POZnań

Linia 150 zostanie zlikwidowana

Autobus MPK  Foto: lepszyPOZNAN.pl/Piotr Rychter

Od soboty (2 stycznia) zmieni się stała trasa kursowania linii autobusowej nr 193. Nowa trasa ma poprawić połączenie rejonu Ogrodów, Marcelina i Os. Kopernika z północną częścią miasta.

Zmiana przebiegu linii nr 193 ma na celu poprawę skomunikowania Marcelina z rejonem odleglejszym niż pętla Ogrody oraz zwiększenie liczby kursów w rejonie obsługiwanym obecnie linią nr 150. W momencie skierowania linii nr 193 przez Ogrody i ulice Bułgarską, Grunwaldzką i Jawornicką zlikwidowana zostanie linia nr 150 (ze względu na większą częstotliwość kursowania autobusów linii nr 193). Ponadto dzięki zmianie nie będą dublowały się trasy linii nr 193 z trasą tramwajową Przybyszewskiego – Reymonta.

Istotnym powodem planowanej zmiany jest także fakt, że linia nr 193 na odcinku między Górczynem, a przystankiem Żeromskiego charakteryzuje się niskim zainteresowaniem wśród pasażerów. Przyczyną są tu korki, w których utykają autobusy linii nr 193, co negatywnie wpływa na punktualność linii, a niekiedy nawet na wykonanie kursów. Frekwencja na linii nr 193 na odcinku Żeromskiego – Górczyn wynosi od kilku do maksymalnie 20 osób. Zmianę trasy poprzedzono konsultacjami z radami osiedlowymi.

Oś komunikacyjna w ciągu ulic Przybyszewskiego-Reymonta jest dużo sprawniej od autobusów obsługiwana przez korzystające z wydzielonego torowiska tramwaje (częściowo linii nr 1 oraz linii nr 7), ponadto przystanek Arena występuje jedynie dla tramwaju, dając lepszą dostępność do tego środka transportu.

Zarząd Transportu Miejskiego na bieżąco i systematycznie analizuje funkcjonalność sieci komunikacyjnej. Rejon Marcelina charakteryzuje znaczący rozwój i już obecnie zauważalne są bardzo duże potoki pasażerów w autobusach, przy jednoczesnej znaczącej liczbie osób dojeżdżających samochodami. Potwierdzeniem tego stanu są plany Miasta Poznania dotyczące budowy trasy tramwajowej w tym rejonie.

Linia nr 193 (od soboty, 2 stycznia):

OS. SOBIESKIEGO – Jaroczyńskiego – Wojciechowskiego – Piątkowska – Aleje Solidarności – Witosa – Niestachowska – Żeromskiego – Dąbrowskiego – Szpitalna – Bukowska – Kolorowa – Łubieńskiej – Bułgarska – Grunwaldzka – Jawornicka – Promienista – Ściegiennego – Zgoda – GÓRCZYN

Użyte w artykule zdjęcia: lepszyPOZNAN.pl/Piotr Rychter

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz