BizNews

ZUS na tropie nieprawidłowości

ZUS przy ul. Starołęckiej  Foto: lepszyPOZNAN.pl / tab

Zakład Ubezpieczeń Społecznych od nowego roku kontroluje płatników składek zwracając szczególną uwagę na wszelkie nieprawidłowości. Będą one przeprowadzane w oparciu o przeprowadzoną analizę ryzyka.

Rocznie ZUS przeprowadza w całym kraju blisko 80.000 kontroli. W samej Wielkopolsce tylko w ubiegłym roku było ich ponad 8.200. Tymczasem wraz z nowym rokiem zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące kontroli u płatników składek. Nowe regulacje są zawarte w Ustawie o poprawie otoczenia prawnego przedsiębiorców i noweli Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Ideą wprowadzenia nowych regulacji jest kierowanie kontroli prowadzonych przez ZUS, urzędy skarbowe, PIP, Sanepid, czy Inspekcję Handlową do podmiotów gospodarczych, w których istnieje największe ryzyko wystąpienia nieprawidłowości.

Stąd prowadzone od nowego roku kontrole poprzedzone są dokładną analizą ryzyka, którą w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych prowadzi się w oparciu o szczegółowe dane z Kompleksowego Systemu Informatycznego – wyjaśnia Mirosław Drjański, dyrektor II Oddziału ZUS w Poznaniu.

Dokładnie weryfikowane jest dotychczasowe wywiązywanie się z obowiązków składkowych przez przedsiębiorców. Analizowana jest też historia przedkładanych w Zakładzie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych.

Istotne kryterium, które jest brane pod uwagę przy wyznaczaniu do kontroli płatników składek, stanowi zagrożenie przedawnienia się należnych składek, a także wypłaty nieproporcjonalnie wysokich świadczeń z ubezpieczeń społecznych w stosunku do płaconych na te ubezpieczenia składek – dodaje Dobrochna Bubnowska, dyrektor I Oddziału ZUS w Poznaniu.

W praktyce oznacza to, że 1.500 kontrolerów ZUS w pierwszej kolejności pojawi się u tych przedsiębiorców, u których ryzyko nieprawidłowości i naruszenia prawa jest największe. Dotyczy to w szczególności firm zgłaszających do ubezpieczeń społecznych ponad 20 osób.

Użyte w artykule zdjęcia: lepszyPOZNAN.pl / tab

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz