K U L T U R A

Miejskie stypendia dla artystów i naukowców

Laureaci poznańskich nagród  Foto: UMP

Do 30 kwietnia można zgłaszać kandydatów do Nagrody Artystycznej i Naukowej Miasta Poznania, a także składać wnioski o miejskie stypendia w tych dziedzinach. Zostaną one przyznane po raz dwudziesty piąty!

Rozsławiają Poznań swymi dokonaniami w świecie kultury i sztuki, a także, za sprawą działalności na polu badawczym, podnoszą prestiż miasta, jako ważnego ośrodka akademickiego. Od 1991 roku stolica Wielkopolski honoruje wybitnych artystów i badaczy Nagrodami Artystycznymi i Naukowymi, a młodym talentom umożliwia rozwój dzięki stypendiom artystycznym i naukowym.

Laureaci poznańskich nagród Foto: UMP

Rada Miasta przeznacza na ten cel blisko 200 tysięcy złotych. Wysokość Nagrody (Artystycznej lub Naukowej) to 39 tysięcy złotych (netto), natomiast wysokość stypendiów jest uzależniona od liczby uhonorowanych osób (np. w ubiegłym roku dla laureatów stypendiów artystycznych wynosiła 7125 złotych). W ubiegłym roku artystyczny laur otrzymał trębacz jazzowy Maciej Fortuna, nie przyznano natomiast Nagrody Naukowej. Laureatów wybiera kapituła, którą powołują również radni Miasta Poznania.

Formularze wniosków dostępne są na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania.
Nagroda ArtystycznaStypendia Artystyczne, Nagroda Naukowa, Stypendia Naukowe

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz