, np. spotkań w szkołach i klubach seniorów. my się z wnioskodawcami online.

W tym roku do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2021 ze zgłoszonych 253 zakwalifikowało się 175 projektów. Wśród nich jest 34 ogólnomiejskich, 12 w ramach Zielonego Budżetu i 129 rejonowych. Głosowanie zakończy 20 listopada w samo południe. W tym roku do rozdysponowania jest 21.000.000 złotych. 

Nowością jest Zielony Budżet, dzięki któremu zostaną stworzone atrakcyjne dla mieszkańców parki, zieleńce, skwery, ogrody deszczowe, pasaże bioretencyjne, łąki kwietne, rabaty kwietnikowe lub bylinowe, aleje drzew, parki jednego drzewa czy innych niekonwencjonalnych rozwiązań wzbogacających ekosystem.

W związku z wprowadzeniem tej kategorii zwiększyła się liczba głosów, którą może oddać każdy poznaniak. W Poznańskim Budżecie Obywatelskim 2021 będą to 4 głosy, a nie 3 jak dotychczas. 

Z całej kwoty, która jest do rozdzielenia w ramach PBO najwięcej, bo 15.000.000 złotych, zostanie przeznaczone na projekty rejonowe i 6.000.000 zł na projekty ogólnomiejskie, z czego 4.000.000 zł na Zielony Budżet. 

Aby wziąć udział w głosowaniu, nie trzeba być zameldowanym w Poznaniu, wystarczy, że jest się jego mieszkańcem. Nie ma też ograniczeń wiekowych, ale w przypadku niepełnoletnich poznaniaków konieczna jest zgoda rodzica lub opiekuna.

Głosować na wybrane przez siebie projekty można na stronie internetowej. Każdy może poprzeć 2 projekty ogólnomiejskie, w tym 1 w ramach Zielonego Budżetu, oraz 2 projekty rejonowe. By rozpocząć głosowanie kliknij tutaj.

Można oddać mniej głosów, ważne jednak, aby zrobić to podczas jednego logowania, nie można rozłożyć głosowania w czasie – podkreśla Patryk Pawełczak – zachęcam do głosowania, zmieniajmy Poznań według naszego uznania.

Głosować możemy do piątku 20 listopada d godziny 12:00, a wyniki poznamy do 30 listopada. 

*bejmy – to w gwarze poznańskiej pieniądze

Poznan nocą z lotu ptaka Foto: Grupy Entuzjastów Fotografii Mobilnej „Mobilni”
Użyte w artykule zdjęcia: lepszyPOZNAN / S9+

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz