Tag: stypendia
 • Sport
  19 Czerwca 2019

  50 poznańskich zawodników z 18 dyscyplin sportowych otrzymało stypendia sportowe w kategorii młodzieżowej. W sali Błękitnej Urzędu Miasta Poznania odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów sportowych z udziałem przewodniczącego Rady Miasta Poznania Grzegorza Ganowicza. Gościem specjalnym spotkania była Patrycja Wyciszkiewicz, złota medalistka zeszłorocznych Mistrzostw Europy. Zawodniczka Organizacji Środowiskowej AZS Poznań za szczególne osiągnięcia w Lekkoatletyce otrzymała […]

  więcej
  DLA STUDENTA
  20 Listopada 2018

  Kolejny już raz Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM przyznał stypendia naukowe dla doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tegoroczna edycja tego programu była rekordowa! Wpłynęło 180 wniosków z 14 wydziałów UAM i z tego grona PPNT wyłonił 15 stypendystów – wyjaśnia Anna Ciamciak z PPNT – każdy z nich w roku akademickim 2018/2019 otrzyma 15.000 złotych, […]

  więcej
  DLA STUDENTA
  21 Czerwca 2017

  Maturzystki i studentki kierunków technicznych i ścisłych aplikować mogą do programu stypendialnego Nowe technologie dla dziewczyn, prowadzonego przez Fundację Edukacyjną Perspektywy i firmę Intel. Wysokość stypendium to 12.000 złotych! Do rozdysponowania jest 25 stypendiów na rok akademicki 2017/2018 – informują pomysłodawcy – stypendystki INTEL-PERSPEKTYWY otrzymają różnorodne wsparcie merytoryczne i finansowe. Znajdą się pod opieką Mentora lub […]

  więcej
  K U L T U R A
  15 Kwietnia 2015

  Do 30 kwietnia można zgłaszać kandydatów do Nagrody Artystycznej i Naukowej Miasta Poznania, a także składać wnioski o miejskie stypendia w tych dziedzinach. Zostaną one przyznane po raz dwudziesty piąty! Rozsławiają Poznań swymi dokonaniami w świecie kultury i sztuki, a także, za sprawą działalności na polu badawczym, podnoszą prestiż miasta, jako ważnego ośrodka akademickiego. Od […]

  więcej
  Aglomeracja
  13 Października 2014

  W ramach programu stypendialnego miasto ufundowało stypendia dla najzdolniejszych maturzystów, dziś już studentów poznańskich uczelni. 22 tegorocznych laureatów było medalistami aż 33 olimpiad przedmiotowych. W ramach programu „Akademicki i naukowy Poznań”, o możliwość otrzymania stypendium aplikowało 47 osób z różnych zakątków Polski. Następnie rada zarządzająca wskazała 22 osoby. Wśród grona wyróżnionych żaków znalazło się 14 […]

  więcej
  Aglomeracja
  3 Lipca 2014

  Poznańskie Centrum Świadczeń do 15 września przyjmuje wnioski o stypendia szkolne na rok szkolny 2014/2015. Wypłata stypendium od września uzależniona będzie od przedstawienia przez osoby wnioskujące dowodów poniesionych kosztów na cele edukacyjne (rachunków, faktur, paragonów). Dopiero przedstawienie tych dokumentów będzie uruchamiało wypłatę świadczeń. Wypłata stypendium szkolnego będzie dokonywana w terminach miesięcznych po przedstawieniu dokumentów potwierdzających […]

  więcej
  POZnań
  17 Października 2013

  Wysiłek pisania pracy magisterskiej albo doktorskiej może opłacić się także finansowo. Urząd Miasta już po raz dziesiąty organizuje konkurs na najlepsze prace obronione na poznańskich uczelniach. Na autorów 3 najlepszych prac doktorskich czeka 6000 zł brutto, najlepsze 3 prace magisterskie nagrodzone zostaną kwotą 3000 zł brutto. Jednym z głównych kryteriów oceny prac będzie ich utylitarny […]

  więcej
  POZnań
  7 Października 2013

  59 Osób z różnych zakątków Polski aplikowało o stypendium w ramach programu „Akademicki i naukowy Poznań”. Kandydatów wytypowała Rada Zarządzająca, której przewodniczy profesor Andrzej Legocki z Polskiej Akademii Nauk, a prezydent miasta przyznał 28 nagród. Miasto oferuje stypendia w wysokości 1000 zł, które wypłacane są przez jeden rok akademicki, od października do czerwca. Wśród grona […]

  więcej
  DLA STUDENTA
  27 Lutego 2012

  Wykazali się nowatorstwem metod i kierunków badań naukowych i zostaną za to nagrodzeni. Osiemnaścioro doktorantów zostało stypendystami Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wśród zainteresowań stypendystów można wymienić miedzy innymi język perski, ubarwienie muszli u wstężyka gajowego czy kolekcjonerstwo polskiej arystokracji w Wielkopolsce na przełomie XIX i XX wieku – wymienia Agnieszka Książkiewicz z […]

  więcej
  POZnań
  26 Lipca 2011

  Przypominamy, że w Poznaniu można składać wnioski o przyznanie stypendium socjalnego na rok szkolny 2011/2012. Ma to ułatwić naukę uczniom, których rodzice mają trudną sytuację materialną. O stypendia szkolne mogą się starać uczniowie mieszkający w Poznaniu, których rodzina ma dochód na osobę nie przekraczający 351 złotych. Stypendium szkolne przyznawane jest na podstawie dochodu rodziny z […]

  więcej
  POZnań
  4 Lipca 2011

  W Poznaniu można już składać wnioski o przyznanie stypendium socjalnego na rok szkolny 2011/2012. Ma to ułatwić naukę uczniom, których rodzice mają trudną sytuację materialną. O stypendia szkolne mogą się starać uczniowie mieszkający w Poznaniu, których rodzina ma dochód na osobę nie przekraczający 351 złotych. Stypendium szkolne przyznawane jest na podstawie dochodu rodziny z miesiąca […]

  więcej
  DLA STUDENTA
  10 Maja 2011

  Stypendium motywacyjne dla studentów informatyki w WSNHiD – 1000 zł miesięcznie Informatyk to ciągle jeden z najbardziej poszukiwanych pracowników. Dlatego też ten kierunek studiów od kilku lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem wśród kandydatów na studia wyższe. Od 11 kwietnia w poznańskiej Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa ruszyła rekrutacja na specjalizacje na kierunku INFORMATYKA dofinansowane […]

  więcej
Zwierzaki ze schroniska w Poznaniu szukają domu
Żaba ma 8 lat, jest wysterylizowany, zaszczepiony oraz zaczipowany (967000009395630).
W schronisku przebywa od 2012 roku.