BizNews

Wzrost przychodów, spadek zysków poznańskiej spółki

Pekabex  Foto: Pekabex

Poznańska spółka, notowana na warszawskiej Giełdzie, może się pochwalić wzrostem przychodów o ponad 34% w pierwszym półroczu. Spadł jednak zysk Pekabexu.

Przychody Grupy PEKABEX wzrosły w pierwszym półroczu do 639.500.000 złotych. Zysk EBITDA spadł rok do roku o 0,9% do 44.700.000 zł, a zysk netto do 22.100.000 złotych. Portfel zleceń na koniec czerwca wyniósł rekordowe 1,04 mld zł, wobec 930.700.000 zł na koniec 2020 r.

Drugi kwartał 2021 r. okazał się niezwykle wymagający dla Grupy Pekabex, głównie z uwagi na znaczne trudności z dostępnością podstawowych materiałów budowlanych oraz bezprecedensowy wzrost ich cen – tłumaczy spadek zysku Robert Jędrzejowski, Prezes Zarządu Pekabex – szok cenowy który zaobserwowaliśmy dotknął wszystkie spółki działające w naszej branży.

Właśnie ta skala i dynamika znalazły odbicie również w wynikach spółki, choć jej kontrakty mają charakter krótkoterminowy i niezależnie od tego w wielu przypadkach były renegocjowane.

Jednocześnie jesteśmy świadkami bardzo dużego popytu na nasze produkty i usługi dlatego spodziewam się sukcesywnej poprawy wyników w kolejnych kwartałach – dodaje Robert Jędrzejowski.

W pierwszym półroczu 2021 roku produkcja zrealizowana w zakładach Grupy PEKABEX wyniosła 125.625,3 tys. m³ podczas gdy w analogicznym okresie ub. r. było to 93 391,8 tys. m³. Znaczny wzrost wielkości produkcji był spowodowany przede wszystkim wejściem do Grupy nowo nabytego zakładu w Niemczech, zwiększeniem skali produkcji w zakładzie w Mszczonowie oraz w nowo wybudowanym zakładzie w Gdańsku.

Użyte w artykule zdjęcia: Pekabex

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz