POZnań

To nie Jaśkowiak zorganizuje wybory w Poznaniu!

Wybory do rad osiedlowych - archiwum   Foto:

Czy Jaśkowiak zorganizuje wybory w Poznaniu? Za głosowanie odpowiadają nie prezydenci miasta, a przewodniczący gmin [w Poznaniu Osiedli]. Tak wynika z nowej ustawy przyjętej w nocy przez Sejm!

Podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę specustawa związana z ochroną przed koronawirusem nakłada także nowe obowiązki na jednostki pomocnicze polskich miast, w tym rady gmin [w Warszawie] – dzielnic [osiedli w Poznaniu]. Uchwała Sejmu obliguje władze do samorządowe [gminne] do zorganizowania i przeprowadzenia przewidzianych w ustawie wyborów zaplanowanych na 10 maja.

Tym samym § 2 Statutu Miasta Poznania, p.1 ustalający, że Miasto Poznań, będące gminą o statusie miasta, w odniesieniu do ustawy o samorządzie gminnym jest miastem na prawach powiatu, w rozumieniu ustawy o samorządzie powiatowym jest administracyjnie wydzielonym zbiorem – w zależności od statutów – gmin, dzielnic czy osiedli jak w Poznaniu, tym samym za przeprowadzenie wyborów odpowiedzialni są przewodniczący Zarządów [jako organ wykonawczy] i przewodniczący Rad gmin/ dzielnic / osiedli jako organ uchwałodawczy i kontrolny.

Czas epidemii jest szczególnie trudny dla funkcjonowania dużych jednostek administracyjnych, które nie są w stanie podejmować szybkich działań związanych z pomocą dla 3 ważnych grup: mieszkańców, właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców.

Ustawa „Tarcza Antykryzysowa” przyjęta wczoraj wieczorem przez Sejm i błyskawicznie podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę zmienia sposób głosowania przekazując kompetencje Rady Miasta do Rad Gminy [w Warszawie] czy Rad Dzielnic / Osiedli, które tworzą strukturę administracyjną największych polskich metropolii. Istotą ustawodawcy było w dużych miastach przeniesienie kompetencji uchwałodawczych nie do Rady Miasta, a jednostek niższego szczebla, którymi są rady gmin / osiedli.

Andrzej Rataj, przewodniczący Rady Starego Miasta deklaruje współpracę w walce ze negatywnymi skutkami ekonomicznymi epidemii koronawirusa.

Rada Starego Miasta – de facto Miasta Poznania w świetle nowej ustawy jest przygotowana do funkcji legislacyjnej. Nigdy nie zajmowaliśmy się polityką, tylko pomocą dla różnych grup mieszkańców – tym bardziej łatwiej będzie nam współpracować z wojewodą i jego urzędnikami w minimalizowaniu skutków ekonomicznych – komentuje de facto nowy przewodniczący Rady Miasta Poznania.

Za organizację wyborów odpowiada w Poznaniu Wydział Wspierania Jednostek, organizujący także prace Rad Osiedli. To sztab urzędników, wdrożonych w procedury i standardy tworzenia okręgów wyborczych, posiadający niezbędną infrastrukturę lokali wyborczych jak np, urny. Wydział do tej pory koordynował także głosowanie korespondencyjne, które dostępne było do osób niepełnosprawnych.

Wtórne jest czy za organizacje głosowania odpowiada prezydent czy przewodniczący poznańskich osiedli – mówi Tomasz Dworek, wiceprzewodniczący Rady Starego Miasta Poznania. To może nawet lepiej, że za demokratyczne wybory odpowiada gmina, a nie polityczny prezydent.

Użyte w artykule zdjęcia:

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz