Tag - Dom Bretanii

K U L T U R A

365 Paryżan

Kultura francuska ma w Poznaniu wielu fanów. Właśnie zakończyła się 27 edycja Dni Kultury Francuskiej i Frankofonii poświęconą imigrantom i ich codziennemu...

Kalendarium