Aglomeracja

Zgłoś się po stypendium szkolne

Urząd Miasta  Foto: TD

Urząd Miasta Foto: TDPoznańskie Centrum Świadczeń do 15 września przyjmuje wnioski o stypendia szkolne na rok szkolny 2014/2015. Wypłata stypendium od września uzależniona będzie od przedstawienia przez osoby wnioskujące dowodów poniesionych kosztów na cele edukacyjne (rachunków, faktur, paragonów). Dopiero przedstawienie tych dokumentów będzie uruchamiało wypłatę świadczeń.

Wypłata stypendium szkolnego będzie dokonywana w terminach miesięcznych po przedstawieniu dokumentów potwierdzających dokonanie zakupów lub opłat. Jednakże dopuszczona będzie możliwość wypłaty świadczenia w innych terminach np. jednorazowo w terminie do 31 grudnia 2014 (za okres wrzesień -grudzień) oraz do 30 czerwca 2015 (za okres styczeń -czerwiec).

Stypendium szkolne będzie stanowiło całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęcia edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą dotyczących, w szczególności:

a) zakupu podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników, programów komputerowych i innych pomocy edukacyjnych
b) zakupu przyborów i pomocy szkolnych, tornistrów, stroju na zajęcia wychowania fizycznego oraz innego wyposażenia uczniów wymaganego przez szkołę
c) opłat za udział w wycieczkach szkolnych, wyjściach (wyjazdach) do kin, teatrów lub innych imprezach organizowanych przez szkołę
d) opłat za udział w zajęciach nauki języków obcych lub innych zajęciach edukacyjnych

Niezbędne informacje oraz druki wniosków można uzyskać w siedzibie Poznańskiego Centrum Świadczeń przy ul. Wszystkich Świętych 1 lub na stronie internetowej www.pcs-poznan.pl.

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz