DLA STUDENTA

Politechnika Poznańska w światowych rankingach

Politechnika Poznańska - Wydział Elektryczny  Foto: lepszyPOZNAN.pl / Piotr Rychter

Politechnika Poznańska znalazła się w gronie 15 polskich uczelni w prestiżowym zestawieniu najlepszych uczelni świata – QS World University Ranking. 

Tegoroczny QS World University Ranking zdominowały uniwersytety amerykańskie, które zapełniły podium. Najlepszy okazał się Massachusetts Institute of Technology (MIT), a za nim uplasowały się Stanford University i Harvard University.

Oceniono 5500 uczelni z całego świata. Zestawienie powstaje w oparciu o sześć kryteriów: reputacja w środowisku akademickim, prestiż wśród pracodawców, stosunek liczby wykładowców do liczby studentów, liczba cytowań oraz liczba studentów i pracowników z zagranicy. Każdego roku firma Quacquarelli Symmonds publikuje trzy osobne zestawienia, oceniające: całokształt działalności uczelni, dziedziny naukowe oraz kierunki studiów.

QS World University Ranking przygotowuje brytyjska firma Quacquarelli Symmonds, która wydaje publikacje poświęcone edukacji i studiowaniu za granicą. Jest on jednym z czterech najważniejszych światowych rankingów edukacyjnych obok Times Higher Education, Rankingu Szanghajskiego oraz U-Multirank. W tym roku QS World University Ranking 2021 znalazło się ok. 1000 uczelni.

Szczegółówe informacje na temat QS World University Ranking znaleźć można na stronie internetowej

Politechnika Poznańska uplasowała się na 1493. miejscu spośród dwudziestu tysięcy uczelni na świecie według nowej listy Center for World University Rankings na lata 2020-21.

Center for World University Rankings (CWUR) jest wiodącą organizacją doradczą oferującą doradztwo w zakresie polityki, spostrzeżeń strategicznych oraz usługi doradcze dla rządów i uczelni w celu poprawy wyników badań i edukacji. CWUR publikuje autorytatywne globalne rankingi uniwersytetów, znane z obiektywności, przejrzystości i spójności, którym ufają studenci, pracownicy akademiccy, administratorzy uniwersytetów i rządy z całego świata.

CWUR wykorzystuje wskaźniki takie jak: jakość kształcenia (mierzona liczbą absolwentów, którzy otrzymali znaczące wyróżnienia akademickie w stosunku do wielkości uczelni), zatrudnienie absolwentów (mierzone liczbą absolwentów , którzy zajmowali najwyższe stanowiska kierownicze w największych światowych firmach), jakość wydziałów (mierzona liczbą członków wydziału, którzy otrzymali znaczące wyróżnienia akademickie), wyniki badań (mierzone liczbą artykułów badawczych ogółem, publikacji w czasopismach o dużym wpływie oraz liczbą cytatów).

Więcej informacji o Center for World University Rankings znajduje się na stronie internetowej

Użyte w artykule zdjęcia: lepszyPOZNAN.pl / Piotr Rychter

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz