POZnań Stare Miasto

Klepisko zamienili w zielony skwerek!

Szyperska skwer_  Foto:

Mieszkańcy ul. Szyperskiej zmienili rozjeżdżone klepisko w sąsiedzki zielony skwerek. Prace zakończyły się wspólnym sadzeniem bylin i ekologicznymi warsztatami.

Ta teoretycznie niewielka przestrzeń wymagała jednak wielu prac związanych m.in. z wywiezieniem zanieczyszczonej olejem ziemi i nawiezieniem żyznej gleby, a także postawieniem słupków, które nie cieszą, ale były jedynym sposobem ograniczenia parkingowej patologii.

Chcieliśmy po prostu zachęcić do dbałości o wspólną przestrzeń. Zaangażowanie wielu osób w prace ogrodnicze, a także dobre sąsiedzkie reakcje pokazały, że takie działania były bardzo potrzebne w tym fyrtlu, a sam skwerek przy osiedlowym sklepie będzie dobrym miejscem do spotkań – mówi Cyryl Kwaśniewski, koordynator działań ze Stowarzyszenia Ulepsz Poznań.

Skwerek Szyperska [C. Kwasniewski] (6) Foto:

Sobotniej akcji towarzyszyły praktyczne warsztaty ekologiczne i przyrodnicze. Mieszkańcy posadzili ponad 120 roślin czterech różnych gatunków, przystosowanych do warunków pasa drogowego, które w przyszłości stworzą rabatę przyjazną dla owadów i zapylaczy.

Porady dotyczące wyboru roślin czy pory nasadzeń okazały się bardzo przydane, bo okazuje się, że w wielu miejscach mieszkańcy realizują ogrodniczą partyzantkę, z własnych funduszy kupują rośliny i sadzą je w zdegradowanych przestrzeniach, tworząc małe kwietne ogródki – komentuje Magdalena Garczarczyk z projektu Zieleniak.

Społeczne, oddolne projekty rewitalizacyjne wspiera Rada Osiedla Stare Miasto, która przekazała środki m.in. na zakup roślin. Dawny port przy ulicy Szyperskiej został zawłaszczony przez deweloperów, to miejsce, w którym brak zieleni, a komunikację pomiędzy poszczególnymi budynkami utrudniają barierki i płoty. Ogrodnicza akcja pokazała, że to dobry pomysł na budowanie więzi społecznych – mówi Tomasz Dworek, wiceprzewodniczący Rady Starego Miasta.

Rada wystąpiła tu do prezydenta Poznania o wywołanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, by udało się nie zabudować blokami choćby części przestrzeni w sąsiedztwie przekazanej ostatnio Uniwersytetowi Starej Papierni i XVIII – wiecznego dworku.

W uchwale dotyczącej zbycia nieruchomości z 99% bonifikatą wskazano, że przekazana uczelni przestrzeń powinna być publiczną z otwartym dziedzińcem dostępnym dla wszystkich mieszkańców wraz z likwidacją barier przestrzennych. Działania ogrodnicze i rewitalizacyjne będą kontynuowane wiosną, społecznicy planują włączenie w małe sąsiedzkie działania rewitalizacyjne jak największej liczby osób, w tym wykorzystanie potencjały seniorów.

Projekt zrealizowało Stowarzyszenie Ulepsz Poznań z funduszy społecznych Rady Osiedla Stare Miasto, przy wsparciu administracji Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

Użyte w artykule zdjęcia:

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz