Kalendarium

KALENDARIUM POZNAŃSKIE – 1 SIERPNIA

Most Chrobrego, okres międzywojenny  Foto: Archiwum Ośrodka Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących na Śródce / Cyryl

Słońce w znaku Lwa

Święto narodowe Szwajcarii, rocznica utworzenia konfederacji.
Święto narodowe Macedonii – rocznica wybuchu powstania przeciw Turkom
Święto narodowe Beninu, rocznica proklamowania niepodległości

Jaki pierwszy, drugi, trzeci – taki cały sierpień leci. Przysłowie

KALENDARIUM POZNANIA 2Urodzeni 1 sierpnia mają silny charakter. Są wytrzymali i opanowani. Bardzo cenią niezależność i swobodę. Nie bawią się w dyplomatyczne zabiegi, lecz mówią, to, co myślą. Szczerzy w intencjach, mają wysokie mniemanie o sobie. Lubią przewodzić innym. Często bywają próżni, a już na pewno – zarozumiali.

Cytaty na dziś:

• Rządzić to znaczy móc na wszystko powiedzieć “nie”. Charles de. Gaulle
• Za dużo martwi się ten, co martwi się za wcześnie. Seneka.
• Prawo Murphy’ego; „Komputer służy do tego, aby ułatwić Ci pracę, której bez niego w ogóle byś nie miał.”

KALENDARIUM POZNAŃSKIE

1719 Do Poznania przybyły pierwsze rodziny bamberskie. Na początku osiedlili się w okolicach Lubonia, potem na Dębcu, Boninie, Jeżycach, Winiarach, Ratajach i Wildzie.

Bamberka w stroju świątecznym (pocz XX wieku) Foto: poznanczyk.comOsadnicy sprowadzeni z niemieckiego Bambergu zostali spolonizowani w czasie krótszym niż jedno pokolenie

Na początku XVIII wieku w wyniku wojny północnej i epidemii cholery, wsie należące do miasta były wyludnione, wobec czego na zaproszenie poznańskich władz miejskich zostali sprowadzeni bamberscy osadnicy, których pierwsza fala napłynęła w 1719 roku.

Warto dodać, że osadnicy pochodzili nie tylko z Bambergu, ale również z innych regionów Rzeszy.

Przybywali w okolice Poznania w kilku falach: najpierw osiedlili się w Luboniu, potem na Dębcu, Boninie, Ratajach, Wildzie, Jeżycach i Górczynie. Warunek postawiony przez króla Augusta II Mocnego był tylko jeden: musieli wyznawać wiarę katolicką. Wspólna wiara i małżeństwa mieszane doprowadziły do szybkiej asymilacji Bambrów.

Najlepiej o tym zjawisku świadczy fakt, że w końcu XIX wieku, wśród katolickich mieszkańców wsi, nie było ani jednej osoby deklarującej narodowość niemiecką. Mimo trwającego Kulturkampfu Bambrzy solidaryzowali się z Polakami i często występowali przeciwko nauczaniu własnych dzieci religii w języku niemieckim.

Źródło: “Podręcznik Poznańczyka albo 250 dowodów wyższości Poznania nad resztą świata”, Marcin J. Januszkiewicz i Adam Pleskaczyński, Wydawca wspólnie Art Media Studio i CDN. Media, Poznań 2002

Bamberki w procesji Bożego Ciała na Jeżycach (1964) Foto: Kazimierz Przychodzki / poznan.pl

1766 Pojawiła się w Poznaniu miedziana moneta – ort, o wartości trzech groszy, dopiero co bita w Polsce. Wypłacana w żołdzie żołnierzom stała się powodem zamieszek, ponieważ domagali się oni, by ją liczyć za sześć dawnych groszy.

Na podstawie: Kroniczka rezydencji Karmelitów Trzewiczkowych w Poznaniu przy kościele Najświętszej Krwi Pana Jezusa na ul. Żydowskiej. Opracowane przez Jacka Wiesiołowskiego, Wydawnictwo Miejskie, 2005

1898 W Krakowie urodził Jan Nepomucen Maria Rakowski, wybitny altowiolista i pedagog.

W latach 1909-1914 kształcił się jako skrzypek i altowiolista w Konserwatorium Towarzystwa Muzycznego w Krakowie. Od 1922 grał w orkiestrze Opery Poznańskiej, do 1957 był jej pierwszą altówką. W 1930 r. grał koncerty jako solista. Od 1933 roku wykładał w Konserwatorium w Poznaniu. Zmarł  5 kwietnia 1962 r.  Od roku 1975 co 5 lat odbywa się Ogólnopolski Konkurs Altówkowy im. J. Rakowskiego w Poznaniu. [Źródło: Towarzystwo Muzyczne im. H. Wieniawskiego, wieniawski.pl]

1907 Co się piło i jadło w Poznaniu w 1907 roku.

Poznański restaurator Johannes Deimert przy ul. Wiktorii 12 otworzył “Restaurant a la Aschinger” – lokal z piwem i szybkimi daniami.

W 1908 roku polecał on wyszynk piw: Radeberger Pilsner, Miinchener Kindl i Krotoschiner Lagerbier oraz zupę grochową ze słoniną, świeżą golonkę, flaki, Pokelkamm z grochem i kapustą kiszoną “po tanich cenach”. Rok później, 2 października 1909 r często ogłaszający się w poznańskiej prasie Deimert donosił o zaprowadzeniu w swym lokalu wyszynku słynnych specjalnych piw browaru Schultheissa – Towarzystwo Akcyjne w Berlinie, marcowego jasnego i eksportowego ciemnego, polecając jednocześnie “specjalne potrawy”: gęsinę z modrą kapustą, Hackepeter, kiełbasę zwaną Bockwurst a la Aschinger i wieprzowe nogi.

Na podstawie” Napoje alkoholowe w lokalach poznańskich na przełomie XIX i XX wieku, Waldemar Karolczak, KMP 4/2000

27 Grudnia ok 1900

Bier-Quelle a’la Aschinger przy Berliner Strasse (dziś 27 Grudnia)

1919 Sejm Ustawodawczy przegłosował ustawę “O tymczasowej organizacji zarządu byłej dzielnicy pruskiej” tworzącej Ministerstwo Byłej Dzielnicy Pruskiej i określającej proces stopniowej unifikacji Wielkopolski z resztą kraju. Zniesienie urzędów naczelnego prezesa prowincji i prezesa regencji; wprowadzenie w Poznaniu urzędu wojewódzkiego z wojewodą na czele.

Jan Kasprowicz Foto: cc1926 Zmarł Jan Kasprowicz – poeta, dramaturg i tłumacz. Od 1909 kierownik katedry komparatystyki literackiej na Uniwersytecie im. Jana Kazimierza we Lwowie, 1921-1922 rektor tej uczelni. Autor m.in. “Księgi miłości”, “Księgi ubogich”, zbioru wierszy “Krzak dzikiej róży”, dramatów: “Świat się kończy”, “Marchołt”. (ur.12.12.1860).

Absolwent Gimnazjum Św. Marii Magdaleny. Przed wojną w Muzeum Miejskim w Poznaniu odtworzono pracownię poety.

Jan Kasprowicz zostawił po sobie piękną bibliotekę, która doskonale świadczy o rozległości jego zainteresowań. Są w niej dzieła poetów różnych narodów, których tak po mistrzowsku przekładał, są dzieła z dziedziny literatury powszechnej, którą wykładał jako profesor uniwersytetu lwowskiego.

Nie chcąc dopuścić do rozprószenia tej cennej bibjoteki, która jest owocem pracy całego życia wielkiego poety, rodzina rokowała zrazu ze Lwowem, proponując objęcie tej spuścizny. Gdy rokowania te nie doprowadziły do celu, rodzina zwróciła się do m. Poznania. Poznań przyjął bez zastrzeżeń wszystkie warunki, wobec czego wdowa po poecie, p. Marja Kasprowiczowa podpisała w listopadzie r. 1929 akt darowizny. W myśl wymagań tego aktu w Muzeum Miejskiem odtworzono wiernie pracownię poety na Harendzie w Poroninie, przeniesiono tu całe jej umeblowanie i pomieszczono bibljotekę. Stoi tu biurko poety i garnitur mebli zakopiańskich, które zaprojektował i wykonał Wojciech Brzeg wisi piękna lampa zakopiańska, są wszystkie rzeźby, obrazy i fotografje, które były w pracowni na Harendzie. Tuż obok w oddzielnym pokoju znalazły pomieszczenie inne pamiątki po wielkim poecie, wśród nich portret jego, dzieło Pautscha.

Dzięki wspaniałomyślności p. Kasprowiczowej Muzeum Miejskie w Poznaniu zyskało prawdziwy skarb, do którego zwracać się będą nieraz historycy literatury. Dla badaczy twórczości Kasprowicza niezbędne będzie poznanie jego bibjoteki, liczy ona około 2 300 dzieł w 4 500 tomach.

Źródło: Ilustracja Polska Numer 2 Październik 1930 Rocznik III

Kasprowicz urodził się 12 grudnia 1860 w Inowrocławiu. W 1878 roku nastąpił jego poetycki debiut na łamach poznańskiego tygodnika “Lech”. Jego lata szkolne usłane były konfliktami z kadrą profesorską na tle narodowym. Kasprowicz angażował się w działalność tajnego koła pod patronatem Wincentego Pola. Usuwano z kilku pruskich szkół w Inowrocławiu, Opolu i Raciborzu. W końcu jednak zdołał dokończyć edukację i w 1884 roku zdał egzamin maturalny w Gimnazjum Św. Marii Magdaleny w Poznaniu. W 1921 r. został Filistrem honoris causa i Protektorem Korporacji Studentów Uniwersytetu Poznańskiego Baltia. Bardzo lubiany przez Korporantów uczestniczył m.in. w Komerszu Baltii w czerwcu 1923 r. wyprawianym z okazji nadania doktoratu h.c. Uniwersytetu Poznańskiego Romanowi Dmowskiemu.

Biblioteka Kasprowicza w Poznaniu Foto: Ksiąga pamiątkowa nakładem Magistratu 1930 r

Biblioteka Kasprowicza w Poznaniu  Foto: Księga pamiątkowa nakładem Magistratu 1930 r

1924 Formalnie rozpoczęła się budowa Mostu Chrobrego. Faktyczne prace budowlane Towarzystwo Robót Inżynierskich rozpoczęło się 12 września. Kierownikiem robót ze strony Magistratu był inżynier Adam Drosio, a doradcą architektonicznym – Sylwester Pajzderski. Projekt zakładał budowę dwuprzęsłowego mostu o długości 88 metrów.

Na czas budowy powstała tymczasowa drewniana przeprawa dla pieszych. Ruch kołowy skierowano Groblą Berdychowską i mostem św. Rocha. Wraz z budową nowego mostu wykonano szereg robót pobocznych. Podniesiono ulice Chwaliszewo i Wieżową oraz uporządkowano plac przed Katedrą. Jezdnię mostu wyłożono drewnianą kostką.

W dniach 11 i 12 września 1925 roku most pomyślnie przeszedł próby obciążenia. 13 września 1925 r. został uroczyście oddany do użytku przez Prezydenta RP. Most ochrzczono imieniem Bolesława Chrobrego – władcy Polski, który miał swoją siedzibę niedaleko otwieranej przeprawy.

Most, który powstał w okresie międzywojennym znajdował się na miejscu istniejącego od średniowiecza mostu Tumskiego (poważnie uszkodzonego w trakcie powodzi w roku 1888 i ostatecznie rozebranego po powodzi roku 1924 r. [Źródła: Księga pamiątkowa miasta Poznania (s. 586) – Tadeusz Rataj, Budowa mostów, Kronika Miasta Poznania” nr 9/1925 – za: poznan.wikia.com]

1939 Kurier Poznański pisał: Z kin poznańskich. Kino „Świt” wyświetla film amerykański pt. „Panieńskie szaleństwa”. Specjalnością filmu amerykańskiego jest film kryminalny, utrzymany w tonie wesołej komedii. Mimo że wesołej, są w niej aż dwa trupy oraz kilka scen, w których bohaterzy są o pół kroku od śmierci. (…) Z wykonawców ról głównych wyróżniają się Barbara Stanwyck i Henry Fonda.

1948 Zmarł Adam Wodziczko – botanik, twórca teoretycznych podstaw ochrony przyrody jako samodzielnej dyscypliny naukowej. Prof. Akademii Rolniczej w Bydgoszczy i Uniwersytetu w Poznaniu.

W 1925 roku powołał do życia na terenie Wielkopolski i Pomorza organizację społeczną pod nazwą Liga Ochrony Przyrody. Inicjator powstania Parków Narodowych: Wielkopolskiego, Wolińskiego i Słowińskiego. W Poznaniu na Sołaczu znajduje się również park jego imienia, a w podpoznańskim Puszczykowie – ulica.

Profesor Adam Wodziczko ze studentami Foto: zbiory PAN

Profesor Adam Wodziczko ze studentami Foto: zbiory PAN

1951 Z Antwerpii, na pokładzie statku “Warmia”, przybył do warszawskiego zoo pierwszy słoń, a dla poznańskiego zoo antylopa.

1952 W Toruniu urodził się Janusz Andrzejewski, aktor teatralny związany z Poznaniem. Od sezonu 1992/93 związany z Teatrem Nowym.

Janusz Andrzejewski Foto: andrzejewski.art.pl

1964 Urodził się Krzysztof Ratajczak, dziennikarz sportowy Radia Poznań, społeczny członek komisji przy Polskim Komitecie Olimpijskim.

Prezes Wielkopolskiego Związku Piłki Siatkowej. Szczęśliwy komentator awansu do ekstraklasy Warty Poznań, spotkań Lecha Poznań. Był sprawozdawcą Polskiego Radia na igrzyskach olimpijskich, piłkarskich mistrzostwach świata i Europy. Jest koordynatorem Redakcji Sportowej Radia Poznań, wydawcą i prezenterem coniedzielnej audycji “W sportowym rytmie”, magazynów “Kolejorz” i codziennych serwisów sportowych.

1969 Przekazanie lokatorom pierwszych kluczy do mieszkań w Zespole Osiedli Mieszkaniowych „Winogrady” w Poznaniu.

1978 W Muzeum Historii Miasta Poznania w Ratuszu wyłożono jako eksponat herb województwa, który zabrał na pokład „Sojuza-30” kosmonauta Mirosław Hermaszewski – pierwszy Polak w kosmosie. [Kalendarium Kroniki Miasta Poznania, nr 2/1979]

2000 W holu Dworca Głównego PKP zamontowano automatyczne skrytki na bagaże.

2022 Od poniedziałku (1 sierpnia) powróciła komunikacja tramwajowa na ul. 28 Czerwca 1956 r. na Wildzie. W sobotę różne modele tych pojazdów testowały torowisko. Dobiegły końca prace, dzięki którym zostało ono gruntownie przebudowane – wraz z siecią trakcyjną i przystankami na odcinku od ul. Wierzbięcice do ul. Kilińskiego i Krzyżowej. Zmieniała się też jezdnia i chodniki.

W sobotę przeprowadziliśmy próby techniczne trasy. To standardowa procedura, w ramach której różne modele tramwajów testują torowisko. Na 1 sierpnia planowany jest powrót regularnych kursów. Równolegle wykonawca będzie udostępniał kierowcom kolejne fragmenty jezdni i chodników. Na ul. 28 Czerwca 1956 r. toczyć się będą jeszcze prace wykończeniowe, dlatego nadal prosimy o zachowanie ostrożności – mówił Tomasz Płóciniczak, dyrektor ds. przygotowania i realizacji inwestycji.

27 Czerwca nowe torowiska z drona 2022_07_30 fot. PIM (8) Foto: PIM / Poznańskie Inwestycje Miejskie

Jak informuje Zarząd Transportu Miejskiego, od 1 sierpnia pasażerowie z Wildy mają do dyspozycji linie tramwajowe numer 2, 10 i dodatkową linię nr 93 łączącą pętle Starołęka PKM i Dębiec PKM.

Nowe torowisko na ul. Wierzbięcice i 28 Czerwca 1956 r. jest wykonane w technologii ograniczającej drgania. W większości jest oddzielone od jezdni. Dzięki temu samochody nie będą blokowały przejazdu tramwajom.

Zmieniły się również przystanki komunikacji miejskiej, które dostosowane będą do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Przy rynku Wildeckim powstał węzeł przesiadkowy łączący przystanki we wszystkich kierunkach. Przed remontem pasażerowie – jeśli chcieli zmienić linię tramwajową – musieli poruszać się między dwoma różnymi: na Wierzbięcicach i Górnej Wildzie. Przystanki przy rynku zostały wykonane w formie antyzatok. Obok nich staną stojaki rowerowe. Wykonawca zamontował tablice informacji pasażerskiej, na których wyświetlają się godziny przyjazdu tramwajów w czasie rzeczywistym. Takie same tablice stanęły na przystanku przy ul. św. Czesława – również zmodernizowanym podczas tego remontu (ten jest przystankiem typu wiedeńskiego).

ZDARZYŁO SIĘ 1 SIERPNIA

1000 Prawdopodobnie w tym czasie Chińczyk Czang Heng skonstruował pierwszy sejsmograf.

10 p.n. e. W Lugdunum (dzisiejszym Lyonie) urodził się Klaudiusz, cesarz rzymski.

527 Ostatnim rzymskim cesarzem został Justynian. Jako cesarz postawił sobie za cel przywrócenie istnienia światowego cesarstwa rzymskiego za pomocą ekspansji militarnej w połączeniu z reformą administracji i prawodawstwa (Kodeks Justyniana).

1291 Zawarcie przez kantony Uri, Schwyz i Nidwalden związku wieczystego w celu obrony przed Habsburgami – proklamowanie Konfederacji Szwajcarskiej.

1464 W siedzibie Akademii Platońskiej zmarł władca Florencji i twórca potęgi rodu Medyceuszy, Cosimo de Medici zwany Starszym. Na pytanie żony, dlaczego tak długo nie otwiera oczu, odpowiedział: Żeby je przyzwyczaić.

1520 Urodził się Zygmunt II Jagiellończyk, syn Zygmunta Starego i Bony Sforza, późniejszy król Polski, Zygmunt II August.

1619 Pierwsi Murzyni wylądowali w Jamestown w Wirginii.

1714 W wieku 49 lat zmarła Anna Stuart, królowa brytyjska. Była ostatnią rządząca samodzielnie królową z dynastii Stuartów. Objęcie rządów przez dynastię hanowerską.

1774 Angielski chemik pełniący również funkcję ministra w rządzie Joseph Priestley odkrył tlen, niezależnie od niemieckiego uczonego Carla Schelego.

1778 W Hamburgu otwarto pierwszy na świecie bank prowadzący konta oszczędnościowe.

1790 W pierwszym spisie ludności w Ameryce, populacja wynosiła 3,939,214 mieszkańców w tym 697,624 niewolników.

1793 Francja została pierwszym krajem, w którym wprowadzono system metryczny.

1819 Urodził się Herman Melville, pisarz amerykański, symbolista. Autor powieści „Mobby Dick albo biały wieloryb”, w której przedstawił wizję zakończonej katastrofą walki człowieka z przeznaczeniem. (zm. 28.09.1891)

1831 Otwarto London Bridge.

1834 Wszedł w życie zakaz niewolnictwa w brytyjskich koloniach. Wolność tego dnia odzyskało około 750 tysięcy ludzi.

1889 John Mahoney opracował metodę leczenia syfilisu penicyliną.

1903 W Londynie odbył się kongres Socjaldemokratycznej Partii Robotniczej Rosji (SDPRR). Podczas kongresu doszło do rozłamu wewnątrz partii i podziału na dwa stronnictwa: Mienszewików kierowanych przez Gieorgija Plechanowa i Bolszewików (nazwy pochodzą od rosyjskich słów znaczących odpowiednio: mniejszość i większość), na których czele stanął Włodzimierz Iljicz Lenin.

1919 Sejm uchwalił ustawę o wskrzeszeniu orderu Virtuti Militari oraz o godle i barwach Rzeczpospolitej oraz ustawę o włączeniu Wielkopolski do państwa polskiego.

1925 Urodził się Ernst Jandl, austriacki poeta.

Rozgłos zyskał dzięki pełnej humorystycznego podejścia do języka poezji eksperymentalnej i kilku neologizmom, które weszły do języka potocznego. Równie ważna jak same wiersze Jandla była ich mistrzowska deklamacja przez samego autora. Dostępne są liczne nagrania jego zabaw słownych i dźwiękowych, często z towarzyszeniem śpiewu lub muzyki jazzowej. Miał również małego psa, który stał się natchnieniem do jednego z najbardziej znanych jego wierszy pt. “Ottos Mops”: w scence pomiędzy mężczyzną, kobietą i psem spośród samogłosek występuje jedynie O. (ur. 1925)

Większość jego dzieł musi być prezentowana ustnie i traci wiele przy zwykłym czytaniu:

“Lichtung” manche meinen, lechts und rinks kann man nicht velwechsern, werch ein illtum i po polsku: “Kielunek” Niektórzy myślą, że plawe z rewym nie może być polpątane, co za łbąd!

1936 W Oranie w Algierii urodził się Yves Saint – Laurent, francuski kreator mody.

1939 Ogłoszenie z “IKC-a”: (Ilustrowanego Kuriera Codziennego) Posiadam młodość, urodę, posag, wyprawę oraz wszelkie zalety kobiety, człowieka, żony. Szukam pokrewnej duszy, cel matrymonialny. Pierwszeństwo – urzędnicy państwowi. Rozwodnicy wykluczeni.

1940 Hitler wydał rozkaz zmasowanego ataku na Wielką Brytanię.

1942 W San Francisco urodził się Jerry Garcia, wokalista i gitarzysta grupy Grateful Dead. Nagrał również solowy album – “Garcia”. Zmarł 9 sierpnia 1995 roku.

1944 Wybuch Powstania Warszawskiego. Około 36,5 tysiąca żołnierzy Armii Krajowej wraz z oddziałami Narodowych Sił Zbrojnych i Armii Ludowej rozpoczęło natarcie na obiekty zajmowane przez Niemców w 7-miu obwodach Warszawy.

1 sierpnia we wtorek 1944 roku było niesłonecznie, mokro, nie było za bardzo ciepło. W południe chyba wyszedłem na Chłodną (moja ulica wtedy, numer 40) i pamiętam, że było dużo tramwajów, samochodów, ludzi i że zaraz po wyjściu na rogu Żelaznej uświadomiłem sobie datę — 1 sierpnia — i pomyślałem sobie chyba słowami: „ 1 sierpnia —święto słoneczników”. —Tyle że to pamiętam odwrócony w Chłodną w stronę Kercelaka. A na jakim skojarzeniu słoneczniki? Bo że wtedy kwitną i nawet przekwitają, bo dojrzewają… I to, że byłem wtedy bardziej naiwny i sentymentalny, nie wycwaniony, po czemu i czasy były, naiwne, pierwotne, nieco beztroskie, romantyczne, podziemne, wojenne… Więc — ale ten żółty kolor musiał w czymś być — światło tej niepogody z dobijaniem się (i jednak z przebitką) słońca na tramwajach czerwonych, jak to w Warszawie. (Miron Białoszewski, Dziennik z Powstania warszawskiego)

1946 Ukazał się pierwszy numer tygodnika “Film”.

1948 Urodził się Jacek Kleyff, wokalista, gitarzysta, kompozytor i autor tekstów. W latach 70 i 80-tych jeden czołowych twórców piosenki podziemnej, obecnie lider grupy reggae Orkiestra na zdrowie.

1959 Urodził się Joe Elliot, współzałożyciel i wokalista grupy Def Leppard. Zespół pochodzi z Sheffield. Na jego koncie znajdują się przeboje “Animal”, “Love Bites” i “When Love And Hate Collide”.

1962 W Melbourne w Australii urodził się FLEA (wł. Michael Balzary), gitarzysta basowy amerykańskiej grupy Red Hot Chili Peppers.
http://www.youtube.com/watch?v=5FrI5lNvCnQ

1963 Urodził się Coolio, raper amerykański. Światowy rozgłos muzyk zdobył dzięki nagraniu “Gangsta’s Paradise” z 1995 roku. Piosenka, która znalazła się na soundtracku do filmu “Dangerous Minds – Młodzi gniewni” oparta jest na słynnym “Pastime Paradise” Steviego Wondera. Za ten hit w 1996 roku zdobył Grammy w kategorii “Najlepsze Solowe Wykonanie Rap”. Inne przeboje artysty to: “Too Hot”, “Fantastic Voyage”.

1966 Likwidacja Ministerstwa ds. Kolonii w Wielkiej Brytanii.

1972 Polska zakupiła licencję na produkcję francuskiego autobusu Berliet.

1972 Ukazał się pierwszy artykuł przedstawiający aferę Wategate (Washington Post – Bernstein-Woodward).

1976 Zakończyła się XXI Olimpiada w Montrealu. Polacy zdobyli 24 medale, w tym 7 złotych.

1976 Szósty rozwód Liz Taylor, tym razem po raz 2 rozwiodła się z Richardem Burtonem.

1981 W USA, o 12:01 działalność zainaugurowała MTV – Music Television, pierwsza stacja muzyczna na świecie.

1987 Zmarła Pola Negri właśc. Apolonia Chałupiec – polska aktorka, jedna z największych gwiazd kina niemego. Sławę przyniosły jej role m.in. w takich filmach jak: “Niewolnica zmysłów”, “Tajemnice Warszawy”, “Oczy mumii”, “Madame Dubarry”, “Sumurun”, autorka “Pamiętnika gwiazdy”.

1987 Numer 1 amerykańskiej listy przebojów: “Shakedown” – Bob Seger. To temat z filmu “Gliniarz z Beverly Hills II”.

1989 W Polsce pierwszy dzień “urynkowienia” cen – olbrzymie kolejki w sklepach.

1998 Nr 1 brytyjskiej listy przebojów: “Viva Forever” – Spice Girls.

1999 Numer 1 brytyjskiej listy przebojów: “When You Say Nothing At All” – Ronan Keating. Był to 1 solowy przebój wokalisty Boyzone. Piosenka pochodzi z filmu Notting Hill Hugh Grantem i Julią Roberts.

2014  W wieku 93 lat zmarła Halina Miroszowa, reporterka Polskiego Radia i Telewizji Polskiej. W TVP przepracowała ponad 50 lat. Była niezwykle ceniona i lubiana za wrażliwość na ludzką krzywdę.

Była harcerką, walczyła w Szarych Szeregach. Po wojnie pracowała w mediach publicznych, większość życia w Telewizji Polskiej. Widzowie pamiętają ją z magazynu „Miniatury”, który mówił o zwykłych ludzkich sprawach. W Dwójce prowadziła program „Twarzą w twarz”.

Była autorką wielu filmów dokumentalnych. Pod koniec lat osiemdziesiątych wspólnie z Aleksandrem Małachowskim prowadziła cieszący się ogromną popularnością interwencyjny magazyn „Telewizja nocą”. Fot: archiwum TVP

Imieniny obchodzą; Justyn, Justyna, Piotr, Nadzieja, Wierusława, Arkadiusz, Kleopatra

Kleopatra to greckie imię. Pierwotnie oznaczało: “Zrodzona ze sławnego, szlachetnego ojca”. Nosiła je egipska królowa Kleopatra VII, zwana Wielką.

Justyn to imię łacińskie. W Polsce pojawiło się w XIII wieku. Justyn to mężczyzna miły, towarzyski, niestrudzony, o dużym poczuciu humoru. Jest wymowny, wrażliwy na kolor i rytm, ma zdolności muzyczne i poetyckie. Lubi wygodę.

Piotr to imię greckiego pochodzenia. Jego pierwotne znaczenie łączy się z wyrazami “skała, opoka”. Jest jednym z najwcześniejszych imion chrześcijańskich w języku polskim. Piotr jest człowiekiem dobrym, ambitnym, wrażliwym na ludzkie sprawy. Ma prostolinijny charakter. Jest zawsze chętny do udzielenia pomocy innym, oddaje się działalności charytatywnej. Ma predyspozycje kierownicze.

Arkadiusz, arkadyjski, wywodzący się z Arkadii, krainy szczęścia na Peloponezie, to także wyzwoleniec z Arkadii.

Użyte w artykule zdjęcia: andrzejewski.art.pl, cc, Ksiąga pamiątkowa nakładem Magistratu 1930 r, poznanczyk.com, Kazimierz Przychodzki / poznan.pl, zbiory PAN, Archiwum Ośrodka Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących na Śródce / Cyryl, poznan.wikia.com, Archiwum TVP, poznan.wikia, PIM / Poznańskie Inwestycje Miejskie

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz