Centrum

“Wolne Tory” coraz szybciej!

Wolne Tory (2012)  Foto: wikipedia

Wolne Tory mogą już  niedługo całkowicie zmienić swoje oblicze. Sześć spośród czterdziestu czterech podmiotów, które złożyło wnioski, zostało zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu na opracowanie projektu urbanistycznego zagospodarowania tej ważnej dla miasta przestrzeni.

Struktura własności gruntów - Wolne ToryWolne Tory to atrakcyjny rejon w centrum Poznania, który oddziela Wildę od Łazarza. Łączna powierzchnia tego obszaru zajmuje 130 ha. Pod teren inwestycyjny ma zostać zagospodarowane około 50 ha.

Wolne Tory mają być nową, wielofunkcyjną dzielnicą Poznania z priorytetem komunikacyjnym dla transportu publicznego i rowerowego oraz ruchu pieszego. Jako obszar powiązany z Wildą i Łazarzem ma integrować obie te dzielnice.

Z tego powodu został ogłoszony konkurs na zagospodarowanie terenu „Wolnych Torów”, który jest wspólną inicjatywą Miasta Poznań oraz Polskich Kolei Państwowych S.A.

– Wolne Tory to obszar bardzo ważny zarówno z punktu widzenia PKP S.A., jak i Miasta Poznań. Pomysły na jego zagospodarowanie, z którymi mogliśmy się zapoznać w trakcie prac komisji konkursowej, potwierdzają, że teren ten ma ogromny potencjał. Zależy nam na tym, by w przyszłości harmonijnie zostały tu połączone funkcje: mieszkaniowa, usługowa i biurowa. Naszym celem jest stworzenie z terenu Wolnych Torów zupełnie nowej przestrzeni, współgrającej z tkanką miejską i odpowiadającej potrzebom mieszkańców – mówi członek Zarządu PKP S.A. Jarosław Bator.

Konkurs został ogłoszony 6 marca. Zgłosiły się do niego 84 podmioty. Po weryfikacji zaproszono 80 uczestników. W pierwszym etapie konkursu prace złożyły 44 podmioty. 15 lipca Sąd Konkursowy wyłonił sześć koncepcji. Autorzy zostali poproszeni m.in. o dopracowanie swoich pomysłów, przeprowadzenie analiz i przygotowanie makiet, które pozwolą wytypować najlepsze prace. Ostateczne wyniki konkursu zostaną ogłoszone 30 października.

– Konkurs umożliwił zapoznanie się z wieloma ciekawymi koncepcjami na zagospodarowanie terenu Wolnych Torów. Dzięki różnym pomysłom i propozycjom możemy wybrać projekt, który w pełni będzie odpowiadał stawianym przez nas wymaganiom. Obszar ten chcemy zagospodarować w taki sposób, aby Wolne Tory stały się przestrzenią bliską mieszkańcom Poznania – mówi zastępca prezydenta Miasta Poznania Maciej Wudarski.

Wyłonione w wyniku konkursu prace mają stać się bazą na podstawie której stworzona zostanie najlepsza koncepcja zagospodarowania „Wolnych Torów”. Łączna suma nagród i wyróżnień wynosi 446 tysięcy złotych.

Koncepcja Wolnych Torów proj. 2013

Koncepcja Wolnych Torów, Autor: mgr inż. arch. Bartosz Wojciechowski, mgr inż. arch. Przemysław Zawieja. Projekt: 2013, http://www.wojciechowskipracownia.com.pl/

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz