Kalendarium

KALENDARIUM POZNAŃSKIE 29 PAŹDZIERNIKA

Dworzec PKP - 1976  Foto: Stanisław Wiktor / Kronika Miasta Poznania

Słońce w znaku Skorpiona

Święto Narodowe Turcji. Rocznica proklamowania republiki
Tanzania – Święto Nazwania
Dzień bez Zakupów

KALENDARIUM POZNANIA 2Osoby urodzone 29 października to osoby w dużym stopniu niezależne życiowo. Mają znacznie większe zdolności analizowania faktów i zjawisk niż inni. W swoich przedsięwzięciach są wytrwali i cierpliwi. Pomaga im w tym rozbudzona ambicja.

Działają na ogół ostrożnie, nigdy nie ryzykując zbyt wiele. Wolą dochodzić do celu etapami. Ze swoich osiągnięć bywają dumni a nawet pyszni. Naturę mają wrażliwą. Są mało komunikatywni i nie okazują zbytnio swoich uczuć. Bywają podejrzliwi i nieufni. Chyba jedyną ich słabostką jest pobłażliwość ale… sobie.

Cytaty na dziś:

• Wyrozumiałość jest najinteligentniejszą z zalet, jedną z najrzadziej spotykanych, jeśli nie najrzadszą ze wszystkich. Joseph Conrad
• Kompromis – to sztuka takiego podzielenia ciastka, aby każdy myślał, że otrzymał największy kawałek. Ludwig Erhard (1897 – 1977)
• Filozoficzne podstawy do prawa Murphy’ego – Niejasność jest wielkością niezmienną.

KALENDARIUM POZNAŃSKIE

1549 Znakomity i czcigodny ojciec Paweł Sarbin, doktor teologii, przeor konwentu poznańskiego [dominikanów], wraz z którym przybyłem do Włoch, z Padwy powraca do Polski, pisał w swoich studenckich dziennikach Kasper Goski, późniejszy burmistrz Poznania.

Kamienica przy Starym Rynku 48, w której zamieszkiwał m.in. burmistrz miasta Kasper Goski Foto: www.poznan.plPaweł Sarbin, był synem chłopa z Winiar, uczniem Akademii Lubrańskiego, studentem krakowskim, następnie wstąpił do dominikanów. W 1538 roku był kaznodzieją w konwencie poznańskim, a w latach 1539-49 przeorem tutejszego klasztoru.

W 1539 roku brał udział w kapitule generalnej zakonu, gdzie uzyskał od generała zakonu A. Recuperatiego godność kaznodziei generalnego i zezwolenie na studia teologiczne w Krakowie. Zakonne magisterium teologiczne uzyskał w 1543 roku.

Biskup Izdbieński powierzył mu w końcu 1546 roku urząd inkwizytora diecezji.

Wraz z Goskim podróżował do Włoch celem załatwienia spraw w kurii generalnej zakonu, gdzie od generała F. R. de Castiglion 1 października otrzymał kilka przywilejów honorowych dla siebie jako inkwizytora, a także załatwiał inne sprawy zakonne, w tym dla przeoryszy dominikanek poznańskich uzyskał prawo opuszczania klasztoru w towarzystwie dwóch starszych i doglądania klasztornych folwarków.

W 1552 roku wybrany prowincjałem, urząd ten sprawował do 1556 roku, w 1555 roku powołany na kanonika jurystę w Poznaniu, prowadził wykłady teologii w Akademii Lubrańskiego i był kaznodzieją w katedrze. Zmarł w 1563 roku.

Na podstawie: J. Wiesiołowski, Diariusz studencki burmistrza Goskiego, KMP 1/1999, Fot: Kamienica przy Starym Rynku 48, w której zamieszkiwał m.in. burmistrz miasta Kasper Goski

1817 Urodził się Antoni Bronikowski, polski pedagog, poeta (zm. 1884). W młodości publikował m.in. w leszczyńskim Przyjacielu Ludu oraz w poznańskim Tygodniku Literackim.

Antoni Bronikowski Foto: Biblioteka Narodowa / CCAbsolwent gimnazjum w Lesznie (1837) i Uniwersytetu im. Fryderyka Wilhelma we Wrocławiu (tytuł doktora filozofii – 1842).

W latach 1842-1846 pracował w Gimnazjum św. Marii Magdaleny w Poznaniu. Stracił pracę, ponieważ (podobnie jak Hipolit Cegielski i Marceli Motty) odmówił kontrolowania mieszkań uczniów.

W 1851 roku objął stanowisko nauczyciela w Królewskim Katolickim Gimnazjum w Ostrowie. 19 stycznia 1868 roku otrzymał tytuł profesorski. Szykanowany przez pruskie władze przeszedł na emeryturę (1883), rok później umarł. Jego śmierć odnotowały m.in. “Tygodnik Ilustrowany”, “Czas”, “Nowa Reforma”, “Kurier Poznański”, “Biblioteka Warszawska”. Pochowano go na ostrowskim Starym Cmentarzu.

Jako student publikował w leszczyńskim Przyjacielu Ludu oraz w poznańskim Tygodniku Literackim. Publikował zbiory poetyckie: w 1838 Kwiatek Wielkopolski, w 1840 Moje marzenia, w 1853 Mnemonion. Przetłumaczył na język polski m.in. dwa tomy dzieł Platona, Ekonomikon i Hippikę i Hipparcha, czyli jazdę konną i naczelnika jazdy Ksenofonta, Odyseję Homera, Historię wojny peloponeskiej Tukidydesa.

Jego przekładom zarzucano ociężałość stylu, zbytnią hellenizację składni i zbyt mechaniczne tłumaczenie. Argumentował to usilnym staraniem o zachowanie właściwości oryginału. Bronili przekładów Bronikowskiego m.in. Karol Libelt i Józef Ignacy Kraszewski.

1856 Towarzystwo Kolei Górnośląskiej otwarło jednotorową linię kolejową łączącą Wrocław Główny i Poznań Jeżyce.

Pierwszy dworzec kolejowu na Jeżycach 1863 Foto: fotopolska.eu

Pierwszy dworzec kolejowy na Jeżycach 1863, foto: fotopolska.eu

1871 Urodził się Tadeusz Grabowski, historyk literatury, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego i Poznańskiego (zm. 1960).

W 1919 przeniósł się na Uniwersytet Poznański, gdzie został profesorem zwyczajnym i kierownikiem II Katedry Historii Literatury Polskiej. W roku akademickim 1922/1923 pełnił funkcję dziekana Wydziału Filozoficznego. Wykładał historię literatury polskiej także na uniwersytetach w Pradze i Paryżu (1923–1925). Brał udział w tajnym nauczaniu, wykładając polonistykę na kursach uniwersyteckich w Poznaniu.

Po wojnie kontynuował wykłady na Uniwersytecie Poznańskim z romanistyki; przeszedł na emeryturę w 1952. Od 1909 był członkiem-korespondentem AU (późniejsza PAU), od 1945 członkiem czynnym PAU. Należał także do Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

1953 W Poznaniu urodził się Waldemar Witkowski, polityk, przewodniczący Unii Pracy, prezes spółdzielni mieszkaniowej.

1979 Poznań podpisał partnerską umowę z Hanowerem w Niemczech.

Nadburmistrz Herbert Schmalstieg i Dyrektor Urzędu Dr. Hinrich Lehmann-Gruppe z Hanoweru, Prezydent Miasta Władysław Śleboda i Przewodniczący Rady Miasta Józef Świtaj z Poznania w czasie uroczystej ceremonii w Sali Renesansowej poznańskiego ratusza podpisali Ramowe porozumienie o współpracy między obydwoma miastami.

Wraz z podpisaniem porozumienia szczególny nacisk kładły obie strony na ustalone spotkania między mieszkańcami obu miast. Dążono również do ściślejszej współpracy przede wszystkim w dziedzinie ochrony środowiska, rozbudowy miast, pracy z młodzieżą i nauki.

Podpisanie porozumienia Poznan Hannover 29.10.1979

http://www.youtube.com/watch?v=xU7e3dhn40g&feature=related

2006 Miała miejsce uroczystość nadania imienia Henryka Wieniawskiego lotnisku na Ławicy. Obecne były m.in. światowej sławy skrzypaczki: Ida Haendel, Marina Yashvili i Wanda Wiłkomirska. Odsłonięto tablicę pamiątkową, a w części muzycznej grał laureat konkursu z roku 1991 Bartłomiej Nizioł.  [Źródło: Kronika Miasta Poznania nr 6/2006, s. 230]

2010 Ostatni dzień pracy kolebki poznańskiej ortopedii – Wielkopolskiego Centrum Ortopedii przy ulicy Gąsiorowskich. W czwartek 28 listopada o 13.15 po zabiegu wszczepienia endoprotezy ostatni pacjent wyszedł ze szpitala na własnych nogach!

Szpital założyła w 1913 r. Helena Gąsiorowska z myślą o dzieciach chorych na Heinego-Medina. W 1923 r. powstała tu pierwsza w Polsce Klinika Ortopedyczna. Rok temu lekarze wykonywali ok. 1600 zabiegów. Specjalizują się m.in.. w rekonstrukcji kolana. Centrum ortopedyczne znika z mapy miasta, a szpital przy Lutyckiej gdzie przeniesiono wyposażenie likwidowanej placówki rośnie w siłę, ruszył tam nowoczesny blok operacyjny z ośmioma salami operacyjnym. Tak właśnie operować będą specjaliści z Gąsiorowskich.

Szpital Ortopedyczny przy ulicy Gąsiorowskich Foto: lazarz.pl

ZDARZYŁO SIĘ 29 PAŹDZIERNIKA

1390 W Paryżu miał miejsce pierwszy proces o czary.

1611 Hetman Stefan Żółkiewski odbył triumfalny wjazd do Warszawy po powrocie ze zwycięskiej wyprawy na Moskwę. Wśród jeńców znajdujących się w orszaku był car Wasyl Szujski z bratem Dymitrem.

1618 Został stracony Walter Raleigh, angielski żeglarz, korsarz, pisarz i poeta. Reigh był słynny w elżbietańskiej Anglii z awanturniczych wypadów za ocean. Niestety podpadał swoim panom za urządzanie sobie prywatnych wypraw łupieżczych. Za to też zginął. Reigh był także słynny z tego, że jako pierwszy przywiózł z Nowego Świata do Anglii tytoń i ziemniaki.

1706 Bitwa pod Kaliszem w II wojnie północnej. Zwycięstwo Augusta II nad Szwedami i ich zwolennikami.

1780 Urodził się Stanisław Grabowski, hrabia, polski polityk, naturalny syn Stanisława Augusta Poniatowskiego (zm. 1845). Był ministrem oświaty i wyznań w Królestwie Kongresowym. Znajdując się pod wpływem konserwatywnego katolickiego duchowieństwa, wywierał szkodliwy wpływ na tym stanowisku na poziom oświaty – nazywano go “ministrem ociemnienia publicznego”.

1811 Urodził się Louis Blanc, francuski polityk, historyk Autor hasła: Od każdego według jego możliwości, każdemu według jego potrzeb. (zm. 1882).

1903 Urodził się Mieczysław Jastrun, poeta, prozaik i eseista. Autor wierszy “Godzina strzeżona” i eseju “Wolność wyboru”. Zmarł 23 lutego 1983 r.

1909 Powstało Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, wówczas czwarta tego typu organizacja na świecie.

1924 We Lwowie urodził się Zbigniew Herbert, poeta. Autor zbiorów “Struna światła”, “Studium przedmiotu”, eseju “Barbarzyńca w ogrodzie” i licznych dramatów. Wykładał współczesną literaturę europejską w California State College w Los Angeles. Zmarł w 1998 roku.

1930 Urodziła się Niki de Saint Phalle, francuska rzeźbiarka, malarka (zm. 2002) Do najciekawszych realizacji artystki należy pokazana w 1966 w Moderna Museet w Sztokholmie olbrzymka – Nana.. W długim na 28, szerokim na 9 i wysokim na 6 metrów leżącym na plecach ciele Nany, do którego wchodziło się przez waginę, umieszczono m.in. kino, ławeczkę dla zakochanych, bar coca-colowy, akwarium czy planetarium oraz szereg instalacji i prac realizujących przedsięwzięcie artystów.

1933 W Kopenhadze wprowadzono na jezdniach sygnalizację świetlną uruchamianą przez pieszych.

1944 Wyzwolenie Bredy w Holandii przez 1 Dywizję Pancerną pod dowództwem generała Stanisława Maczka.

1944 Urodziła się Magdalena Zawadzka, polski aktorka. Popularność zdobyła dzięki roli Basi Wołodyjowskiej w filmie Pan Wołodyjowski .Od 1973 żona Gustawa Holoubka.

1945 W USA w sprzedaży pojawiły się długopisy.

1949 Urodził się Tomasz Nałęcz, polski historyk, polityk, wicemarszałek Sejmu RP, doradca prezydenta, profesor Uniwersytetu Warszawskiego.

1959 Po raz pierwszy na stronach komiksu pojawiła się postać Asterixa, stworzona przez Alberta Uderzo i Rene Gościnny’ ego.
http://www.veoh.com/watch/v902265pws7F6mc?h1=Asterix+in+Britain

1966 Założono Światową Organizację Kobiet.

1971 Urodziła się Winona Ryder, aktorka. “Beetlejuice”, “Innocence”, “Welcome Home, Roxy Carmichael”.

1980 W Bostonie urodził się Ben Foster, amerykański aktor. Przychylność krytyki przyniosła mu rola w serialu Sześć stóp pod ziemią, w którym przez trzy sezony wcielał się w rolę artysty Russella Corwina.

2000 Numer 1 brytyjskiej listy przebojów: “Holler/Let Love Lead The Way” – Spice Girls; UK Top Album: “Greatest Hits” – Texas.

2003 Dziewczynka o imionach Beatrice Milly jest pierwszym dzieckiem 61-letniego sir Paula McCartney’a i Heather Mills. Dziecko przyszło na świat w Londynie, w szpitalu znajdującym się nieopodal domu artysty w St John’s Wood. Poród nastąpił trzy tygodnie przed planowanym terminem przez cesarskie cięcie. Beatrice Milly przyszła na świat dosłownie kilka przecznic od słynnego studia Abbey Road, w którym powstały najsłynniejsze płyty The Beatles. “Imiona otrzymała na cześć mamy Heather Beatrice i ciotki Paula, Milly. Jest to pierwsze wspólne dziecko Paula i Heather, którzy pobrali się w czerwcu 2002 roku. McCartney doświadczył ojcostwa już po raz czwarty. Jego pierwsza żona, Linda Eastman (zmarła w 1998 roku na raka), urodziła mu troje dzieci – Mary (33 lata), Stellę (31) i Jamesa (25).

2007 Na brytyjskiej liście sprzedaży singli od razu na 1. miejscu debiutuje singel “Bleeding Love” nowej gwiazdy r’n’b, Leony Lewis – laureatki popularnego show “The X Factor”. Singel osiągnął rekordowy wynik sprzedaży – rozeszło się 218 tys. egzemplarzy. Na pozycji 2. największy awans w zestawieniu – z miejsca 46., odnotowuje boysband Take That z hitem “Rule The Word”, nagranym do filmu “Gwiezdny pył”.Na 3. debiutuje pop-rockowa formacja McFly z singlem “The Heart Never Lies

2008 Trenerem Reprezentacji Argentyny w piłce nożnej został były piłkarz, Diego Maradona.

2008 Zmarł William Wharton, amerykański pisarz (ur. 1925).

Imieniny obchodzą: Wioletta, Wioleta, Violetta, Felicjan, Euzebia, Jacek, Narcyz

Felicjan, imię męskie stanowiące rozszerzenie nie istniejącej formy męskiej Felicius, być może wywodzi się z łacińskiego – felix, szczęśliwy, urodzajny.

Łacińskim rodowodem charakteryzuje się Wioleta. Pochodzi od słowa “viola”, czyli “fiołek”. Kobieta obdarzona tym imieniem jest istotą delikatną, czułą i wrażliwą. Niestety, bywa kapryśna, zapatrzona w siebie i oczekująca od otoczenia nieustannej pomocy. Jest ciągle zajęta, ale najczęściej własnymi sprawami. Lubi się ubierać modnie i drogo.

Imię Jacek ma greckie pochodzenie. Osoba o tym imieniu jest niezwykle twórczą indywidualnością. Może osiągnąć sukcesy w twórczości literackiej albo scenicznej. Jacek jest pewny siebie, niezależny, bywa wybuchowy i apodyktyczny. Często wpada w konflikt z otoczeniem przez swą małostkowość. Jest niestały w miłości.

Grecki rodowód ma też imię Narcyz, wywodzące się od słowa “odurzający, znieczulający”. Mężczyzna o takim imieniu wykazuje typowe cechy introwertyka, jest zapatrzony w siebie i własne problemy. Lubi być modny i rozrzutny. Jest inteligentny i żądny władzy. Kocha przyrodę. Nie ma w dużym poważaniu życia rodzinnego, woli być samotny i wolny.

Użyte w artykule zdjęcia: www.poznan.pl, fotopolska.eu, lazarz.pl, Biblioteka Narodowa / CC, Stanisław Wiktor / Kronika Miasta Poznania

1 komentarz

kliknij by dodać komentarz


  • The heart never lies jest tak dobrym singlem, który się sprzedał lepiej niż poprzedni numer jeden zespołu, że mógł być wyżej, jednak konkurencja była lepsza.