BizNews SieBuduje

Rozpoczęła się rozbudowa terminala kontenerowego na Franowie

Rozpoczęła się rozbudowa terminala kontenerowego na Franowie  Foto: PKP Cargo / Marek Zakrzewski / Marek Zakrzewski

Rozpoczęła się rozbudowa terminala kontenerowego na stacji Poznań Franowo. Jego pojemność zwiększy się dzięki temu o blisko 40%, a koszt inwestycji to blisko 7.000.000 złotych netto. Inwestycja powinna być zakończona jeszcze w grudniu tego roku.

PKP CARGO rozpoczęło rozbudowę terminala zaledwie po rok od oddania go do użytku. Na taką decyzję wpływ miało ponoć duże zainteresowanie tym obiektem. Zakończenie inwestycji jest planowane na grudzień 2015 roku. W przyszłości obiekt ten będzie częścią Centrum Logistycznego w Poznaniu.

Po zakończeniu rozpoczętych właśnie prac terminal zyska nowy plac manewrowo-składowy o powierzchni 8.200 m², a zdolność składowania terminala na Franowie wzrośnie z obecnych 1.280 TEU do blisko 1.800 TEU.

Rozbudowa poznańskiego terminala to kolejna inwestycja prorozwojowa Grupy PKP CARGO – mówi Łukasz Hadyś, członek zarządu PKP CARGO – warto podkreślić, że połowę nakładów pokryjemy ze środków unijnych, co podnosi atrakcyjność tej inwestycji z punktu widzenia inwestora.

Całkowita wartość inwestycji to 6.800.000 złotych netto. Połowa tej kwoty pochodzić będzie ze środków Unii Europejskiej.

Oprócz rozbudowy samego terminala kontenerowego na Franowie, inwestycja obejmie także przebudowę i modernizację całego układu dróg dojazdowych. Ułatwi to zdecydowanie dojazd samochodom ciężarowym, które odbierają część przywożonych do Franowa kontenerów. Generalnym wykonawcą projektu będzie Skanska.

Przewozy kontenerów wyróżniają się na tle pozostałych grup towarów transportowanych koleją – podkreśla Jacek Neska, członek zarządu PKP CARGO – w pierwszym kwartale 2015 roku kolejowe przewozy intermodalne w Polsce rosły w dwucyfrowym tempie, spodziewamy się, że to długoterminowy trend stąd nasze inwestycje w ten segment rynku, a terminal na Franowie znajduje się na liście najważniejszych z nich.

Rozpoczęła się rozbudowa terminala kontenerowego na Franowie

Terminal na Franowie jest jedną z kluczowych inwestycji PKP CARGO między innymi ze względu na jego strategiczne położenie. Przecinają się tutaj dwa główne europejskie korytarze transportowe. Na stacji Poznań Franowo przeładowywane są kontenery przewożone wzdłuż osi wschód-zachód oraz północ-południe Europy. Dużą część obsługiwanych przewozów stanowią połączenia z trójmiejskimi portami. Z poznańskiego terminala pięć razy w tygodniu według stałego rozkładu kursuje pociąg operatorski do portu w Gdańsku.

Nowe elementy poznańskiego terminala PKP CARGO zostaną oddane do użytku w grudniu 2015 roku.

 Rozpoczęła się rozbudowa terminala kontenerowego na Franowie

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz