POZnań

W Poznaniu otwarto pierwsze izolatorium. Kolejne w przygotowaniu!

Solna, Hotel Ikar  Foto: Petroniusz / fotopolska.eu

W Poznaniu utworzone zostało izolatorium dla osób oczekujących na wynik testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 lub chorych na COVID-19 z łagodnym przebiegiem choroby. Na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wielospecjalistycznym Szpitalem Miejskim im. Józefa Strusia, przekształconym w szpital zakaźny, a hotelem Ikar, przygotowano 164 pokoje, każdy z osobnym węzłem sanitarnym.

Izolatorium ma służyć osobom, które w sposób łagodny przechodzą chorobę i nie ma konieczności hospitalizowania ich w szpitalu przy ul. Szwajcarskiej. Z kolei w placówce im. Józefa Strusia będą przebywały osoby, których stan jest poważniejszy.

W budynku izolatorium zostały wyznaczone nieprzecinające się strefy poruszania i przebywania dla osób chorych i zdrowych. Szpital Miejski zapewnia opiekę medyczną, natomiast hotel przygotowuje posiłki, które pod drzwi izolatek będą dostarczali wolontariusze PCK.

Szpital zapewnia obsłudze izolatorium środki ochrony osobistej. Koszty funkcjonowania obiektu pokrywa NFZ. Służby prowadzą także koleje uzgodnienia dotyczące uruchomienia drugiego izolatorium. Obiekt posiadający 155 pokoi jest również zlokalizowany w Poznaniu.

To jednak nie koniec działań związanych z przygotowaniem obiektów. W Poznaniu zostanie uruchomiony „Hotel dla medyka” zlokalizowany na poznańskiej Malcie, przeznaczony dla pracowników szpitala zakaźnego, którzy z obawy o bliskich, nie chcą przebywać z rodzinami.

W budynku przygotowano dla nich 40 pokoi. Szpital Miejski w Poznaniu wystąpił do spółek Skarbu Państwa o przekazanie w formie darowizny środków na pokrycie kosztów funkcjonowania hotelu.

Użyte w artykule zdjęcia: Pille Riin Priske, Petroniusz / fotopolska.eu

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz