POZnań

Remont nawierzchni jezdni na ul. Reymonta

Remont parkingu  Foto: Google Street View

W czwartek, 4 lipca rozpocznie się remont nawierzchni jezdni na kolejnym odcinku ulicy Reymonta. Po zakończeniu prac, kierowcy będą mieli łatwiejszy dostęp do części ulicy od ronda Jana Nowaka-Jeziorańskiego do skrzyżowania z ulicą Wyspiańskiego. Prace te będą kontynuacją remontu z zeszłego roku, kiedy to ułożono nową nawierzchnię na odcinku od ulicy Wyspiańskiego do Chociszewskiego, po zachodniej stronie ulicy. Teraz remont obejmie dalszy odcinek po tej samej stronie ulicy, w trakcie którego zostanie usunięta stare i zniszczona nawierzchnia, zastąpiona nową. Wymienione zostaną również krawężniki, a prace obejmą także remont skrzyżowania z ulicą Wyspiańskiego. Dzięki tym remontom, poruszanie się ulicą Reymonta stanie się bardziej komfortowe.

Prace będą prowadzone etapami, aby zapewnić przejezdność ulicy. Na jezdni prowadzącej w kierunku południowym wprowadzona zostanie czasowa organizacja ruchu. W pierwszym etapie ruch będzie niemożliwy po prawym skrajnym i częściowo po środkowym pasie zachodniej jezdni ulicy Reymonta na remontowanym odcinku. W drugim etapie zamknięty zostanie lewy skrajny pas i częściowo środkowy pas zachodniej jezdni, oraz wyjazd z lewoskrętem do ulicy Wyspiańskiego. W tym czasie wyjazd z ulicy Wyspiańskiego będzie możliwy tylko w prawo, w stronę ronda Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Podczas obu etapów pracy, zalecany jest objazd remontowanego odcinka ulicami Grunwaldzką i Grochowską.

Koszt remontu wyniesie około 760 tysięcy złotych, a prace potrwają dwa tygodnie. Czas trwania remontu jest uzależniony od warunków pogodowych. Kierowcy proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prowadzonych prac remontowych.

Użyte w artykule zdjęcia: Google Street View

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz