Kalendarium

KALENDARIUM POZNAŃSKIE – 31 LIPCA

Fontanna Prozerpiny 1905-15  Foto: fotopolska

Słońce w znaku Lwa

Urodzeni 31 lipca odznaczają się wybitnym umysłem. Są ambitni i zdecydowani w dążeniu do realizacji swych planów. Mają bardzo rozwiniętą intuicję. Są na ogół skryci. Lubią narzucać swoje zdanie. Miewają skłonności do nałogów.

Cytaty na dziś:
• Mądrości należy oczekiwać od tego, kto wydaje rozkazy, a nie od tego kto je wykonuje. Ignacy Loyola
• Niedobrze czułby się lekarz, gdyby wszyscy czuli się dobrze. Syrus (Publilius Syrus)

KALENDARIUM POZNAŃSKIE

1396 Władze miasta Poznania zaświadczają, że sprzedały łaziebnikowi Mikołajowi Trochtil łaźnię obok kościoła Św. Marii Magdaleny w zamian za czynsz.

1766 Na Starym Rynku ustawiono Fontannę Prozerpiny.

Do czerpania wody i ze względu na wygodę ludu oraz z myślą o wieczności ustawiono na rynku przed ratuszem miejskim piękną budowlę, pospolicie zwaną fontanną, którą wyrzeźbiono z kamienia na Śląsku i przywieziono do Poznania wraz z kamiennymi wyobrażeniami postaci, umieszczonymi wewnątrz i na zewnątrz niej.

Odpowiednio przystosowana tryskała czterema strumieniami wody. Przy tym dziele w roku minionym pracowali liczni rzemieślnicy, z postanowienia urzędu burmistrzowskiego, który w obecnym roku pełnią szlachetni [Franciszek] Hebman i [Jozef] Dretner. Fontanna zostanie otoczona żelaznym ogrodzeniem, aby wieśniacy przybywający do Poznania i zatrzymujący się wozami na rynku nie spowodowali szkody.

Na podstawie: Kroniczka rezydencji Karmelitów Trzewiczkowych w Poznaniu przy kościele Najświętszej Krwi Pana Jezusa na ul. Żydowskiej. Opracowane przez Jacka Wiesiołowskiego, Wydawnictwo Miejskie, 2005

1880 Rozpoczęło się po inauguracji 30 lipca regularne kursowanie tramwajów konnych w Poznaniu. Przewoziły pasażerów spod Dworca Głównego, Świętym Marcinem, Rycerską (dziś Ratajczaka), Pl. Wilhelmowskim (dziś pl. Wolności) na Stary Rynek.

Wagon konny typu Herbrand na ul. 27 Grudnia Foto: poznan.wikia.com

1886 Urodził się Roman Pollak, historyk literatury, profesor UAM w Poznaniu, badacz literatury staropolskiej. Był członkiem założycielem Cracovii w czerwcu 1906 i jej piłkarzem do 1907 roku.

Roman_Polak Foto: CCW marcu 1919 roku powołany został do tworzącego się uniwersytetu w Poznaniu, z którym odtąd związał się na całe życie. Uczył m.in. w Gimnazjum Marii Magdaleny, zaś słuchaczkami jego wykładów z historii literatury na uniwersytecie były m.in. Natalia Tułasiewicz i Stanisława Przybyszewska.

Od roku 1923 jako docent literatury i języka polskiego wykładał we Włoszech, na Uniwersytecie Rzymskim (do 1929 roku), ponadto do 1933 roku rokrocznie wykładał, wizytował i egzaminował we włoskich ośrodkach polonijnych (z ramienia Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.

W 1938 został odznaczony Złotym Wawrzynem Akademickim Polskiej Akademii Literatury za wybitną twórczość naukową, związaną z literaturą piękną.

We wrześniu 1939 roku zmuszony opuścić Poznań, przeniósł się do Warszawy. Tam zainicjował utworzenie Tajnego Uniwersytetu Ziem Zachodnich (od października 1940), pełnił w nim obowiązki Dziekana Wydziału Humanistycznego (1941), prorektora (1942) i rektora (1943 – 1945).

Działał długie lata w Poznańskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk (gdzie m.in. przewodniczył Komisji Filologicznej). 23 lutego 1972 r. został pochowany na cmentarzu junikowskim, a w obecnej siedzibie Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM jego imię patronuje jednej z sal wykładowych.

1921 Motto z czasopisma “Gospodyni Wiejska”

I dobytek w dom gromadzi – i o jutrze ciągle radzi!

Gospodyni Wiejska 31.07.1921 Foto: WBC

1942 W Kielcach urodził się Paweł Julian Łączkowski, nauczyciel akademicki, polityk, poseł na Sejm X, I i III kadencji, były wicepremier w rządzie Hanny Suchockiej.

PAWEŁ ŁĄCZKOWSKIUkończył w 1966 studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, następnie uzyskał stopień doktora z zakresu socjologii. Wieloletni pracownik naukowy UAM i PAN.

W 1980 wstąpił do “Solidarności”. W 1989 został posłem na Sejm kontraktowy z ramienia Komitetu Obywatelskiego, w 1991 został wybrany do Sejmu I kadencji z listy Partii Chrześcijańskich Demokratów. Zajmował stanowisko wicepremiera (bez teki ministerialnej) w rządzie Hanny Suchockiej, w tym okresie przewodniczył Komitetowi Społeczno-Ekonomicznemu przy Radzie Ministrów.

Od 1992 do 1999 pełnił funkcję przewodniczącego PChD, zaś w latach 1999–2002 należał do liderów Porozumienia Polskich Chrześcijańskich Demokratów. Po raz trzeci zasiadał w Sejmie od 1997 do 2001, będąc posłem z listy Akcji Wyborczej Solidarność z Poznania. Przewodniczył Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich. W 2001 bez powodzenia ubiegał się o reelekcję, po czym wycofał się z bieżącej działalności politycznej.

Obecnie zajmuje stanowisko profesora kontraktowego w Collegium Polonicum w Słubicach.

1987 W wieku siedemdziesięciu czterech lat zmarł kmdr ppor. w stanie spoczynku Zdzisław Kręgielski, jedyny zamieszkały w Poznaniu obrońca Westerplatte w 1939 r., dowódca placówki “Przystań”.

Polscy oficerowie po kapitulacji Westerplatte-7.09.1939 Foto: wikipedia CC

Polscy oficerowie po kapitulacji Westerplatte-7.09.1939, od lewej: chor. Edward Szewczuk, por. Stefan Grodecki, kpt. Mieczysław Słaby, kpt. Franciszek Dąbrowski, ppor. Zdzisław Kręgielski, foto: wikipedia CC

Po kapitulacji Westerplatte, do 1945 przebywał w oflagach w Lienzu w Austrii i Woldenbergu (II C). Po wyjściu z niewoli znalazł się w Gnieźnie, gdzie w marcu 1945 jako oficer znający się na przysposobieniu wojskowym, został zatrudniony w charakterze instruktora wychowania fizycznego w Zarządzie Miejskim Związku Walki Młodych. W kwietniu Komisja Wojskowa w Łodzi zweryfikowała go do stopnia porucznika i skierowała do służby w LWP. Od maja 1945 do września 1946 służył w Gdyni–Oksywiu jako instruktor w Szkole Specjalistów Morskich Marynarki Wojennej. W marcu 1947 został zwolniony z wojska jako “element klasowo niepewny”. Ponadto jako przedwojenny oficer nie miał możliwości uzyskania stałej pracy. Od kwietnia 1947 pracował dorywczo. Przez krótki okres był współwłaścicielem firmy rybackiej “Rekin” na Helu, a następnie został agentem w gdyńskim przedsiębiorstwie “Orkan”.

W 1949 wyjechał wraz żoną do jej rodzinnego miasta – Poznania, gdzie uzupełnił wykształcenie w wieczorowym zaocznym technikum budowlanym. Do emerytury pracował na stanowiskach urzędniczych, głównie w przedsiębiorstwach związanych z budownictwem. Na początku lat 80. Dowództwo Marynarki Wojennej uhonorowało go stopniem komandora porucznika w stanie spoczynku.

Animator 20082012 Zmarł Wojciech Juszczak, dziennikarz radiowy, działacz kulturalny, dyrektor artystyczny Estrady Poznańskiej, twórca i dyrektor festiwali muzycznych i filmowych w tym dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Filmów Animowanych “ANIMATOR”.

Absolwent historii sztuki i filozofii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM). Wieloletni dziennikarz Radia Merkury gdzie początkowo był reporterem, następnie twórcą reportaży i prowadzącym program satyryczny Radio dla ubogich w duecie z Marcelim Kwaśniewskim. Razem stworzyli między innymi reportaż Zbawieni i potępieni, nagrodzony następnie I Nagrodą na Ogólnopolskim Konkursie Reportażu Radiowego “Polska 1992”.

Brał udział organizacji cyklu koncertów “Era Jazzu”, a następnie zainicjował jeden z największych w Europie festiwali jazzowych “Made in Chicago”, organizowany w Poznaniu od 2006, a następnie festiwal “Poznań Baroque” i Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych “ANIMATOR” będący największym w Polsce festiwalem filmów animowanych.

Wojciech Juszczak Foto: facebook

ZDARZYŁO SIĘ 31 LIPCA

1297 Papież Bonifacy VIII wydał encyklikę “Etsi de statu”. Przyznał w niej królowi Francji Filipowi Pięknemu prawo do opodatkowania kleru w razie nagłej potrzeby, bez ubiegania się o pozwolenie kurii rzymskiej. Decyzja ta zakończyła trwający od ponad roku konflikt między papieżem i Filipem Pięknym.

1492 Krzysztof Kolumb opisał zwyczaj używania przez Indian tytoniu w ceremoniach religijnych oraz lecznictwie.

1556 Zmarł w wieku 65 lat Ignacy Loyola, założyciel zakonu jezuitów.

1640 Urodził się Michał Korybut Wiśniowiecki, król Polski od 1669. Ten nieudolny monarcha wybrany został na króla ze względu na zasługi ojca księcia Jeremiego Wiśniowieckiego. (zm. 10.11.1673).

1784 Na atak dusznicy bolesnej zmarł Denis Diderot, francuski pisarz i filozof.
Przypisuje mu się takie słowa: “Pierwszy krok w kierunku filozofii to niewiara”. Naprawdę jednak w ostatnich słowach uczony zwrócił się do żony, która odradzała mu jedzenie moreli: “Dlaczego, u licha, miałoby to mi zaszkodzić!” Był wydawca i główny autor „Encyklopedii” oraz powieści „Kubuś Fatalista i jego pan”.

1849 Sandor Petoefi, twórca narodowej poezji węgierskiej zginął w bitwie pod Segesvar podczas powstania niepodległościowego 1848 r. Był autorem wierszy o gen Bemie. (ur. 1.1.1823).

1853 Gmach szpitala powszechnego we Lwowie jako pierwszy budynek na świecie został oświetlony lampami naftowymi skonstruowanymi przez Ignacego Łukasiewicza.

1908 W Anglii powstała pierwsza na świecie organizacja skautingowa. Początkowo zrzeszała tylko młodych chłopców. Fundatorem organizacji był Robert Baden-Powell.

1910 Wynalazek Marconiego – radio – przyczynił się po raz pierwszy do schwytania kryminalisty. Na pokładzie parowca “Montrose”, który przybył do Quebeku w Kanadzie z Anglii doszło do aresztowania zaskoczonego Dra Crippena, który zamordował swoją żonę i umykał przed sprawiedliwością.

1914 Urodził się Louis de Funes, aktor i reżyser francuski. (zm.27.01.1983).

1919 Sejm Rzeczpospolitej ratyfikował Traktat Wersalski. Posłowie uchwalili ustawę o tymczasowej organizacji władz i urzędów skarbowych oraz w sprawie wydawania Dziennika Ustaw RP.

1922 18-letni Ralph Samuelson jako pierwszy jeździł na nartach wodnych .

1924 Sejm RP uchwalił ustawę o Monopolu Spirytusowym.

1928 Halina Konopacka zdobyła pierwszy w dziejach Polski złoty medal na igrzyskach olimpijskich w Amsterdamie i po raz trzeci pobiła rekord świata w rzucie dyskiem.

1932 Janusz Kusociński zdobył złoty medal na Olimpiadzie w Los Angeles w biegu na 10.000 m.

1944 W katastrofie samolotu zginął Antoine de Saint-Exupery, francuski pisarz i lotnik
“Samolot nie celem jest, ale środkiem. Nie dla samolotu narażamy życie. Jeżeli mnie zestrzelą, niczego nie będę żałował. Przeraża mnie to mrowisko przyszłości, nienawidzę tej ich cnoty robotów! Urodziłem się, żeby być ogrodnikiem” – pisał wcześniej. (ur. 29.06.1900).

1944 Urodziła się Geraldine Chaplin, aktorka. (“Wiek niewinności”. Dr Żiwago, Trzech Muszkieterów).

1953 W Zakopanem zmarł Kornel Makuszyński – prozaik, poeta, humorysta. Autor znanych powieści dla młodzieży: “Przygody Koziołka Matołka”, “Awantura o Basię”, “Panna z mokrą głową”, “O dwóch takich, co ukradli księżyc”. (ur.8.1.1884)

1959 Rząd PRL zarządził, iż w związku z „trudnościami w pełnym zaopatrzeniu rynku, w każdy poniedziałek w restauracjach i stołówkach nie będzie się podawało potraw mięsnych, a w sklepach będzie się sprzedawać tylko podroby, salcesony, kaszanki i smalec.

1961 Polska: Urodził się 30-milionowy obywatel Polski.

1962 Urodził się Wesley Snipes, aktor amerykański.

1964 Urodził się C.C. Catch (wł. Carolina Muller), niemiecka piosenkarka dyskotekowa.

1965 W Wielkiej Brytanii wprowadzono zakaz telewizyjnej reklamy papierosów.

1967 Na Jazz And Blues Festival w Windsorze zadebiutowała grupa Cream.

1967 Urodził się Grzegorz Turnau, muzyk, przedstawiciel „poezji śpiewanej”.

1968 Numer 1 amerykańskiej listy przebojów: „Hey Jude” – The Beatles. Nagranie przebywało na topie przez 9 tygodni stając się największym przebojem zespołu w USA.

1973 Fabryka Samochodów Małolitrażowych w Bielsku-Białej przekazała do sprzedaży pierwszych 200 małych fiatów 126p.

1982 Lista Przebojów Programu 3. Notowanie Nr 15: 1. Izabela Trojanowska – Karmazynowa Noc, 2. The Steve Miller Band – Abracadabra, 3. Queen – Las Palabras De Amor, 4. Urszula – Fatamorgana’82, 5. Maanam – Espana Forever

1987 Ukazał się pierwszy album grupy Guns’ N Roses „Appettite For Destruction”.

1990 Bośnia i Hercegowina ogłosiła deklarację niepodległości.

2007 Zmarł Michelangelo Antonioni, mistrz kina – reżyser, scenarzysta i producent filmowy. Sławę przyniosła mu “Przygoda” (1960), w której uznając za niemożliwe poznanie i wyjaśnianie świata, skupił się na zewnętrzności. Ukazywał też jałowość emocjonalną nowoczesnego społeczeństwa. Do najwybitniejszych jego filmów należ “Powiększenie” “Zabriskie Point”, “Zawód: Reporter”. Otrzymał honorowego Oscara za całokształt twórczości (1995). Uznawany za fatalistę i sceptyka twórca, który z materii realizmu potrafił wydobyć najczystszą metafizykę. Część krytyki uważa, że jego filmy zmieniły bieg nie tylko historii kina, ale i europejskiej kultury jako całości.
http://www.youtube.com/watch?v=-mDpxq689EM

Imieniny obchodzą; Ignacy, Igo, Iga, Ludomir, Oskar, Ernestyna

Ignacy – imię pochodzi od rzymskiego rodu pochodzenia samnickiego, lub też Ignacy to mieszkaniec miasta Egnatii nad Morzem Adriatyckim, jest też możliwe wiązanie tego imienia z łacińskim „ignotus” czyli nieznany.
Imię w Polsce używane od XIV wieku w formach: Ignacy, Ignat, Inac, Inat, Huhnat
Odpowiedniki obcojęzyczne; ang., niem. Ignatius, Ignaz, wł. Ignazio, ros. Ignatij.
• Tyle znaczy co Ignacy, a Ignacy nic nie znaczy.
• Powiada święty Ignacy, iżeśmy nie wszyscy jednacy

Iga – to najprawdopodobniej skrót imienia Ignacja i Jadwiga.

Ludomir, to imię z języka starocerkiewnosłowiańskiego oznacza człowieka niosącego pokój

Oskar to imię wywodzące się od nazwy skandynawskiego bóstwa Ansgara, ger – to także włócznia. Oskar to strzeżony przez Ansgara.

Użyte w artykule zdjęcia: poznan.wikia.com, wikipedia CC, facebook, WBC, CC, , fotopolska

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz