DLA STUDENTA

Bejmy na stypendia naukowe!

PPNT - Poznańki Park Naukowo Technlogiczny  Foto: PPNT - materiały prasowe

Kolejny już raz Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM przyznał stypendia naukowe dla doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tegoroczna edycja tego programu była rekordowa!

Wpłynęło 180 wniosków z 14 wydziałów UAM i z tego grona PPNT wyłonił 15 stypendystów – wyjaśnia Anna Ciamciak z PPNT – każdy z nich w roku akademickim 2018/2019 otrzyma 15.000 złotych, czyli 1.500 złotych miesięcznie.

Oceniano przede wszystkim zaangażowanie doktorantów w działalność naukową, takie jak wystąpienia na konferencjach naukowych, publikacje, udział w grantach badawczych, czy uzyskane patenty. Ważne były także miejsca w rankingu Dziekanów poszczególnych wydziałów UAM.

Na tegoroczne stypendia PPNT przeznaczy 225.000 złotych nagradzając tych najwybitniejszych, którzy dzięki swojej pracy i zaangażowaniu osiągają najlepsze wyniki na uczelni.

Nasze stypendia wyróżnia to, że oprócz działalności naukowo-badawczej, zwracamy uwagę na praktyczny wymiar pracy, który może przełożyć się w przyszłości na innowacyjne produkty czy usługi – dodaje prof. Jacek Guliński, Dyrektor PPNT.

Program stypendialny dla doktorantów UAM ma na celu rozwój kapitału intelektualnego, a co za tym idzie promocję innowacyjności i przedsiębiorczości akademickiej. Każdego roku wsparcie finansowe otrzymuje kilkunastu uzdolnionych doktorantów wyłonionych na podstawie kryteriów, które pokazują stopień zaangażowania w rozwój nauki, nowatorstwo metod i kierunków badań, a także ich aplikacyjny charakter.

Każdego roku do programu zgłasza się około 100 osób, a stypendium otrzymuje kilkanaście z nich. Stypendium w wysokości 1.500 zł wypłacane jest co miesiąc przez cały rok akademicki. Od początku istnienia programu stypendialnego, a więc od 2008 roku, rozpatrzono ponad 1.000 wniosków i przyznano 165 stypendiów dla reprezentantów nauk ścisłych i humanistycznych UAM, na łączną kwotę ponad 2.300.000 złotych.

Użyte w artykule zdjęcia: PPNT - materiały prasowe

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz