BizNews DLA STUDENTA POZnań SieBuduje

Nowy uniwersytecki kompleks w centrum Poznania

Ratajczaka WBS Merito  Foto: materiały prasowe


Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu, wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa oficjalnie otworzył zrewitalizowane kamienice przy ulicy Ratajczaka. Od teraz stanowią spójny kompleks budynków kampusu uniwersyteckiego w samym centrum miasta.

Tego samego dnia uczelnia świętowała inaugurację roku akademickiego, trzydziestą w swojej historii. Jednocześnie była to pierwsza inauguracja pod szyldem uniwersytetu. Uroczyste nadanie nowego sztandaru podkreśliło rangę wydarzenia.

Oprócz funkcji edukacyjnej i naukowej, inwestycja ma za zadanie stymulować przedsiębiorczość społeczną – budynki staną się siedzibą dla Centrum Kształcenia Przedsiębiorczości Społecznej. Aktywność Centrum skupi się na świadczeniu usług na rzecz sektora ekonomii społecznej. Wśród działań pojawią się między innymi: wsparcie badań diagnozujących potrzeby lokalnych podmiotów gospodarczych oraz tworzenie strategii rozwoju tych podmiotów, pozyskiwanie pomocy finansowej na tworzenie miejsc pracy, a także wsparcie szkoleniowe, doradcze i promocyjne podmiotów gospodarczych. Za funkcjonowanie Centrum odpowiadać będzie uczelnia we współpracy z partnerem projektu, czyli ze Stowarzyszeniem na Rzecz Spółdzielni Socjalnych.Inwestycja została sfinansowana ze środków Unii Europejskiej.

Ekipa budowlana stanęła przed niełatwym zadaniem. Powierzchnia elewacji budynków, którą poddano renowacji wynosi 956 mkw. Na uzbrojenie konstrukcji szybów windowych w budynkach zużyto ponad 6 ton prętów żebrowanych, a do zbudowania konstrukcji łączników szklanych ponad 25 ton. Powierzchnia szkła łączników to w sumie 602 mkw. Powierzchnia pomalowanych ścian w obydwu budynkach to 2 885 mkw.

Historia kamienic przy Ratajczaka

Kompleks zabudowań pruskich powstał w latach 1860-1876, w rejonie ulic Ratajczaka, Powstańców Wielkopolskich i Kościuszki. Zespół koszarowy zbudowała Armia Pruska jako zaplecze dla fortów, które powstały kilkadziesiąt lat wcześniej i tworzyły twierdzę poznańską składającą się z 10 fortów z redutami oraz 12 bram prowadzących do miasta. Rozbudowany system fortyfikacji wymagał odpowiedniego zaplecza magazynowego i mieszkalnego dla żołnierzy. Przez cały okres do roku 1945 kamienice pełniły wyłącznie funkcje wojskowe, służąc jako miejsce zamieszkania dla kadry dowódczej.

Jubileuszowa inauguracja roku

Pierwsza inauguracja odbyła się 15 października 1994 roku, czyli 9 135 dni temu. Od tego czasu bardzo wiele rzeczy robiliśmy po raz pierwszy. Nawet dzisiaj… pierwszy raz świętujemy inaugurację roku akademickiego na Uniwersytecie WSB Merito w Poznaniu! Zaczynaliśmy od jednego kierunku: finansów i rachunkowości. Dzisiaj mamy 38 kierunków studiów i 180 programów nauczania. Wykształcenie odebrało tu już ponad 76 tys. absolwentów – powiedział dr hab. Ryszard Sowiński, prof. UWSB Merito, rektor uniwersytetu.

Użyte w artykule zdjęcia: materiały prasowe

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz