Kalendarium

KALENDARIUM POZNAŃSKIE – 16 MARCA

Legia Poznan 1932 [NAC IKC]  Foto: NAC / domena publiczna

Słońce w znaku Ryb

KALENDARIUM POZNANIA 2Urodzeni 16 marca mają wybitna inteligencję i duże zdolności organizacyjne. Już te cechy wystarczyłyby do osiągnięcia sukcesu, szczególnie w interesach. Ponadto osoby te wierzą we własne siły i odważnie realizują swoje plany. Dotychczas nie rozstrzygnięto, czy przeważają u nich ambicje czy talent. W głębi duszy są uczuciowi, co trudno jednak dostrzec. Zrażają do siebie najbliższe otoczenie zbytnim radykalizmem swoich poczynań. Również wierność i lojalność jest im obca, co przy ich zmysłowości specjalnie nie dziwi.

Cytaty na dziś:

– Niczego nie można do końca przemyśleć, wszystko można do końca przetrwać. Karol Irzykowski
– Jedną miłość Pan Bóg zsyła, drugą szatan gotuje w kociołku. Przysłowie ludowe

Prawo Murphy’ego: Nikt, do kogo zwrócisz się o pomoc, nie wykryje żadnego błędu, a każdy nieproszony doradca zauważy go natychmiast.
Liczby: 12 000 dżdżownic może zjeść dziobak w ciągu miesiąca

Nieprawda, że prawda… Pierwszym żeglarzem, który opłynął kulę ziemską, był Ferdynand Magellan. Nieprawda – ponieważ zginął podczas podróży na wyspie Macatan. Ziemię opłynął jego zastępca Juan del Cano.

KALENDARIUM POZNAŃSKIE

1816 Po tym jak nowy rząd pruski skasował lożę polsko – francuską, w Poznaniu założono lożę wolnomularską „Stałość”.  Wielki mistrz Stanisław Kostka Potocki zwolnił ja od obrządku francuskiego, po czym przystąpiła do Wielkiego Wschodu berlińskiego “Zu den drei Weltkugeln”.

Budynek Loży Masońskiej pzy ul. Mostowej, dziś Muzeum EtnograficzneLoża macierzysta berlińska przyjęła wprawdzie lożę polską chętnie, zdradzała jednak z góry dążność do połączenia jej z istniejącą niemiecką “Piast zu den drei sarmatischen Säulen” oraz zmusiła do skreślenia wszystkich oficerów, urzędników i zwolenników Napoleona oraz rządu saskiego. “Stałość” ukonstytuowała się ponownie w grudniu 1815, a dnia 16 marca 1816 rozpoczęła nową pracę.

Śladem działania w Poznaniu loży wolnomularskiej pozostał budynek loży masońskiej przy ulicy Grobla.

Po roku 1817 wspólnymi siłami wolnomularzy niemieckich i polskich, a z inicjatywy braci z loży „Piast…” przy ulicy Grobla, na miejscu szczątków spalonego w 1803 roku zakładu położniczego, kosztem 5-8 tys. talarów wystawiono własny gmach, który spełniał rolę zarówno kasyna towarzyskiego, jak miejsca obrzędowych prac lożowych i samokształcenia. Było to miejsce wspólnych prac braci polskich i niemieckich. [Źródło: Marek Rezler, Poznańskim szlakiem cyrkla i węgielnicy, http://wolnomularstwo.pl/baza_artykulow/wolnomularstwo-polskie/wolnomularstwo-w-poszczegolnych-miastach-i-wojewodztwach/poznanskim-szlakiem-cyrkla-i-wegielnicy/]

1882 Urodził się Stanisław Pawłowski, polski geograf. Jako pierwszy opracował rzeźbę polskiego wybrzeża, twórca geografii krajobrazowej, rektor Uniwersytetu Poznańskiego.

Stanisław Pawłowski Foto: dembowiec.pl

W 1932 wybrany rektorem Uniwersytetu Poznańskiego, z powodu napięć na tle politycznym złożył nieprzyjętą przez senat UP rezygnację. Ponownego wyboru na urząd rektora w 1933 r. nie przyjął.

W 1938 roku w uznaniu zasług został wybrany wiceprezydentem Międzynarodowej Unii Geograficznej. Zginął tragicznie, rozstrzelany przez hitlerowców 6 stycznia 1940 roku około 15:00 w Forcie VII.

6 stycznia 2010 na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyła się uroczystość nadania Collegium Geographicum imienia Profesora Stanisława Pawłowskiego.

Collegium Geographicum, foto: Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu / facebook

1891 w Battonya na Węgrzech urodził się  Dezyderiusz Danczowski, wiolonczelista i pedagog.

Dezyderiusz Danczowski Foto: wieniawski.plStudiował w Konserwatorium Lwowskim i kontynuował studia w Lipsku. W Filharmonii Lipskiej do roku 1914 zajmował stanowisko koncertmistrza wiolonczel. Okres I wojny światowej spędził w Rosji przebywając w Kijowie, Odessie i Taganrogu.

W roku 1918 zamieszkał w Poznaniu. Został pedagogiem Konserwatorium Poznańskiego. Był członkiem orkiestry Opery Poznańskiej, a także Kwartetu Polskiego.

W latach 1923-1933 w szkole muzycznej w Cincinnati prowadził klasę wiolonczeli i kameralistyki, a także koncertmistrzem wiolonczel w orkiestrze symfonicznej. Po powrocie ze Stanów Zjednoczonych w roku 1933 zamieszkał we Lwowie, gdzie został powołany na profesora Konserwatorium. W roku 1935 powrócił do Poznania, obejmując stanowisko profesora Konserwatorium, członka Kwartetu Polskiego i pierwszego wiolonczelisty w Operze Poznańskiej.

Po wybuchu II wojny światowej prowadził w Warszawie tajne nauczanie muzyki. Po wojnie w roku 1945 grał w orkiestrze Filharmonii Krakowskiej. W roku 1946 powrócił do Poznania i objął funkcje okresu przedwojennego. Od roku 1974 organizowane są w Poznaniu co pięć lat ogólnopolskie konkursy gry na wiolonczeli jego imienia.
[Na podstawie notki na stronie http://www.wieniawski.pl]

1882 Urodził się Stanisław Pawłowski, polski geograf. Jako pierwszy opracował rzeźbę polskiego wybrzeża, twórca geografii krajobrazowej, rektor Uniwersytetu Poznańskiego. e
W 1932 wybrany rektorem Uniwersytetu Poznańskiego, z powodu napięć na tle politycznym złożył nieprzyjętą przez senat UP rezygnację. Ponownego wyboru na urząd rektora w 1933 r. nie przyjął.
W 1938 roku w uznaniu zasług został wybrany wiceprezydentem Międzynarodowej Unii Geograficznej. Zginął tragicznie, rozstrzelany przez hitlerowców 6 stycznia 1940 roku około 15:00 w Forcie VII.
6 stycznia 2010 na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyła się uroczystość nadania Collegium Geographicum imienia Profesora Stanisława Pawłowskiego.

1931 Urodził się Lech Konopiński, poznański literat i satyryk. Ukończył Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Poznaniu. W 1973 r. uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych. Debiutował w 1954 r. na łamach tygodnika “Szpilki” jako satyryk. W latach 1957-1960 był redaktorem tygodnika satyrycznego “Kaktus”. W latach 1960-1965 był redaktorem “Gazety Poznańskiej”. W latach 1965-1973 był pracownikiem naukowym Instytutu Przemysłu Włókien Łykowych w Poznaniu. Stworzył około 600 tekstów piosenek m.in. dla Eleni, Jerzego Grunwalda, Krzysztofa Krawczyka i Anny Jantar.

W kwietniu 2004 otrzymał Order Uśmiechu. W 2009, podczas Warszawskiej Jesieni Poetyckiej, wręczono mu nadany przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego Srebrny Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis.

– O seksie. Sprawy seksu to bzdury – rzekł szpetnemu ponury.
– Ubóstwo wzbogaca.
– Wiele obrad w sprawie maja w zagajnikach się zagaja.

Lech Konopiński na zdjęciu ślubnym Anny Jantar (pierwszy po prawej)

Lech Konopiński na zdjęciu ślubnym Anny Jantar (pierwszy od prawej) fot: http://anna-jantar-star.blog.onet.pl

1935 Zakończył się pierwszy Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Henryka Wieniawskiego. Laureaci: I nagroda: Ginette Neveu – Francja, II nagroda: Dawid Ojstrach – ZSRR, III nagroda: Henry Temianka – Wielka Brytania.

1945 Jak podaje w swej książce “Sport olimpijski w Polsce 1919-1939” historyk sportu Ryszard Wryk, w mieszkaniu poznańskiego dziennikarza i popularyzatora sportu Karola Hoffmana 16 marca 1945 r. doszło do zebrania, na którym reaktywowano klub KKS Poznań (potem Lech).

1949 Sześć poznańskich klubów – Surma, Legia, Tramwajarz, Naprzód, Skarbowiec i Nurt – uległo odgórnie przeprowadzonej „komasacji”, w wyniku czego powstał Związkowy Klub Sportowy (ZKS) Ogniwo.

Ogniwo, oparte głównie na piłkarzach Legii, w 1953 weszło do nowo powstałej ligi międzywojewódzkiej (III ligi). Po likwidacji „stalinowskich” zrzeszeń sportowych z Ogniwa wyłoniła się tylko Surma, a na bazie Legii powstał nowy klub KS Energetyk. Klub został ponownie założony w kwietniu 2014.

A Legia Poznań była mistrz okręgu (Mistrzem Wielkopolski) PZOPN w latach: 1927, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1934/1935, 1937/1938, 1938/1939.

Mimo że zespół aż dziewięciokrotnie walczył w eliminacjach o awans do I ligi nigdy tego awansu nie udało się im wywalczyć. Najbliżej było w 1939 roku, kiedy to zawodnicy z Poznania zakwalifikowali się do ścisłego finału, wraz z Śląskiem Świętochłowice, Śmigłym Wilno i Junakiem Drohobycz. Dla czołowej trójki przewidziany był awans, ale udaremnił to wybuch wojny.

Okres po II wojnie światowej nie sprzyjał takim klubom jak Legia czy Warta. Za przyzwoleniem ówczesnych władz w siłę w Poznaniu rosły kluby „resortowe”: Milicyjny KS (późniejsza Olimpia Poznań) i KKS (dzisiejszy KKS Lech). Po wojnie Legia Poznań już nie odgrywała znaczącej roli – grając w A-klasie. Bibliografia: Kurier Poznański z dnia 08.05.1933, 75 lat PozOZPN – Bernard Woltmann, Kronika Miasta Poznania nr 1/2010 – Sport – za: wikipedia]

1952 Urodził się Roman Słowiński, profesor Politechniki Poznańskiej, inżynier automatyki i robotyka oraz informatyki, specjalność badania operacyjne, komputerowe wspomaganie decyzji, sztuczna inteligencja.

W 2005 uhonorowany nagrodą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej – „polskim Noblem” za „opracowanie metodyki komputerowego wspomagania decyzji podejmowanych na podstawie niepełnych danych”.

Prof Roman Słowiński Foto: Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej

Prof. Słowiński podczas ceremonii wręczenia doktoratu honoris causa Uniwersytetu Paryskiego Dauphine, fot: Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej

1975 Jeden dzień w Poznaniu w obiektywie Stanisława Wiktora, zdjęcia z Archiwum “Cyryl”.

1987 Miała premiera filmu „ESD” na podstawie książki Małgorzaty Musierowicz. Akcja dzieje się oczywiście w Poznaniu. [Reżyseria Anna Sokołowska, muzyka Piotr Marczewski czas trwania: 95 min.]

ZDARZYŁO SIĘ 16 MARCA

1521 Portugalski żeglarz i odkrywca – Ferdynand Magellan dopłynął do Filipin, gdzie później zginął w potyczce z tubylcami.

1569 Nastąpiło ściślejsze połączenie Prus Królewskich z Koroną. Do Sejmu i Senatu polskiego weszli pruscy posłowie i senatorowie.

1787 Urodził się Georg Ohm, niemiecki fizyk, autor prawa przepływu prądu elektrycznego. O jego imienia została nazwana jednostka oporności elektrycznej – om. Prawo Ohma; Stały prąd elektryczny I przepływający przez przewodnik jest wprost proporcjonalny do napięcia elektrycznego U na końcach tego przewodnika (I = U / R).

1792 Książe Ankarstrom na balu maskowym próbował w operze zamordować króla Gustawa III. Król zmarł 29 marca.

1802 Podpisano ustawę powołującą do życia Amerykańską Akademię Wojskową West Point im. Tadeusza Kościuszki.

1830 W Londynie dokonano reorganizacji policji. Utworzono Scotland Yard.

1839 Urodził się Ren Armand Sully-Prudhomme, francuski poeta. Był pierwszym laureatem Literackiej Nagrody Nobla w 1901 roku.

1882 Zmarł Charles Darwin, angielski przyrodnik, twórca teorii ewolucji gatunku.

1882 Urodził się Jan Antoni Grabowski – pisarz, pedagog. Autor książek dla dzieci i młodzieży, m.in. opowiadań: “Reksio i Pucek”, “Puc, Bursztyn i goście”, “Skrzydlate bractwo”.

1901 W Teatrze Miejskim w Krakowie odbyła się premiera „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego. Premierę obejrzało 712 widzów.

1912 Urodziła się Pat Nixon, pierwsza dama USA. Jej ojcem był William Ryan, który pracował w kopalni miedzi jako górnik. 16 marca 1912 był w pracy i o narodzinach córki dowiedział się 17 marca. Dlatego też uznał, że córka urodziła się w dniu świętego Patryka. Dlatego też córkę rodzice nazywali “Pat”. A ona sama obchodziła urodziny 17 marca. (zm. 1993).

1921 Odbyła się premiera filmu “Cud nad Wisłą”. Zrealizowano go na zamówienie Wydziału Propagandy Ministerstwa Spraw Wojskowych. Film przedstawia dzieje wojny polsko-radzieckiej; rozpoczyna się w wieczór wigilijny na dworze obywatelskim i w chacie włościanina, a kończy obrazem sierpniowych dni 1920 r. Reżyserem był Ryszard Bolesławski.

1926 Robert Goddard przeprowadził pierwszy lot rakiety na płynne paliwo.

1939 Wojska węgierskie opanowały całą Ruś Zakarpacką i dotarły do granicy Polski. O godzinie 13.25 doszło do spotkania z polskimi oddziałami. Na ich powitanie wzniesiono bramę triumfalną z napisem “Serdecznie witamy na historycznej granicy”. Dowódcy obu stron (ze strony polskiej gen. Boruta Spiechowicz) “serdecznie się ucałowali”.

1940 Urodził się Bernardo Bertolucci, włoski reżyser (Ostatnie tango w Paryżu, Ostatni Cesarz). Do elity reżyserskiej trafił dzięki „Konformiście”, uniwersalnemu dramatowi opartemu na prozie Alberto Moravii, ukazującemu zniewolenie jednostki w totalitaryzmie. Później wywołał skandal „Ostatnim tangiem w Paryżu”. Flim przedstawiał pozbawiony uczuć, ale perwersyjny związek erotyczny dwojga przypadkowo poznanych osób. Najwięcej splendoru przyniósł mu „Ostatni cesarz”.

1940 Zmarła Selma Lagerlof, szwedzka pisarka. Laureatka Nagrody Nobla w 1909 r., pierwsza kobieta w Szwecji, która w 1914 r. została członkiem Akademii Szwedzkiej, autorka m.in. powieści: „Gosta Berling”, „Cudowna podróż. Urodziła się 20 listopada 1858 roku.

1968 Nr 1 amerykańskiej listy przebojów “Sittin’ On The Dock Of The Bay” – Otis Redding. Nagranie weszło na top “Billboardu” już po jego śmierci w katastrofie lotniczej 10 grudnia 1967. Utwór został zarejestrowany na trzy dni przed tragicznym lotem.

1968 Pododdział wojsk amerykańskich dokonał masakry mieszkańców wioski My Lai w Wietnamie Południowym.

1971 Album oraz singiel „Bridge Over Troubled Water” autorstwa duetu Simon & Garfunkel zdobyły aż sześć nagród Grammy, w tym za “Nagranie Roku” i “Album Roku”.

1973 Królowa Elżbieta II dokonała otwarcia nowego Mostu Londyńskiego. Stary został sprzedany za milion funtów amerykańskiemu potentatowi naftowemu, który rozebrał go, przetransportował do Stanów Zjednoczonych i tam odtworzył cegła po cegle.

1974 Urodził się Tomasz Piątek, polski pisarz i dziennikarz. W latach 1997–2007 był czynnie uzależniony od heroiny. Jego debiutem książkowym była powieść Heroina, oparta częściowo na własnych doświadczeniach. Książka zyskała duży rozgłos, między innymi ze względu na brak jednoznacznej negatywnej, bądź pozytywnej oceny heroiny.

1978 Członkowie terrorystycznej organizacji „Czerwone brygady” uprowadzili, a następnie zamordowali Aldo Moro, przewodniczącego włoskiej Partii Chrześcijańsko – Demokratycznej.

1979 W Katowicach urodził się Piotr Kupicha, lider zespołu Feel. Ponieważ nie można zaprezentować przeboju JEST JUŻ CIEMNO przedstawiamy “zastępczo” utwór nie grupy FEEL, lecz nagrany dużo wcześniej (1987 rok) – naszym zdaniem był dużą inspiracją dla Piotra Kupichy 🙂

1985Welcome To The Pleasuredome” – Frankie Goes To Hollywood numerem 1 w 154 notowaniu Listy Przebojów Programu 3.

http://www.youtube.com/watch?v=xZwNXiFWsZQ

1986 W Polsce ogłoszono kolejną podwyżkę cen chleba, kasz, cukru, alkoholu, masła i mleka.

1989 Grzegorz Filipowski zdobywa brązowy medal na Mistrzostwach Świata dla Polski w łyżwiarstwie figurowym.

1995 Mississippi formalnie zniosło niewolnictwo i ratyfikowało 13 poprawkę do Konstytucji USA

1995 Rosyjski statek kosmiczny “Sojuz TM-21” połączył się ze stacją orbitalną “Mir”.

1998 Zmarł Beniamin Spock, amerykański pediatra. Jego nazwisko stało się symbolem rewolucji w wychowywaniu dzieci a jego poradnik wychowania pt. „Dziecko – pielęgnowanie i wychowanie” stal się biblią amerykańskich rodziców.

1999 Premiera serialu telewizyjnego „Świat według Kiepskich” emitowanego w Telewizji Polsat.

2002 56-letnia Liza Minnelli, słynna amerykańska aktorka i piosenkarka, po raz czwarty stanęła na ślubnym kobiercu. Jej wybrankiem jest producent filmowy i muzyczny, 48-letni David Gest. Ślub odbył się w Nowym Jorku, w kościele prezbiteriańskim Marble Collegiate przy Piątej Alei. Druhnami panny młodej były aktorki Elizabeth Taylor i Marisa Berenson. Z kolei bracia Jacksonowie – Michael i Tito – zostali drużbami pana młodego.

2002 Nr 1 amerykańskiej listy przebojów: „Ain’t It Funny” – Jennifer Lopez feat. Ja Rule; US Top Album: „Under Rug Swpet” – Alanis Morissette.

Imieniny obchodzą; Herbert, Hilary, Izabela, Oktawian, Oktawia, Julian

Herbert, imię pochodzenia germańskiego złożone z rzeczownika heri (wojsko) i przymiotnika beraht (jaśniejący, błyszczący, sławny)

Hilary, po łacinie „hilarus” znaczy radosny, wesoły, pogodny. Hilary to imię greckie, w Polsce używane od średniowiecza. Hilary to mężczyzna kulturalny, inteligentny, ale zarazem apodyktyczny, uparty a nawet wyrafinowany.

Izabela to hiszpańska forma od imienia Elżbieta. Inne źródła podają, że może to być forma oboczna starotestamentowego imienia Jezebel, żony Achaba, króla izraelskiego z dynastii Omrydów. Do Polski imię to przywędrowało wraz z wpływami dworu francuskiego. Izabela jest typem kobiety skrytej i tajemniczej, ceni sobie swobodę we wszystkich swoich poczynaniach. Silne poczucie odpowiedzialności czyni z niej dobrą dyplomatkę. Lubi dobrą literaturę, muzykę i odpoczynek na łonie natury. Ulubiony kolor to pomarańczowy, a zwierzę – łasica. Jest kilka świętych noszących to imię, na największą uwagę zasługuje Święta Izabela Francuska, siostra króla Ludwika IX. Odrzuciła ona bogactwo i przywileje, i poświęciła się Bogu poprzez modlitwę, studiowanie Pisma Świętego i spełnianie uczynków miłosierdzia.

Oktawia jest bardzo oszczędna, gospodarna i zaradna. Potrafi umiejętnie realizować swoje plany. W życiu jest dyplomatką, umie porozumieć się ze wszystkimi, nawet z ludźmi jej wrogimi.

Użyte w artykule zdjęcia: Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej, dembowiec.pl, wieniawski.pl, Muzeum Narodowe w Poznaniu , Tomasz Dworek, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu / facebook, NAC / domena publiczna

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz