Główna

część Poznania leżąca w granicach dzielnicy Nowe Miasto na prawym brzegu Warty przy ujściu rzeki Główny. Na terenie dzisiejszej Głównej znajdują się jedne z najstarszych osiedli obszaru dzisiejszego miasta.

Kalendarium