Piątkowo

część Poznania, leżąca w dzielnicy Stare Miasto, zabudowana głównie blokami mieszkalnymi, położona w północnej części miasta na wschód od ulicy Obornickiej i północ od ulicy Lechickiej, przez którą łączy się z Winogradami, dzielnicą o podobnym charakterze w tej jej części. Od północy ogranicza ją północna obwodnica kolejowa miasta, a od wschodu graniczy z Naramowicami.

Kalendarium