DLA STUDENTA POZnań

Wybrano nowego rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz  Foto: materiały prasowe

Uczelniane kolegium elektorów w głosowaniu elektronicznym, które odbyło się 8 czerwca 2020 r., wybrało na rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na kadencję 2020–2024 prof. dr. hab. Krzysztofa Szoszkiewicza.

Nowy rektor jest absolwentem Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, ukończył studia magisterskie na Wydziale Rolniczym (ówczesna Akademia Rolnicza w Poznaniu). Następnie w 1995r. uzyskał stopień doktora, a w 2004 r.-stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie kształtowania środowiska. Tytuł profesora nauk rolniczych otrzymał w 2011r. Zainteresowania naukowe profesora obejmują ekologię i ochronę środowiska, bioindykację ekosystemów wodnych oraz ocenę i ochronę bioróżnorodności. Jest autorem i współautorem wielu książek oraz publikacji w tym zakresie.

Odbył staże naukowe m.in. w Wielkiej Brytanii w Centre of Ecology and Hydrology –Dorset, Game Conservancy Trust –Fordingbridgei Rothamsted Research Institute(w latach 1995-2005) oraz Szwajcarii w Swiss Agricultural Research Station(1990).

Członek wielu rad naukowych i komitetów, m.in.: Rady Naukowej Biebrzańskiego Parku Narodowego, Rady Naukowej Tucholskiego Parku Krajobrazowego, Komitetu Nauk Agronomicznych PAN (2016-2019), Komitetu Gospodarki Wodnej PAN -Sekcja Ochrony Środowiska Wodnego (2007-2010, 2011-2014), Komisji Nauk o Ziemi przy Oddziale PAN w Poznaniu (2015-2018, 2019-022), Komisji Klimatu, Zasobów Wodnych i Ochrony Powietrza przy Oddziale PAN w Poznaniu (2019-2022) oraz ekspert Zintegrowanego Monitoringu Środowiska (od 2015).

W latach 2016–2020 pełnił funkcję Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą. Wcześniej obejmował stanowiska kierownika Katedry Ekologii i Ochrony Środowiska (2009-2017) oraz Prodziekana ds. Nauki na Wydziale Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej (2008-2016).

Całej społeczności Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu dziękuję za okazane mi zaufanie–mówi rektor-elekt. –Nasza Uczelnia, w obecnym okresie zmian, wymaga efektywnego zarządzania i pracy nad osiągnięciem wysokiej pozycji naukowej. Potrzebuje też lidera, który zna Uczelnię i rozumie jej specyfikę,a jednocześnie ma doświadczenie, zarówno w kierowaniu zespołami, jak i w efektywnym pozyskiwaniu środków finansowych. Wierzę,że moje doświadczenie zawodowe i umiejętności organizatorskie oraz dotychczasowe osiągnięcia pozwalają na realizację strategicznych wyzwań stojących przed nami w nadchodzącej kadencji. Zobowiązują się do rzetelnej realizacji proponowanego przeze mnie programui uczynię wszystko aby nasza uczelnia nadal dobrze się rozwijała.

Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz Foto: materiały prasowe
Użyte w artykule zdjęcia: materiały prasowe

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz