POZnań

PBO21: Miasto czeka na pomysły mieszkańców

Poznański Budżet Obywatelski 2021 Foto: materiały prasowe UMP

Od 10 do 31 lipca ponownie przyjmowane będą zgłoszenia projektów do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego. Podobnie jak w poprzednich latach można składać projekty o charakterze rejonowym albo ogólnomiejskim. Do wydania nadal będzie aż 21 mln zł. Nowością w tej edycji jest Zielony Budżet.

Na początku czerwca składanie projektów zostało czasowo zawieszone ze względu na orzeczenie wojewody wielkopolskiego o nieważności uchwały rady miasta, dotyczącej zasad i trybu PBO21.Co ciekawe wszystkie podważone wtedy przez wojewodę punkty były zawarte już w poprzedniej edycji Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego, wówczas jednak nie budziły one żadnych wątpliwości. W związku z tym na sesji 9 czerwca miejscy radni przyjęli nowe zasady PBO21. Ustalono także zaktualizowane daty dotyczące składania projektów. Wnioski będą zbierane od 10 do 31 lipca.

Tak jak w poprzednich edycjach, każdy poznaniak może zgłosić maksymalnie 3 projekty. Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy (można to zrobić m.in. online)  i w ciągu 3 dni dostarczyć listę poparcia, podpisaną przez co najmniej 10 mieszkańców. Zgłoszone projekty będą weryfikowane przez miejskich urzędników w kilku etapach. Projekty zarekomendowane pozytywnie trafią na kartę do głosowania.

Podobnie jak w poprzednich latach można składać projekty o charakterze rejonowym i ogólnomiejskim. Liczba rejonów pozostanie bez zmian – nadal będzie ich 13. Podział środków na projekty rejonowe wyliczany zostaje za pomocą algorytmu bazującego na podziale procentowym –  opartym w 70 proc. na liczbie mieszkańców danego rejonu i w 30 proc. na powierzchni danego rejonu.

Każdy poznaniak będzie mógł zagłosować, ale tylko raz, we własnym imieniu i w jednym głosowaniu. Do dyspozycji będzie miał 4 głosy. Do realizacji trafią te projekty, które uzyskają największą liczbę głosów, a ich wartość sumaryczna zmieści się w danej puli budżetu obywatelskiego. 

Aby wziąć udział w PBO nie trzeba być zameldowanym w Poznaniu, wystarczy, że jest się jego mieszkańcem. Nie ma też ograniczeń wiekowych, ale w przypadku niepełnoletnich poznaniaków konieczne jest potwierdzenie danych przez opiekuna.

W PBO21, tak jak w roku ubiegłym, nie będzie można zgłaszać zadań inwestycyjnych, które dotyczą terenów poznańskich fortyfikacji (ze względu na nieuregulowaną sytuację prawną części gruntów). Wyjątek stanowią zadania realizowane na obiektach zarządzanych przez Wielkopolskie Muzeum Niepodległości, posiadające gotową dokumentację wykonawczą z której jasno wynika, że wnioskowany pomysł jest możliwy do realizacji. 

Nowością – w porównaniu do poprzedniego roku – jest wprowadzenie Zielonego Budżetu. Celem tej inicjatywy jest stworzenie atrakcyjnych dla mieszkańców terenów zielonych (parków, zieleńców, skwerów, ogrodów deszczowych, pasaży bioretencyjnych, łąk kwietnych, rabat kwietnikowych lub bylinowych, alei drzew, parków jednego drzewa czy innych niekonwencjonalnych rozwiązań wzbogacających ekosystem). Kategoria Zielonego Budżetu zostanie wprowadzona w ramach projektów ogólnomiejskich, stamtąd też zostaną wydzielone środki na jego realizację. 

O tym, czy projekt będzie wliczony do Zielonego Budżetu, decyduje wnioskodawca. Można zgłosić projekt rejonowy poświęcony zieleni, który nie będzie się wliczał do tej puli. Warunkiem zakwalifikowania pomysłu do Zielonego Budżetu jest, aby co najmniej 90 proc. inwestycji dotyczyło zieleni.

W związku z wprowadzoną zmianą, zwiększy się liczba głosów, którą będzie mógł oddać każdy mieszkaniec Poznania.  W PBO21 będą to 4 głosy (2 na projekty rejonowe i 2 na projekty ogólnomiejskie, z tym że jeden z tych głosów będzie musiał być przekazany na projekt związany z Zielonym Budżetem). W poprzednich edycjach można było oddać 3 głosy. 

Głosowanie, tak jak dotychczas będzie odbywać się drogą elektroniczną, co w dobie aktualnej sytuacji epidemiologicznej jest dużym ułatwieniem. Osoby, które nie mają dostępu do komputera, będą mogły oddać głos w Centrum Inicjatyw Senioralnych oraz Centrum Inicjatyw Rodzinnych (jeżeli jednostki te wznowią do tego czasu swoją działalność). Punkty do głosowania tworzyć nadal mogą także rady osiedli.

W 2021 r. do wydania będzie 21 mln zł – 15 mln zł na projekty rejonowe i 6 mln zł na projekty ogólnomiejskie, z czego 4 mln zł na Zielony Budżet. Maksymalna wartość projektu ogólnomiejskiego to 2 mln zł, a rejonowego – 600 tys. zł.

Zaktualizowany harmonogram PBO21:

 • 10 lipca – 31 lipca – zbieranie wniosków
 • 10 lipca – 25 września – weryfikacja wstępna Gabinetu Prezydenta oraz opiniowanie wniosków przez wydziały merytoryczne
 • 10 lipca – 14 sierpnia – opiniowanie wniosków przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami
 • 28 września – 2 października – weryfikacja opinii wydziałów merytorycznych przez Gabinet Prezydenta
 • 5 października – 16 października – opiniowanie rad osiedli (w przypadku zmiany decyzji po odwołaniu RO podejmie decyzję opiniowania do dnia 22 października)
 • 28 września – 9 października – składanie odwołań
 • 28 września – 16 października – spotkania odwoławcze
 • 19 października – 21 października – zatwierdzenie ostatecznej listy projektów
 • 22 października – losowanie numerów na liście do głosowania
 • 23 października – 20 listopada (do godz. 12:00) – głosowanie i promowanie projektów
 • do 30 listopada – ogłoszenie wyników
Użyte w artykule zdjęcia: materiały prasowe UMP

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz