Tag - Wielkopolski Ośrodek Go Honte

Aglomeracja

Znasz GO?

GO to jedna z najstarszych gier planszowych na świecie. Jest doskonałym ćwiczeniem dla umysłu, które rozwija umiejętności przewidywania i planowania, a oducza...

Sport

Weekendowy Turniej Go

Go to jedna z najstarszych gier planszowych na świecie, która rozwija u zawodnika umiejętności przewidywania i planowania oraz wzmacnia podejście strategiczne...

Kalendarium