DLA STUDENTA

Praca dla studentów i uczniów w Niemczech

Praca - jak szukac  Foto: materiały prasowe

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu rozpoczął przyjmowanie formularzy od uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów zainteresowanych pracą wakacyjną w Niemczech latem 2018 roku. Podobnie jak w roku ubiegłym nabór nie jest limitowany.

Federalny Urząd Pracy w Bonn przysłał ofertę pracy wakacyjnej dla polskich uczniów szkół ponadgimnazjalnych (za wyjątkiem liceów ogólnokształcących) oraz studentów. Jest ona przeznaczona do osób znających język niemiecki i deklarujących chęć podjęcia pracy przez co najmniej 2 miesiące w okresie letnich wakacji. Nie można mieć także specjalnych życzeń odnośnie lokalizacji miejsca pracy. O wakacyjne zatrudnienie mogą ubiegać się studenci wyższych uczelni, w tym studenci ostatniego roku, którzy na zaświadczeniu będą mieli datę ukończenia studiów 30 września 2018 r.

Oferowana praca wakacyjna to najczęściej prace pomocnicze w rolnictwie, przy sprzątaniu budynków, w hotelarstwie i gastronomii, jak również – w niewielkim stopniu – w przemyśle. Większość ofert dotyczy zatrudnienia w gospodarstwach rolnych.

Czas pracy, wynagrodzenie oraz pozostałe warunki pracy odpowiadają uregulowaniom taryfowym lub normom przyjętym na danym obszarze. Koszty zakwaterowania i dojazdu do miejsca pracy ponosi student lub uczeń. Pracodawca nie ma obowiązku zapewnienia noclegów, jednak najczęściej pomaga w ich znalezieniu.

W rolnictwie i gastronomii pracodawca z reguły zapewnia odpłatne lub nieodpłatne zakwaterowanie. Student ma obowiązek zameldowania się w gminie lub mieście w ciągu 8 dni po przybyciu do Niemiec. Ponieważ studenci nie mają w Niemczech ustawowego ubezpieczenia zdrowotnego, powinni zawrzeć umowę ubezpieczeniową w Polsce, w przypadku pracy w gastronomii lub przemyśle spożywczym muszą liczyć się z koniecznością poddania się badaniom lekarskim na własny koszt.

Federalny Urząd Pracy w Bonn nie przedstawi konkretnej oferty pracy, lecz przekaże formularze zgłoszeniowe uczniów i studentów niemieckim pracodawcom. I to oni wybiorą pracowników dla siebie. Tak więc wysłanie formularza zgłoszeniowego nie jest równoznaczne z otrzymaniem zatrudnienia.

Konkretne propozycje pracy sezonowej będą przesyłane zainteresowanym bezpośrednio na podany adres korespondencyjny, nie wcześniej niż od drugiej połowy kwietnia 2018 r. Będą oni mieli prawo wyboru ofert, gdyby nie odpowiadały ich oczekiwaniom, zobowiązani będą odesłać je do ZAV.

W Wielkopolsce zgłoszenia należy dostarczyć (osobiście lub pocztą) do 24 stycznia 2018 r. do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Szyperska 14. W przypadku dodatkowych pytań i wątpliwości informacji udziela się pod nr tel. 61 846 38 08. Szczegóły oraz obowiązujące formularze znajdują się na stronie wuppoznan.praca.gov.pl w zakładce Aktualności.

Użyte w artykule zdjęcia: materiały prasowe

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz