POZnań

Wraki na drodze

Wrak na ulicy Sarmackiej  Foto: Straż Miejska

Wrak na ulicy Sarmackiej Foto: Straż MiejskaW zeszłym roku strażnicy doprowadzili do usunięcia z ulic naszego miasta 482 wraki. Takie auta “retro” nie tylko zajmują cenne miejsca parkingowe, ale przede wszystkim szpecą otoczenie, a w wielu przypadkach stanowią zagrożenie dla ludzi i środowiska.

Na terenie Poznania zarejestrowanych jest ponad 395 tys. pojazdów. Tylko w 2012 roku Wydział Komunikacji UMP wydał ponad 137 tys. dowodów rejestracyjnych stałych i okresowych. Liczby te obrazują skalę problemów jaką niesie rozwój motoryzacji – od problemów z przepustowością dróg, poprzez miejsca do parkowania, a na pojazdach wyeksploatowanych kończąc.

Stąd tak ważnym staje się wiedza właścicieli pojazdów nieużywanych o ich obowiązkach wynikających z przepisów prawa, a w szczególności, o procedurach wyrejestrowania pojazdu, o darmowej utylizacji, a także o obowiązku zachowania ciągłości ubezpieczenia OC.

Samochody pozostawione bez tablic rejestracyjnych lub te, których stan wskazuje na to, że nie są używane od długiego czasu, mogą zostać usunięte z drogi przez straż gminną lub Policję na koszt właściciela lub posiadacza. Niebagatelną rolę w procesie usuwania wraków pełnią zarządcy dróg (ZDM, spółdzielnie mieszkaniowe i inne podmioty). Na wniosek właściwego zarządcy strażnik wzywa pomoc drogową i wskazany wrak zostaje odholowany na parking strzeżony.

Gdyby wraki usunięte z poznańskich ulic w 2013 roku ustawić jeden na drugim utworzyłyby konstrukcję o wysokości ponad 700 metrów. Jest to dwukrotna wysokość słynnej paryskiej Wieży Eiffla…..ustawionej dodatkowo na dachu budynku Uniwersytetu Ekonomicznego usytuowanego przy ulicy Powstańców Wlkp.

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz