Stare Miasto

Stypendia czekają na młodych twórców

Urząd Miasta Poznania  Foto: Radosław Maciejewski / FotoPortal miasta Poznania

Do końca marca można składać wnioski o stypendia z budżetu Miasta dla młodych twórców między 16 a 31 rokiem życia. W tym roku, dzięki decyzji Rady Miasta, pula środków na stypendia wzrosła z 60 tys. zł do 120 tys. zł.

Prawo zgłaszania kandydatów do stypendiów przysługuje: radnym Rady Miasta Poznania, członkom Kapituły, dotychczasowym laureatom Nagrody Artystycznej, stowarzyszeniom i fundacjom oraz szkołom działającym w Poznaniu i instytucjom kultury.

Stypendia przyznawane są przez Kapitułę Nagrody Artystycznej Miasta Poznania powołanej przez Radę Miasta Poznania.

Stypendium przyznawane jest osobie, która ukończyła/ukończy 16. rok życia i nie ukończyła/nie ukończy 31. roku życia w roku przyznania stypendium. Stypendium może być przyznane danej osobie tylko raz.

Dokumenty można składać do 31 marca. Osobiście można to zrobić w Urzędzie Miasta Poznania, Biuro Podawcze, hol główny, 3 Maja 46, tel. 61 878 54 55 bądź przesłana pocztą na adres: Urząd Miasta Poznania – Wydział Kultury, ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań. Można też złożyć wniosek w wersji elektronicznej, podpisany i zeskanowany w formacie PDF lub JPG przesłany na adres: kl@um.poznan.pl. Ważne, aby nie powielać wniosków, składać je tylko w jednej wersji: papierowej bądź elektronicznej.

Użyte w artykule zdjęcia: Radosław Maciejewski / FotoPortal miasta Poznania

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz