Ławica

List lotniczy do mieszkańców Ławicy

lotnisko  Foto: lepszyPOZNAN.pl / Paweł Rychter

lotnisko Foto: lepszyPOZNAN.pl / Paweł RychterList otwarty do mieszkańców Ławicy, sąsiadujących z lotniskiem skierował Zarząd poznańskiego portu. Powodem są ponowne konsultacje społeczne, prowadzone przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą Rozbudowa i modernizacja Portu Lotniczego Poznań-Ławica Spółka z o.o. im. Henryka Wieniawskiego.

Wybraliśmy otwartą formę, by ponownie omówić kilka kwestii, które nie do końca zostały odpowiednio zrozumiane w szerszym odbiorze, co wpływa na całościowe postrzeganie projektu rozbudowy przez część lokalnej społeczności – tłumaczy Mariusz Wiatrowski, prezes zarządu Lotniska Ławica – stoimy na stanowisku, że trwające konsultacje społeczne to kolejna okazja i właściwe miejsce do wyjaśnienia dyskutowanych publicznie zagadnień.

Wiele hałasu o nic? Mieszkańcy obawiają się między innymi hałasu jaki towarzyszyć będzie startom i lądowaniom samolotów. Zarząd Portu Lotniczego uspokaja, że po zrealizowaniu inwestycji nastąpi nawet ograniczenie emisji hałasu w porze nocnej – o około 3 dB już od roku 2012. W porze dziennej zwiększenie hałasu będzie następować stopniowo do roku 2034 – także o około 3 dB. By sprostać oczekiwaniom mieszkańców, podjęliśmy trudną biznesową decyzję o zmniejszeniu liczby operacji w porze nocnej do niezbędnego minimum, co poprawi obecny klimat akustyczny.

W liście przedstawiciele poznańskiego lotniska wskazują również na niską skuteczność ekranów akustycznych. Niejako w naturalny sposób zastąpione one zostaną przyszłą częścią terminala pasażerskiego, połączoną z już istniejącym. Ma to skutecznie  ograniczyć  hałas ruchu naziemnego samolotów na nowej płycie postojowej.

Choć w raporcie zaleca się utworzenie tzw. obszaru ograniczonego użytkowania, wytyczonego na podstawie zasięgu izolinii poziomu dźwięku, co ma wpływać na ochronę zdrowia osób tam zamieszkujących, zarząd podkreśla, że nie jest prawdziwą informacja o konieczności wprowadzenia zakazu rozbudowy, przebudowy lub prowadzenia prac remontowych nieruchomości przez ich właścicieli, jako rozwiązaniach proponowanych przez Port w związku z ustanowieniem takiego obszaru.

Ponadto, chcielibyśmy podkreślić, że jedyną dostępną dla Portu Lotniczego Poznań-Ławica lokalizacją w dającej się przewidzieć perspektywie czasu jest obecne usytuowanie, nie istnieje obecnie żadna alternatywa dla projektu rozbudowy lotniska na poznańskiej Ławicy – mówi Mariusz Wiatrowski, prezes zarządu Lotniska Ławica – ani wojskowe lotnisko w Krzesinach, ze względu na nowo utworzoną bazę dla samolotów F-16, ani dawno już nieaktualna lokalizacja w podpoznańskich Bednarach, nie mogą być brane pod uwagę – dodaje.

Zarząd poznańskiego lotniska w liście do mieszkańców przekonuje, że oceny i nadzór nad projektem rozbudowy portu lotniczego takich instytucji jak JASPERS (Joint Assistance to Support Projects in European Regions, w tłumaczeniu: Wspólna Pomoc we Wspieraniu Projektów dla Europejskich Regionów) gwarantuje spełnienie bardzo rygorystycznych norm. Do szczególnej staranności, zwłaszcza w kwestiach środowiskowych obliguje nas również fakt, że rozbudowa dofinansowana będzie ze środków wspólnotowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – wyjaśnia Grzegorz Bykowski, członek zarządu poznańskiego lotniska.

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz