POZnań

Co oznaczają Numery i kropki na drzewach?

Park Drwęskich po renowacji  Foto: materiały prasowe / ZZM

Instytucje zajmujące się miejską zielenią regularnie prowadzą przeglądy drzewostanu na terenie parków, skwerów czy też przy ulicach i chodnikach. Widocznym efektem wnikliwych obserwacji są oznaczenia na niektórych pniach. Wyjaśniamy, co kryje się pod kolorowymi kropkami i numerami. 

Drzewa w Poznaniu podlegają systematycznym przeglądom dendrologicznym. W czasie takiej analizy Zarząd Dróg Miejskich, dbający o zieleń przyuliczną, stosuje kolorowe oznaczenia na drzewach, którym pogorszyła się kondycja zdrowotna. Zielona kropka i numer to znak, że roślina wymaga zabiegów pielęgnacyjnych, np. usunięcia suchych gałęzi. Pomarańczowa obwódka wraz z numerem oznacza skierowanie drzewa do komisyjnego specjalistycznego przeglądu, ze wstępnym wskazaniem do wycinki z uwagi np. na zagrożenie wynikające z ryzyka przewrócenia się, złamania lub odłamania konarów.

W wyniku przeglądu powstaje dokumentacja fotograficzna oraz inwentaryzacja drzew zagrażających bezpieczeństwu. Kolejnym krokiem będzie wykonanie koniecznych zabiegów pielęgnacyjnych. Zanim podjęta zostanie decyzja o usunięciu drzewa oznaczonego na kolor pomarańczowy, przeprowadzony zostanie ponowny, komisyjny przegląd. Tym razem z udziałem przedstawicieli ZDM, Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta lub Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego oraz specjalistów, autorów pierwszego przeglądu. 

Warto podkreślić, że organ wydający zgodę na usunięcie drzewa z pasa drogowego ze względów zdrowotnych lub bezpieczeństwa każdorazowo nakłada na ZDM obowiązek posadzenia nowego drzewa w ramach rekompensaty. W miarę możliwości nasadzenia kompensacyjne prowadzi się możliwie blisko miejsca, gdzie rosło wycięte drzewo, chyba, że jest to z różnych względów niemożliwe (czasem na przeszkodzie stoi np. istniejąca infrastruktura podziemna). Wówczas nowe drzewa sadzone są w najbliższej okolicy.

Podobne oznaczenia stosuje Zarząd Zieleni Miejskiej. Zielone kropki na pniach sygnalizują, że drzewo wymaga pielęgnacji, a pomarańczowe numery, że – ze względu na stan zdrowia i bezpieczeństwo – musi zostać skierowane do wycinki. Pracom pielęgnacyjnym, z uwagi na bezpieczeństwo użytkowników, szczególnie poddawane są drzewa, rosnące w sąsiedztwie alejek spacerowych. 

Młode drzewa (do 3 lat od momentu posadzenia) poddawane są takim zabiegom, jak nawadnianie, nawożenie, odchwaszczanie, ściółkowanie i cięcia formujące korony. W czasie suszy, w razie potrzeby, są one dokarmiane dolistnie preparatami wspomagającymi roślinę, która nie ma jeszcze na tyle rozbudowanego systemu korzeniowego, żeby poradzić sobie z trudnymi warunkami.

W przypadku starszych drzew pielęgnacja polega m.in. na usuwaniu suchych i nadłamanych gałęzi, utrzymaniu formowanego kształtu korony czy cięciu specjalistycznym w celu utrzymania statyki, czyli stabilności rośliny.

Szczególnej ochronie podlegają pomniki przyrody. W przypadku takiego drzewa każdy zabieg pielęgnacyjny może być wykonany wyłącznie po podjęciu uchwały przez Radę Miasta Poznania.

Własne oznaczenia stosuje także Zakład Lasów Poznańskich. Pomarańczowa, długa kreska oznacza, że drzewo jest przeznaczone do wycinki. Na pniach leśnych roślin można też zobaczyć wiele znaków o charakterze informacyjnym, np. będących oznaczeniem szlaku pieszego lub drogi rowerowej.  

Zdarza się, że oznaczenia na drzewach nie są dziełem miejskich instytucji, lecz geodetów lub wykonawców przeprowadzających zabiegi pielęgnacyjne. Oznaczenia mogą wówczas przybierać różną formę i barwę i mają charakter pomocniczy.  

Użyte w artykule zdjęcia: materiały prasowe / ZZM

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz