DLA STUDENTA

UAP: Egzaminy wstępne, jakich jeszcze nie było

UAP  Foto: UAP

Od pierwszego lipca rozpoczną się sprawdziany kwalifikacyjne na studia stacjonarne pierwszego stopnia na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Na kierunkach grafika, fotografia czy animacja chętnych na jedno miejsce jest ponad 10 osób. W tym roku po raz pierwszy w historii Uczelni, ze względu na pandemię, wszystkie egzaminy odbędą się w formie online.  


Chętni do studiowania na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu mogli już od marca zgłaszać swoje kandydatury poprzez system Academus. W pierwszej kolejności należało się zarejestrować i uiścić opłatę rekrutacyjną. Od końca maja w systemie Academus, można było dołączać listy motywacyjne i swoje portfolio. 

Na zdecydowaną większość kierunków, rekrutacja polega na załączeniu przez kandydata portfolio oraz listu motywacyjnego – mówi Piotr Grzywacz z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu – dla każdego kierunku zostały skonstruowane oddzielne zasady dotyczące zawartości portfolio, ale można zauważyć pewien wspólny mianownik wyrażający się w konieczności załączenia prac malarskich i rysunkowych oraz pracach kierunkowych; grafiki, plakaty, kompozycje przestrzenne, rysunki perspektywiczne, prace rzeźbiarskie itd.


Pierwszy etap egzaminu to ocena portfolio i zapoznanie się komisji rekrutacyjnej z listem motywacyjnym. Ci z kandydatów, którzy na tym etapie otrzymają 10 pkt i więcej, zostaną zaproszeni do drugiego etapu, czyli rozmowy kwalifikacyjnej, która odbędzie się online. Rozmowa odbywać się będzie przez platformę Google Meet. Każda z kandydatek i kandydatów otrzyma wcześniej link, pod którym będzie mogła się zalogować i spotkać się z komisja rekrutacyjną. Takie sposób rekrutacji przewidziano dla kierunków – Architektura, Edukacja Artystyczna, Grafika, Fotografia, Intermedia, Malarstwo, Rzeźba. 

Na niektórych kierunkach taki jak np. Kuratorstwo i Teorie Sztuki przewidziany jest tylko konkurs świadectw, dlatego też rekrutacja na tym kierunku zakończy się dopiero w sierpniu. 

Do tej pory największa liczba kandydatów zarejestrowała się na kierunek Grafika (Artystyczna i Projektowa) to łącznie 327 osób i tu rejestracja jest już zakończona. Na kierunek Fotografia (Intermedialna i Edytorska) zarejestrowało się 188 osób. (rejestracja zakończona) na kierunek Animacja, 82 osoby, rejestracja trwa do 28 czerwca. 

Wciąż można zgłosić swoją kandydaturę na kierunki, takie jak: Kuratorstwo i Teorie Sztuki, Malarstwo czy studia niestacjonarne Architektura Wnętrz (do 14 lipca) oraz Grafikę (do 9 lipca). Cały czas (zapisy trwają mniej więcej do połowy września) można rejestrować się na studia II stopnia oraz studia podyplomowe z Architektury Wnętrz czy Projektowania Graficznego. Trwa również rekrutacja na Studium Pedagogiczne czy Uniwersytet Artystyczny III Wieku, w ramach którego słuchacze rozwijają swoją wiedzę podczas dużej ilości ciekawych wykładów oraz doskonalą umiejętności z pisania ikon, malarstwa czy fotografii. 


W tym roku Uniwersytet Artystyczny na 8 wydziałów na 14 kierunkach przygotował w sumie około 370 miejsc na studia stacjonarne I i II stopnia.

Użyte w artykule zdjęcia: UAP

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz